Online studiedag Vrouwen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt – 02/12/2021

LEVL, ella, Furia, ENAIP-Limburg en de Nederlandstalige Vrouwenraad slaan de handen in elkaar. Samen organiseren we op 2 december 2021 van 9.30 tot 12.30 uur een online studiedag over “Vrouwen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt”.

De online studiedag is gratis en richt zich op iedereen met interesse in dit thema.

Tijdens de studiedag gaan we dieper in op de verschillende drempels die vrouwen met een migratieachtergrond ervaren op de arbeidsmarkt. Ook verkennen we hoe de arbeidsmarktpositie van vrouwen met migratieachtergrond verbeterd kan worden.

Meer informatie hier.

We need to talk about… Gender | woe 6 oktober 2021 | Piet Hoebeke en Griet Vandermassen

Op woensdag 6 oktober organiseert VC Het Geuzenhuis een nuchter debat rond gender met Piet Hoebeke en Griet Vandermassen.

Volgens uroloog Piet Hoebeke is ons klassieke beeld van mannen en vrouwen dringend aan een update toe. Er bevindt zich tussen de stereotiepe man en vrouw immers een heel spectrum van seksuele identiteiten. Alle aspecten van onze seksuele identiteit kan je volgens Hoebeke zien als de regelaars op een mengpaneel. Die staan ook niet altijd volledig open of dicht, maar ergens tussenin.

Griet Vandermassen gaat een heel eind mee met die visie. Ook zij plaatst de acceptatie van ieders seksuele identiteit voorop – eveneens die van transpersonen – maar zet wel vraagtekens bij het idee van sekse en gender als een eindeloos gevarieerd mengpaneel. De verschillen tussen de seksen zijn volgens haar substantiëler dan Piet Hoebeke denkt.

Hierop aansluitend bespreken beiden hun meningsverschillen en hoe die zich vertalen in een andere visie op enkele ethische issues. Bijvoorbeeld of we aparte toiletruimtes voor de verschillende seksen moeten afschaffen, wat met mogelijk onomkeerbare behandelingen voor minderjarige transgenders? Wat met transpersonen in de sport?

Inschrijven en meer informatie: http://www.geuzenhuis.be/we-need-to-talk-about-gender

The Next Wave Academy

The Next Wave Academy wil jongeren (18-30 jaar) bijeenbrengen met zo divers mogelijke achtergronden en ervaringen, om zo tot intersectionele antwoorden en oplossingen te komen voor de maatschappelijke uitdagingen van vandaag (zoals de strijd voor het klimaat, anti-racisme, gendergelijkheid, strijd tegen homo- en transfobie …). Als we die vraagstukken/problematieken aanschouwen, kan het al eens overweldigend zijn en is het niet eenvoudig om een pasklaar antwoord te hebben. Aan de hand van participatieve en co-creatieve workshops doorheen het traject leren we van elkaar en groeien we samen richting oplossingen. Met The Next Wave Academy willen we dus vooral jongeren ondersteunen om zelf actie te ondernemen en hen de intersecties tussen sociale en ecologische rechtvaardigheid laten verkennen. Het traject wordt georganiseerd door de Vrouwenraad in samenwerking met ella vzw.

De inschrijvingen lopen tot en met 26 september, het traject zelf zal van start gaan vanaf 16 oktober. In het weekend van 19-20 maart 2022 organiseren we een tweedaagse voor de deelnemers. Het traject loopt uiteindelijk af in mei 2022. Deelname aan het traject is volledig gratis, en iedereen tussen 18 en 30 jaar kan zich inschrijven.

Via deze link kan je meer info over het traject terugvinden. Wanneer je doorscrollt vind je onderaan de link naar de FAQ-pagina. Via deze link kan je rechtstreeks inschrijven. We maakten ook een FB-event aan. We zijn ervan overtuigd dat het essentieel is om de stemmen van gemarginaliseerde en geminoriseerde groepen (zoals mensen van kleur, LGBTQ+, mensen met een beperking, vrouwen, …) centraal te stellen in het werk dat we doen, om op die manier zoveel mogelijk belangen mee te nemen. Daarom doen we een warme oproep aan mensen die tot geminoriseerde groepen behoren om zich in te schrijven voor dit traject. Met The Next Wave Academy willen we een safer space creëren, waarbij we geen enkele vorm van discriminerend gedrag en/of taalgebruik zullen tolereren.

Conference ‘Black Europe in Brussels’

Don’t miss the interdisciplinary conference ‘Black Europe in Brussels’ this summer. This conference consist of a range of inspiring activities taking place between 1-15 July 2021. The conference brings to the forefront the Afroeuropean communities and Brussels, the capital of Belgium and Europe. The conference is interdisciplinary and intersectoral in nature, which is reflected in the series of events focusing on various themes including Black histories and Brussels, doing Black art in Brussel, Afroeuropean communities and the European Parliament, Black mental health & care, and Black joy. ‘Black Europe in Brussels’ aims to be an academic, activist and intellectual space bridging the boundaries between institutions, practices and epistemologies. This is a conference for, by and with Afroeuropeans with the contributions of their allies and in dialogue with other marginalized communities.

This event is part of the international and interdisciplinary Afroeuropeans Network and is organized in anticipation of the 8th Biennial Afroeuropeans Network Conference “Intersectional Challenges in Afroeuropean Communities”, which is postponed to 6-9 July 2022 due to COVID-19.The conference brings to the forefront the Afroeuropean communities and Brussels, the capital of Belgium and Europe.

For more information check out:

– our website: https://www.afroeuropeans2021.com

– facebook:  https://www.facebook.com/afroeuropeans2021

This event is organized with the support of various partners including Africa Platform Ghent University Association, Black Speaks Back, Bozar, Brussels Centre for Urban Studies (BCUS, VUB), Centre for Literary and Intermedial Crossing (CLIC,  VUB), Critical Narratives, European Network Against Racism (ENAR), deButen Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat, Observatoire du SIDA et des Sexualités (ULB), Pilar House for Arts and Science, Research Centre Gender, Diversity and Intersectionality (RHEA, VUB), Wetsi Art Gallery.

 

Invitation to “Beyond the tip of the iceberg: sexual violence in Belgium”, UN-MENAMAIS final conference June 17th 2021

We are delighted to invite you to the online seminar ‘Beyond the tip of the iceberg: Sexual violence in Belgium’ on the 17th of June 2021. At this seminar we present the results of the UN-MENAMAIS study, the first gender- and age-sensitive sexual violence prevalence study in Belgium. The results will be made available to you in 5 pre-recorded capsules to be watched online during the week prior to the seminar:

  • Capsule 1: Methodology of the UN-MENAMAIS quantitative & qualitative studies
  • Capsule 2: Sexual violence in the Belgian population aged 16-69
  • Capsule 3: Sexual violence in older adults in Belgium aged 70+
  • Capsule 4: Sexual violence in minority groups in Belgium (LGBT+ & AIPs)
  • Capsule 5: Forensic responses to victims of sexual violence

On the 17th of June we have our online scientific seminar in English. We start at 9:00 with a welcome, some pre-recorded political opening statements and a general introduction to the UN-MENAMAIS project. We continue with in-depth Q&A sessions of each of the 5 capsules (until 12:00).

In the afternoon we host an interdisciplinary debate (13-15:00) with eminent international speakers on the implications of our results on research, practices and policies. The debate will be moderated by the Belgian TV-news anchor and radio journalist Xavier Taveirne.

At 15:30 we continue with a World Café workshop in Dutch and/or French, entirely devoted to implementing the UN-MENAMAIS results in Belgium. There are limited places available. Subscription is open until the 15th of May on a first come first serve basis.

The full programme can be found here

To subscribe click here

Deadline for subscriptions is the 15th of May (World Café) and the 14th of June (scientific seminar).