Algemeen: Opbouw

De opleiding is gespreid over twee semesters en omvat vijf delen: (1) een verplichte gemeenschappelijke theoretische basis (vaste stamvakken), (2) een gedeeltelijke keuze in vakken die de binding tussen theorie en maatschappelijke praktijk centraal stellen (flexibele stamvakken), (3) individuele keuzevakken, (4) een stage en (5) de masterproef. Daarmee beoogt de opleiding een geleidelijke evolutie van een gemeenschappelijke, theoretische focus naar een meer individuele thematische specialisatie en veldverkenning.

Via deze link kan je het programma bekijken via de UGent studiekiezer. Indien je doorklikt op de vakken, kan je de studiefiches per vak bekijken.

Programmawijzigingen: Een overzicht en meer info vind je hier.

Via deze link kan je een overzicht van hoe de lessen georganiseerd worden raadplegen.

Basis: vaste stam, 15 ECTS
Eerste semester (hoofdzakelijk) op woensdag.

De drie vaste stamvakken worden op één dag in de week (met uitzondering 2 dagen in de week) gedoceerd tijdens het eerste semester.

Verplicht op te nemen opleidingsonderdelen:

 • Intersectionaliteit- en diversiteitstudies                5 ECTS – Sem. 1
 • Overzicht van het feministisch denken                5 ECTS – Sem. 1
 • Seminarie diversiteits en gender                         5 ECTS – Sem. 1

In AJ 2022-2023 zullen ‘Intersectionaliteit- en diversiteitsstudies’ en ‘Overzicht van feministisch denken’ terug aangeboden worden via teleclassing (ipv een centrale locatie in Brussel, namelijk Odisee campus Schaarbeek.) Het Seminarie diversiteit en gender zal wel in Odisse- campus Schaarbeek aangeboden worden.

Verdieping: flexibele stam, 15 ECTS, ter plaatse of via live stream/teleclassing

Drie opleidingsonderdelen te kiezen uit:

 • Gender, diversity and politics (VUB)   5 ECTS – Sem. 1
 • Geschiedenis van feminisme als sociale beweging: transnationale, intersectionele en dekoloniale perspectieven (UGent)   5 ECTS – Sem. 1 – wordt uitzonderlijk niet aangeboden in AJ 22-23
 • Sociaal ondernemerschap (UHasselt)   5 ECTS – Sem. 1
 • Diversity, equality and inclusion in organizations (UHasselt)   5 ECTS – Sem. 2
 • Gender en diversiteit in EU en internationale politiek (UAntwerpen) 5 ECTS –  Sem. 2
 • Gender en diversiteit: wetenschap en zorg (KU Leuven)  5 ECTS – Sem. 2
 • Feminist Anthropology (UGent)   5 ECTS – Sem. 2
 • Media en gender (UGent)   5 ECTS – Sem. 2
 • Psychology, Culture and Society (KU Leuven)   5 ECTS – Sem. 2
 • Filosofie en ethiek van de seksualiteit (VUB)   5 ECTS – Sem. 2
 • History of the body, gender en sexuality (UA) 5 ECTS – Sem 1

De flexibele stamvakken worden aan de verschillende instellingen gedoceerd, maar sommige vakken kunnen ook via live stream of teleclassing gevolgd worden op afstand (zie lesrooster voor details).

Stage: Korte stage (5 ECTS) of Lange stage (10 ECTS) (coördinatie UGent)

Keuzevakken (5 of 10 ECTS) 

Er kan voor een of twee keuzevakken geopteerd worden – afhankelijk van de keuze voor een korte of langere stage. Je kan een vak kiezen (1) uit het uitgebreid aanbod aan vakken in de verschillende instellingen (ter plaatse te volgen – zie overzicht keuzevakken), (2) uit de 2 niet-gekozen flexibele stamvakken of (3) zelf een vak voorstellen en voorleggen ter goedkeuring (zie ook ‘vrij keuze’).

Masterproef (15 ECTS)


Je vindt het gedetailleerde programma voor 2022-23 in de studiekiezer van de UGent.

Voor info over de mogelijkheden van deeltijds studeren en vrijstellingen, zie veelgestelde vragen.