Femma Wereldvrouwen zoekt een Expert Gender en Diversiteit (m/v/x)

Dankzij jou:

  • Vergroot Femma Wereldvrouwen haar inhoudelijke expertise over een evenwichtige combinatie van werk, zorg en vrijetijd voor m/v/x (= Femma´s maatschappelijke agenda).
  • Zijn er een duidelijke visie en heldere standpunten met betrekking tot Femma´s maatschappelijke agenda.
  • Staan onze standpunten op de publieke en politieke agenda door jouw inhoudelijke dossiers, opiniestukken en deelname aan debatten en lobbywerk.
  • Geef je inhoudelijke impulsen aan de organisatie om motor te zijn van maatschappelijke verandering .

Meer informatie in deze pdf.

Vacature: two full-time PhD students

At Ghent university, in the Department of Philosophy and Moral Sciences, we are looking for two full-time PhD students as part of an SNSF-FWO-funded project (Family Building at Advanced Parental Age: An Interdisciplinary Approach). The project is a collaboration with the Institut für Bio- und Medizinethik (IBMB), Basel (Switzerland). The candidates will closely collaborate with two researchers and a (co-)supervisor who work at the IBMB. Below, some information about the project is provided.
The PhD students will work as part of a team to conduct an explorative study of the normative and empirical literature, as well as a qualitative interview study capturing the experiences of stakeholders and their moral views concerning responsible parenthood in relation to advanced aged parents. For these positions, the separate packages and tasks for each of the PhD students will be decided in consultation with the selected candidates.

Meer informatie: https://www.ugent.be/en/work/vacancies/scientific/doctoral-fellow-doavu