Examens (ziekte/afwezigheid)

Examens gaan steeds door in de betrokken partnerinstelling

In dit document vind je terug wat je moet doen bij ziekte/afwezigheid bij een examen.