Schakelprogramma

Schakelprogramma Master Gender en Diversiteit

Het schakelprogramma geeft toegang tot de Master Gender en Diversiteit. Het schakelprogramma wordt ingericht door de UGent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. In deze onthaalbrochure vind je heel wat praktische info om je weg te vinden binnen de Universiteit Gent en de faculteit in het bijzonder.

Doelgroep

Het schakelprogramma is toegelaten voor studenten met een professionele bachelor in de studiegebieden:

  •   Onderwijs
  •   Sociaal-agogisch werk

Via de UGent studiekiezer kun je bekijken welke richtingen er precies onder deze twee studiegebieden vallen.

Zie ook de hier de actuele lijst via de CLB welke richtingen onder de professionele bachelors Onderwijs en Sociaal-agogisch werk vallen.

Startdag/Welkomstmoment

Op 19 september 2019 vindt een welkomsmoment plaats voor de studenten van het schakelprogramma Gender en Diversiteit. In de voormiddag (11.00 – 12.30) kan je aansluiten bij de algemene introductie voor studenten binnen de faculteit letteren en wijsbegeerte. In de namiddag wordt er een specifieke sessie georganiseerd (14u – 15u, Leslokaal 100.035, Blandijn, Gent). Hier wordt informatie gegeven over de samenstelling van het programma, de trajectopbouw en het registreren van curriculum in Oasis. Je leert ook jouw medestudenten kennen. Niet missen dus!

 

Datum: 19 september 2019
Tijdstip + plaats:

Motivatie

Sinds de invoering van de Master Gender en diversiteit krijgen docenten en de trajectbegeleider van  de opleiding regelmatig vragen van studenten met een professioneel bachelordiploma om toegelaten te worden tot de Master Gender en Diversiteit. Deze groep studenten werd tot voor kort uitgesloten van de master.
Om tegemoet te komen aan deze vraag werd er nagedacht over een schakelprogramma. Er werd gepoogd om naar analogie met de rechtstreekse toelatingsvoorwaarden tot de Master Gender en Diversiteit een doelgroep uit gelijke studiegebieden van professionele bachelors toe te laten.

Programma en lesrooster

Het schakelprogramma kan gevolgd aan de Universiteit Gent. Meer informatie over het schakelprogramma vind je in de online UGent opleidingsfiche van de Master Gender en Diversiteit.

Informatie over het programma en de individuele cursussen van het schakelprogramma valt online te raadplegen in de studiegids.

Ook het lesrooster kan online worden geraapleegd voor de eerste semester en tweede semester. In het lesrooster worden de lokalen vaak aangeduid met afkortingen. Via deze link kan je een overzicht raadplegen waarvoor de afkortingen staan. Wijzigingen in lokalen of tijdstip zijn mogelijk, dus kijk het lesrooster en zeker de aankondigingen via Minerva-cursussite regelmatig na.