Boekvoorstelling Anaïs Van Ertvelde ‘Handicap’

Dinsdag 19/03/2024 – 19:30

Boekvoorstelling Anaïs Van Ertvelde ‘Handicap’
Op 19 maart gaat Anaïs van Ert­vel­de na een intro­duc­tie door Ella De Mes­mae­ker van femi­nist queer boek­han­del Rok­ko in gesprek met film­ma­ker Mari San­ders. Dit keer niet aan de eet­ta­fel waar ze dat als part­ners gewoon­lijk doen, maar wel in Kunst­hal Gent, voor een live publiek. Anaïs zal ook voor­le­zen uit Han­di­cap en aan­slui­tend sig­ne­ren aan de boe­ken­stand van Paard Van Troje.

Anaïs Van Ert­vel­de werd gebo­ren met een kor­te rech­ter­on­der­arm. Voor haar een van­zelf­spre­kend gege­ven, dacht ze. Voor­al ande­re men­sen leken er vra­gen bij te heb­ben. Tot ze ont­dek­te dat er veel meer ach­ter die han­di­cap schuil­gaat. Niet alleen per­soon­lijk maar ook maat­schap­pe­lijk.

Van Ert­vel­de onder­zoekt ​han­di­cap’ als een poli­tie­ke con­di­tie. Ze fileert wat de wereld ons over han­di­cap ver­telt en maakt dui­de­lijk wat han­di­cap ons over de wereld kan ver­tel­len. Hoe han­di­cap onze blik op kunst, seks, werk, inti­mi­teit, burn-out, bur­ger­schap, ver­zet en op wie we zelf zijn beïn­vloedt – al heb­ben we dat zel­den door.

Han­di­cap is ook het ver­slag van een intie­me en soms hef­ti­ge zoek­tocht: hoe kan je thuis­ho­ren in een wereld waar­toe je niet van­zelf­spre­kend behoort? Hoe ont­war je de manie­ren waar­op lichaam, beper­king en ver­lan­gen ver­knoopt zijn? Waar­om voelt het zo gevaar­lijk om je met een han­di­cap te iden­ti­fi­ce­ren en ligt in dat gevaar mis­schien vrij­heid verborgen?

I.s.m. Paard van Tro­je, rok­ko, uit­ge­ve­rij De Bezi­ge Bij en Kunst­hal Gent
Toe­gang gra­tis, graag voor­af reser­ve­ren via gent@​paardvantroje.​be.

Geuzenhuis presenteert: Sekssalon #2 – Porno door en voor de female gaze

Sekssalon #2 – Porno door en voor de female gaze

Let’s Talk About Sex! In februari schijnen we ons licht op liefde, erotiek en seksualiteit op de tweede editie van ons Sekssalon. Vorig jaar doorprikten we de mythe van het orgasme en de monogamie. Dit keer werpen we een blik op pornografie door en voor de female gaze. Dat blikken werpen mag je vrij letterlijk nemen. We wisselen theorie en praktijk af met exemplarisch beeldmateriaal.👀🍑🍆 

Porno door en voor the female gaze

Doctoraatsonderzoeker (UGent) Leontine Hellemans laat ons proeven van, peinzen over en prikkelen (?!) door pornografie vanuit de female gaze. Steeds meer vrouwen* ijveren de laatste jaren voor porno met oog voor zowel mannelijk als vrouwelijk* genot dat van het scherm spat.  

Veelal ervaren ze traditionele – louter op het mannelijk genot gerichte – pornografie verre van opwindend. Het percentage vrouwen dat dit type ‘erotisch beeldspel’ consumeert, ligt ook beduidend lager ten opzichte van mannen. Hellemans’ duikt met ons dieper in de materie en licht toe wat vrouwen hier precies in missen en welke elementen erotische films wél moeten bevatten om opwindend te zijn.  

Na deze talk, heb je meer kennis over de erotische en seksuele lusten, wensen en behoeftes van vrouwen, ook naast het scherm. 

Sidenote: Met de overkoepelde term vrouw* en afgeleiden als vrouwelijk* doelen we op elk persoon die zich identificeert en of geïdentificeerd wordt als vrouw. We zijn tenslotte 2024.  

Over de female gaze 

De female gaze is de tegenhanger van de male gaze, beschreven in de jaren 70 door filmtheoreticus Laura Mulvey. Terwijl de male gaze de mannelijke perspectieven en verlangens benadrukt in kunst en media, richt de female gaze zich op de representatie van vrouwen gezien vanuit het perspectief en de behoeften van vrouwen zelf. Het doel is om traditionele stereotypen te doorbreken en vrouwen als subjecten in plaats van objecten te tonen. 

Bio Leontine Hellemans 

Leontine Hellemans studeerde in 2021 af als communicatiewetenschapper, in de afstudeerrichting Nieuwe Media & Maatschappij (UGent). Hellemans’ masterthesis concentreerde zich op de rol van online pornografie in de vorming van seksuele fantasieën bij jongvolwassenen. Hierop volgend schreef Leontine zich in voor de Master Gender en Diversiteit, om dit domein verder te ontdekken.  

In oktober 2022 vervoegde Hellemans het Centre for Cinema and Media Studies (CIMS) als doctoraatsonderzoeker, onder begeleiding van Prof. Dr. Frederik Dhaenens en Prof. Dr. Sofie Van Bauwel. Haar interpretatief onderzoek richt zich voornamelijk op de relatie tussen online pornografie en seksuele normativiteit van Vlaamse jongvolwassenen met diverse seksuele identiteiten. 

PROGRAMMA

– Lezing door Leontine Hellemans: Porno door en voor the female gaze

– Fezelhoekje voor stille genieters

– Erotische filmscreenings voor blozende kaakjes

– In the Mood for Love Cocktail: TBA

PRAKTISCH

▹ donderdag 29 februari 2024, 20.00 (welkom vanaf 19.30) + napraten aan de bar

▹ Locatie: VC Geuzenhuis (Kantienberg 9, Gent)

▹ Inkom:

 • UITPAS kansentarief: 1 euro – om een ticket te kopen kan je mailen naar communicatie@geuzenhuis.be met je UITPAS kaartnummer
 • Suggestieprijs = 5 euro (excl. online reservatiekost) – De standaardprijs binnen ons ‘pay what you can’- betaalsysteem.
 • Ambassadeursprijs = 8 euro (excl. online reservatiekost) – Je betaalt graag de prijs van een pint op café er bovenop, omdat je een hart voor onze werking hebt.

𝘌𝘦𝘯 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘦 𝘷𝘢𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘎𝘦𝘶𝘻𝘦𝘯𝘩𝘶𝘪𝘴, 𝘏𝘶𝘮𝘢𝘯𝘪𝘴𝘵𝘪𝘴𝘤𝘩 𝘝𝘦𝘳𝘣𝘰𝘯𝘥 𝘎𝘦𝘯𝘵 𝘦𝘯 𝘩𝘶𝘪𝘴𝘷𝘢𝘯𝘥𝘦𝘔𝘦𝘯𝘴 𝘎𝘦𝘯𝘵-𝘌𝘦𝘬𝘭𝘰.

Documentairereeks She They Us gevolgd door nagesprek – De Roma (7 maart 2024)

Op 7 maart, aan de vooravond van Internationale Vrouwendag, vertoont De Roma een  documentaire over intersectioneel feminisme, gevolgd door een nagesprek.

De documentairereeks She They Us volgt 7 verschillende mensen uit België en Nederland, van muzikante Charlotte Adigéry en wetenschapster Angélique Van Ombergen, tot cultuurwerker Fatima-Zohra Ait El Maâti, en huishoudhulp Mieke Van Hove. De afleveringen rond thema’s als veiligheid, ouderschap en wetgeving tonen hoe de personages dagelijks omgaan met discriminatie op het kruispunt van gender, seksualiteit, huidskleur, klasse en religie. Elk op hun manier strijden ze voor een wereld die beter past bij hun leven, lichaam, werk en liefde.

Na de vertoning van de aflevering Protest volgt een nagesprek met één van de makers, Zaïde Bil, en twee protagonisten: Fatima-Zohra Ait El Maâti, die werkt aan safe(r) spaces voor moslima’s in Brussel, en Mieke Van Hove, die zich inzet voor betere verloning en werkomstandigheden voor schoonmaakpersoneel. Samira Azabar van het feministisch collectief BOEH! modereert.

Meer info en tickets via deze link.

Boekvoorstelling en panelgesprek (14/12): Waarom worden boze vrouwen niet serieus genomen? En is eicelbevriezing een goede zaak voor vrouwenemancipatie, of net niet?

 Waarom worden boze vrouwen niet serieus genomen? En is eicelbevriezing een goede zaak voor vrouwenemancipatie, of net niet?

Op donderdag 14 december krijg je een antwoord op deze vragen in de RoSa-bibliotheek. Dan komen onderzoekers Sigrid Wallaert en Michiel De Proost hun kersverse boeken over deze thema’s voorstellen. Na de gratis boekvoorstelling gaan de auteurs in gesprek met onderzoeker Sofie Avery om dieper in de gaan op de relatie tussen hun onderzoeken, feminisme, en filosofie.

Alle info vinden jullie via deze link.

Gendertalk met Joppe | 25 april

Rebelle vzw is een vrouwen* vereniging en zetten zich in voor gendergelijkheid en het doorbreken van genderstereotypen. Ze organiseren binnenkort Gendertalk in samenwerking met Joppe De Campeneere, die bekend staat om hun expertise op het gebied van gender en queeridentiteit.

In Gendertalk zal Joppe praten over het genderspectrum, over intersectioneel feminisme, hoe taal en gender verbonden zijn met elkaar en nog veel meer. Joppe werkt voor Wel Jong vzw, een jongerenorganisatie voor LGBTQIA+-jongeren. Die gebruikt hun platform al bijna 10 jaar om queerness een plaats te geven in het sociale debat. Gendertalk is een geweldige kans om meer te weten te komen over genderdiversiteit en om het bewustzijn te vergroten over dit belangrijke onderwerp. 

Wanneer? Dinsdag 25 april om 19.30 uur

Waar? Tinnenpot theater in Gent

Wakosta? 8 euro

Hoe inschrijven? https://docs.google.com/forms/d/1eXEKvt_OsqGXr46aSV4YSHlSi–b77nZsHJO-nxM7W4/viewform?edit_requested=true

Meer info? https://www.rebelle-vzw.be/artikels/gendertalk-met-joppe

 

Surviving Academia: conversations on our well-being

On March 30th, Sophia’s Junior Network is organising another event! ‘Surviving Academia: conversations on our well-being’ will be an afternoon get-together for Master’s and PhD students with the focus on sharing experiences of navigating the academic world. We will explore the impact that academic culture can have on our (mental) well-being as young scholars and reflect on ways to cope within this high-pressure, competitive environment. By sharing our lived experiences, we might find recognition and inspiration in each other’s stories and hopefully make meaningful connections.

During this day we will provide a brave space to think about new ways of relating to ourselves and each other within the broader structures of academia. How can we be more present, connected and embodied while facing academic expectations? In what ways can we take care of ourselves and others? And what changes could we make in our own personal environments in order to create a space in which we can thrive? Also, more broadly: How can we find ways to collectively address and transform toxic structures within academia? What alternatives might there be to the dominant, neoliberal model of knowledge production and distribution?

Have such questions been on your mind as well? Or would you just like to expand your network within the field of gender studies? Please feel free to join us by registering here.

Also, in case you are not a member of the Junior Network yet, and you would like to be, you can find more information about it here.

Check out our posts on our socials for more information!
Facebook & Instagram

Date: March 30, 2023
Time: 
14:00 – 17:00
Location
: Amazone, Brussels

The event is free. Please fill in the registration form if you would like to attend.

The event will be in English.

Religious Traditions of India – Trads, Raytas, and Muscular Nationalism in Contemporary India

In January 2022, charges were brought against two young men who were thought to be behind an app called “Bulli Bai” that created a mock auction of Muslim women to be harassed, assaulted, raped, and killed. This app was created five months after “Sulli Deals” which was also a platform to harass prominent Muslim women journalists and activists. The two suspects were granted bail in March 2022 with the court justifying their decision on “humanitarian grounds” and arguing that one was a “first time offender.” The arrests of young Hindu male students behind the apps also revealed a secretive underground network of Hindu extremists who called themselves “trads.” Influenced by alt-right and neo-Nazi movements, trads or Hindu traditionalists espouse misogyny, caste-based violence, and genocide against minorities as the only viable method for making India into a Hindu nation. While trads offer a glimpse into the endgame of violent Hindu extremism, “raytas” or those whom trads view as “soft,” are those who see legislative and policy-based avenues as the best way to build a Hindu rashtra. This talk explores the rift between trads and raytas within the far-right world of Hindu nationalism to show how both groups reinforce the muscular nationalist politics that ground India’s push towards becoming a HIndu nation. Specifically, it considers how this conflict reveals the depth of Hindutva chauvinism within the Indian polity such that the question of whether a Hindu rashtra is desirable is no longer the issue. Rather, the debate has shifted to how this goal can be achieved most efficiently.

Bio:

Dr. Dheepa Sundaram (she/her/hers) is an assistant professor of Hindu Studies at the University of Denver which sits on the unceded tribal lands of the Cheyenne and Arapaho people. She is a scholar of hate politics, ritual, nationalism, and digital culture in South Asian contexts. Her research focuses the formation of Hindu virtual religious publics through online platforms, social media, apps, and emerging technologies such as virtual reality and artificial intelligence. Her current monograph project titled Globalizing Dharma: The Making of a Global Hindu Brand examines how commercial ritual websites fashion a new, digital canon for Hindu religious praxis, effectively “branding” religious identities and promoting a cosmopolitan, middle-class Hinduism.

Registration: https://event.ugent.be/registration/event/4128e2d5-f84f-4a4f-8fd3-b5ee378172ff

BeWiSe Women in Science day 2023 on March 10 in Brussels

Higher education students, academics, university professionals and policy-makers will discuss the role played by institutional Gender Action Plans in speeding up the transition to gender equality in scientific careers.

We will explore the following questions:

Session 1: What are gender action plans and how are they implemented at Belgian universities and research institutes? A combination of European and Belgian perspectives.

 • Dr. Anne Pépin, European Commission DG RTD (tbc)
 • Margot Beereboom, NCP Flanders
 • Nadège Ricaud, F.R.S.-FNRS

Session 2: What impact do gender action plans have in practice? Diversity teams, students and scientists make a preliminary balance of progress and hurdles.

 • Dr. Sara Aguirre, Université Libre de Bruxelles
 • Titouan Berhaut-Streel, Equality Law Clinic
 • Prof. Dr. Bieke Broux, Universiteit Hasselt
 • Prof. Dr. Delphine Laboureur, Von Karman Institute for Fluids Dynamics
 • Dr. Stefanie Mulder, EUTOPIA European University / Vrije Universiteit Brussel
 • Carole Paleco, Royal Belgian Institute of Natural Sciences

Session 3: (How) is the gender dimension included in research? Researchers share their practices in varied scientific disciplines, from life sciences to geography and climate change.

 • Dr. Sarah Ahannach, Universiteit Antwerpen
 • Kandice Kreamer Fults, Vrije Universiteit Brussel
 • Sebastian Ingelaere, Katholieke Universiteit Leuven
 • Jelena Luyts, Université de Namur
 • Dr. Vinicius Oliveira, Université de Liège

You can register now for free.

Location: University Foundation, Egmontstraat 11 rue d’Egmont, 1000 Brussels

Date: March 10, 2023

Timing: 12h30 networking lunch, 13h20 start, 17h closing.

LIDwoord – Dat leer je toch op school?!

Onze seksuele opvoeding beperkt zich vaak tot feitelijke informatie over de (binaire) geslachtsdelen, zwangerschap, soa’s en anticonceptie. Soms moet de leerkracht het schaamrood op de wangen bedwingen om het over genot en consent te hebben. Jongeren blijven al eens op hun honger zitten en zoeken hun informatie dan elders. Op welke manier kan de seksuele opvoeding beter, inclusiever, eerlijker? Drie sprekers schijnen hier in deze editie van LIDwoord hun licht op. Moderator is Madonna Lenaert.

Donderdag 2 februari 2023, 19u-21u
€5 (volwassenen)
€2 (studenten, alumni, personeel UGent)

Meer informatie: https://www.gum.gent/nl/event/lidwoord-dat-leer-je-toch-op-school

1/12: Tussen de lakens met… Chloé De Bie – lezing en netwerkmoment over relaties en seks vandaag

Op donderdag 1 december organiseert het cgso de inspirerende lezing en het netwerkevent Tussen de lakens met… Chloé De Bie.

Het wordt een inspiratiesessie en netwerkmoment voor leerkrachten, studenten, begeleiders en iedereen met een gezonde interesse in seks met gastspreekster Chloé De Bie.  Deze seksuologe en relatietherapeute, maakte naam met het boek ‘En ze leefden nog lang en gelukkig’ en ‘Love, Seks & Drama’ op Joe Radio.

Het wordt een gesprek over seks vandaag en morgen en hoe we daar als begeleiders, opvoeders en leerkrachten mee aan de slag kunnen. We voorzien ook een muffin en elixir d’amour voor elke aanwezige.

Meer informatie en inschrijven: cgso.be/lezing-chloedebie

Praktisch:

– donderdag 1 december – 19u30 – De Brug (Hauwerstraat 3A, 8000 Brugge)