Arbeidsmarkt

Afgestudeerden kunnen terecht in die onderdelen van een organisatie die gericht zijn op interne of externe veranderingsprocessen met als doel het realiseren van gelijkheid voor diverse maatschappelijke groepen. Een diploma in gender en diversiteit is van nut in tal van sectoren: (lokale, regionale, nationale, supra- en internationale) besturen en beleidsorganen; administraties, overheidsinstellingen en andere diensten die een cel/werking gelijkekansen, gender of diversiteit hebben (bv. SELOR, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, de politie, de krijgsmacht, culturele instellingen); instellingen zoals het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding; politieke partijen en studiediensten, vakbonden; allerhande middenveldorganisaties, de vrouwenbewegingen en NGO’s; universiteiten, onderzoeksinstituten, consultancybureaus; de mediasector; personeelsdiensten en human resources management zowel in de publieke als de private sector. Ook doctoreren behoort tot de mogelijkheden (zie ook ‘informatie doctoreren‘)

Bekijk ook eens de indicatieve lijst van mogelijke stageplaatsen. Dit zijn meteen ook potentiële tewerkstellingsplaatsen.

Een bevraging van het werkveld in een eerdere haalbaarheidsstudie (Sophia, 2010) gaf aan nood te hebben aan kwaliteitsvolle wetenschappelijke informatie en de ontwikkeling van theorie en methodologie, ter ondersteuning van specifieke projecten. Daarbij dient de expertise gebundeld te worden, zodat academisch onderzoek kan bijdragen tot het vormgeven van het beleid. Als de meest prioritaire doelstelling van de master treedt het bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen naar voren, onder meer door de ontwikkeling van methoden en theorieën die het beter begrijpen en blootleggen van hedendaagse discriminatiemechanismen mogelijk maken. Er wordt gewezen op de noodzaak aan goed opgeleide genderexperten die, bijvoorbeeld, de theorie kunnen implementeren in  gendermainstreamingsinitiatieven in organisaties en projecten.

De overstap naar de arbeidsmarkt maken, hoe begin je eraan? Bekijk eens de Student Career Hub .  De Student Career Hub bundelt heel wat info, tips en tools waarmee je meteen aan de slag kan.