Vacature bij RoSa: bibmedewerker en –coördinator 100%

RoSa vzw bevordert als kenniscentrum het genderbewustzijn in Vlaanderen. Hierdoor draagt de organisatie bij aan een gunstig klimaat om de feitelijke ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in de samenleving weg te werken. RoSa doet dit door te documenteren, te informeren en te sensibiliseren.

Voor de coördinatie van haar bibwerking, is RoSa op zoek naar een fulltime bibmedewerker. Aan de Actiris-voorwaarden moet wel voldaan zijn.

Zie vacature voor meer informatie: https://www.rosavzw.be/site/117-rosa/839-vacature-bij-rosa-2

Stafmedewerker HR, gender en diversiteit (KU Leuven)

Als stafmedewerker coördineer je acties in het kader van een diversiteitsgevoelig personeelsbeleid. Voor deze acties werk je in opdracht van de Groep Wetenschap en Technologie en de dienst diversiteitsbeleid en werk je nauw samen met de personeelsdienst. Je initieert en ondersteunt acties die bijdragen tot inclusie en tot een betere in- en doorstroom van minderheidsgroepen. Acties worden afgebakend op basis van eerdere analyses van personeelsgegevens en het bijeenbrengen van expertise met betrekking tot gender- en ruimere diversiteitsthema’s zoals implicit bias en ongelijkheid. Je draagt deze expertise verder uit op basis van internationaal wetenschappelijke literatuur. Je maakt de vertaalslag naar bestaande projecten aan de KU Leuven.

Meer informatie: https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/55447812?hl=nl&lang=nl

Vacature PhD student

Within an ERC-funded project focusing on older women’s sexuality (Later-in-Life Intimacy: Older Women’s Unruly Practices, Places and Representations (LiLI)), a PhD position is offered. The starting date will be 1 January 2020 or as soon as possible thereafter. The appointment will be full-time (38 hours per week). The position is for four years (provided positive periodic evaluation) with a salary according to standard Ghent University regulations for PhD students.

Meer informatie: https://www.ugent.be/en/work/vacancies/scientific/phd-student-ht1if?fbclid=IwAR1ouWzJz8Lemfddmz7DfQtgj4jNxZ0HcrgEzfWEoxx_uQAG04tWn4hT6ko 

Doctoraatsbursaal

De nieuwe educatieve masteropleidingen van de Universiteit Gent zoekt voor de cluster Cultuurwetenschappen een enthousiaste en bekwame onderzoeker (m/v/x).

Uw opdracht: U bereidt een vakdidactisch proefschrift voor binnen het project ‘Burgerschapseducatie in tijden van Vlaamse onderwijsvernieuwing en globale onzekerheid: theorie en onderwijspraktijk’. Burgerschap en burgerschapseducatie zijn terug van lange tijd nooit weggeweest. Na een korte historische en theoretische exploratie van opvattingen op burgerschapseducatie, onderzoekt u de verschillende hedendaagse opvattingen en praktijken over burgerschap en burgerschapseducatie bij de individuele leerkrachten. Via participatief praktijkonderzoek worden verschillende didactische opvattingen met elkaar vergeleken en wordt een link gelegd naar andere didactieken, met name de taaldidactiek. Tenslotte wordt het ontwikkeld onderzoek vertaald in gedocumenteerde good practices en aanbevelingen voor de verdere invulling van een specifieke didactiek burgerschap binnen de educatieve master.

Meer informatie: https://www.ugent.be/nl/vacatures/oap/doctoraatsbursaal-9vok0

KU Leuven zoekt stafmedewerker diversiteitsbeleid

De Dienst Diversiteitsbeleid van de KU Leuven zoekt een stafmedewerker diversiteitsbeleid. Als stafmedewerker ondersteun je de algemene werking van het diversiteitsbeleid, coördineer je diversiteitsprojecten en voer je in nauw overleg met de vicerector het actieplan diversiteit uit.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 08/09/2019 via deze online sollicitatietoepassing.