Schakelprogramma

  Schakelprogramma Master Gender en Diversiteit

Het schakelprogramma geeft toegang tot de Master Gender en Diversiteit.

Zowel UGent als VUB (vanaf AJ 22-23) bieden een schakelprogramma tot master gender en diversiteit aan.

Let wel! Inschrijving voor UGent schakelprogramma gebeurt via UGent. Inschrijving voor VUB schakelprogramma gebeurt via VUB. In tegenstelling tot de master worden de schakelprogramma’s niet interuniversitair georganiseerd. Alle lessen van UGent schakelprogramma gaan door aan UGent. Alle lessen van VUB schakelprogramma gaan door aan VUB.

Doelgroep

Het schakelprogramma is toegelaten voor studenten met een professionele bachelor in de studiegebieden:

  •   Onderwijs
  •   Sociaal-agogisch werk
  •  Handelswetenschappen en bedrijfskunde
  •  Gezondheidszorg

Via Hoger onderwijsregister of onderwijskiezer kan je nagaan tot welke studiegebied een bepaalde professionele bachelor behoort.

Schakelprogramma UGent

  • Online infomoment: 6 mei 2024, klik hier voor meer info
  • Contactgegevens trajectbegeleider: Els.Wille@ugent.be Online een afspraak maken.
  • Programma en lesrooster: Informatie over het programma en de individuele cursussen van het schakelprogramma valt online te raadplegen in de studiekiezer. Het lesrooster per semester zal je bij start van academiejaar als pdf ook kunnen downloaden op homepagina ‘programma’ van de studiekiezer. In het lesrooster worden de lokalen vaak aangeduid met afkortingen. Wijzigingen in lokalen of tijdstip zijn mogelijk, dus kijk het lesrooster en zeker de aankondigingen via Ufora-cursussite regelmatig na. Een overzicht van de campussen kan je hier vinden.
  • Startdag/Welkomstmoment: Bij de start van AJ wordt er een introductiemoment georganiseerd  voor de studenten van het schakelprogramma Gender en Diversiteit. Voor AJ 23-24 zal dit doorgaan op 21 september van 10u – 12u, lokaal 0.4 (gelijkvloers), Blandijn. Hier wordt informatie gegeven over de samenstelling van het programma, de trajectopbouw en het registreren van curriculum in Oasis. Aansluitend op het infomoment volgt er een rondleiding in de facultaire bibliotheek.

Schakelprogramma VUB