Algemeen: Opbouw

Update AJ 2020-2021:  definitieve lesroosters zijn nog niet gekend, wegens COVID-19 zullen vakken mogelijks  anders georganiseerd of ingeroosterd worden. Net als andere jaren streven we er naar om het pendelen zo beperkt mogelijk te houden en zullen we trachten om de lesdagen te behouden. We houden nauw contact met de partnerinstellingen en zullen updates zo snel mogelijk delen via deze webpagina. Bedankt voor jullie begrip en geduld!

De opleiding is gespreid over twee semesters en omvat vijf delen: (1) een verplichte gemeenschappelijke theoretische basis (vaste stamvakken), (2) een gedeeltelijke keuze in vakken die de binding tussen theorie en maatschappelijke praktijk centraal stellen (flexibele stamvakken), (3) individuele keuzevakken, (4) een stage en (5) de masterproef. Daarmee beoogt de opleiding een geleidelijke evolutie van een gemeenschappelijke, theoretische focus naar een meer individuele thematische specialisatie en veldverkenning.

Via deze link kan je het programma bekijken via de UGent studiegids. Indien je doorklikt op de vakken, kan je de studiefiches per vak bekijken.

 

Het curriculum van de master in gender en diversiteit ziet er schematisch als volgt uit:

Basis: vaste stam, 15 ECTS
Eerste semester (hoofdzakelijk) op woensdag te Brussel
(Odisee, Campus Schaarbeek)

De drie vaste stamvakken worden op één dag in de week gedoceerd tijdens het eerste semester. Hiervoor is een centrale locatie in Brussel vastgelegd, namelijk Odisee campus Schaarbeek.

Verplicht op te nemen opleidingsonderdelen:

  • Gender and Intersectionality (English)                 5 ECTS – Sem. 1
  • Overzicht van het feministisch denken               5 ECTS – Sem. 1
  • Seminarie diversiteits- en gendertheorieën         5 ECTS – Sem. 1

Verdieping: flexibele stam, 15 ECTS, ter plaatse of via teleclassing in eigen instelling 

Drie opleidingsonderdelen te kiezen uit:

  • Gender, diversity and politics (VUB)   5 ECTS – Sem. 1
  • Feminisme en diversiteit in transnationaal historisch perspectief (UGent) 5  ECTS – Sem. 1
  • Diversity, equality and inclusion in organizations (UHasselt)   5 ECTS – Sem. 2
  • Gender en diversiteit in EU en internationale politiek (UAntwerpen)    5 ECTS –  Sem. 2
  • Gender en diversiteit: wetenschap en zorg (KU Leuven)  5 ECTS – Sem. 2

De flexibele stamvakken worden aan de verschillende instellingen gedoceerd, maar kunnen aan alle andere instellingen via teleclassing, live en interactief, ook gevolgd worden.

Stage: reflectiestage (5 ECTS) of participatiestage (10 ECTS) (coördinatie UGent)

Keuzevakken (5 of 10 ECTS) 

Er kan voor een of twee keuzevakken geopteerd worden – afhankelijk van de keuze voor een korte of langere stage. Je kan een vak kiezen (1) uit het uitgebreid aanbod aan vakken in de verschillende instellingen (ter plaatse te volgen – zie overzicht keuzevakken), (2) uit de 2 niet-gekozen flexibele stamvakken of (3) zelf een vak voorstellen en voorleggen ter goedkeuring (zie ook ‘vrij keuze’).

Masterproef (15 ECTS)


Je vindt het gedetailleerde programma voor 2020-21 in de studiegids van de UGent.

Voor info over de mogelijkheden van deeltijds studeren en vrijstellingen, zie veelgestelde vragen.