Stafmedewerker HR, gender en diversiteit (KU Leuven)

Als stafmedewerker coördineer je acties in het kader van een diversiteitsgevoelig personeelsbeleid. Voor deze acties werk je in opdracht van de Groep Wetenschap en Technologie en de dienst diversiteitsbeleid en werk je nauw samen met de personeelsdienst. Je initieert en ondersteunt acties die bijdragen tot inclusie en tot een betere in- en doorstroom van minderheidsgroepen. Acties worden afgebakend op basis van eerdere analyses van personeelsgegevens en het bijeenbrengen van expertise met betrekking tot gender- en ruimere diversiteitsthema’s zoals implicit bias en ongelijkheid. Je draagt deze expertise verder uit op basis van internationaal wetenschappelijke literatuur. Je maakt de vertaalslag naar bestaande projecten aan de KU Leuven.

Meer informatie: https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/55447812?hl=nl&lang=nl

Vacature PhD student

Within an ERC-funded project focusing on older women’s sexuality (Later-in-Life Intimacy: Older Women’s Unruly Practices, Places and Representations (LiLI)), a PhD position is offered. The starting date will be 1 January 2020 or as soon as possible thereafter. The appointment will be full-time (38 hours per week). The position is for four years (provided positive periodic evaluation) with a salary according to standard Ghent University regulations for PhD students.

Meer informatie: https://www.ugent.be/en/work/vacancies/scientific/phd-student-ht1if?fbclid=IwAR1ouWzJz8Lemfddmz7DfQtgj4jNxZ0HcrgEzfWEoxx_uQAG04tWn4hT6ko 

Doctoraatsbursaal

De nieuwe educatieve masteropleidingen van de Universiteit Gent zoekt voor de cluster Cultuurwetenschappen een enthousiaste en bekwame onderzoeker (m/v/x).

Uw opdracht: U bereidt een vakdidactisch proefschrift voor binnen het project ‘Burgerschapseducatie in tijden van Vlaamse onderwijsvernieuwing en globale onzekerheid: theorie en onderwijspraktijk’. Burgerschap en burgerschapseducatie zijn terug van lange tijd nooit weggeweest. Na een korte historische en theoretische exploratie van opvattingen op burgerschapseducatie, onderzoekt u de verschillende hedendaagse opvattingen en praktijken over burgerschap en burgerschapseducatie bij de individuele leerkrachten. Via participatief praktijkonderzoek worden verschillende didactische opvattingen met elkaar vergeleken en wordt een link gelegd naar andere didactieken, met name de taaldidactiek. Tenslotte wordt het ontwikkeld onderzoek vertaald in gedocumenteerde good practices en aanbevelingen voor de verdere invulling van een specifieke didactiek burgerschap binnen de educatieve master.

Meer informatie: https://www.ugent.be/nl/vacatures/oap/doctoraatsbursaal-9vok0

KU Leuven zoekt stafmedewerker diversiteitsbeleid

De Dienst Diversiteitsbeleid van de KU Leuven zoekt een stafmedewerker diversiteitsbeleid. Als stafmedewerker ondersteun je de algemene werking van het diversiteitsbeleid, coördineer je diversiteitsprojecten en voer je in nauw overleg met de vicerector het actieplan diversiteit uit.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 08/09/2019 via deze online sollicitatietoepassing.

Vacature projectmedewerker bij Wel Jong Niet Hetero

Wel Jong Niet Hetero werkt voor holebi en transgender jongeren. De organisatie bereikt echter nog steeds niet de jongeren die opgroeien in kwetsbare context. Daarom zijn ze op zoek naar iemand die zich kan focussen om ervoor te zorgen dat Wel Jong Niet Hetero een nog betere ondersteuning te kunnen bieden voor die jongeren.

Meer informatie: http://www.weljongniethetero.be/vacatures/projectmedewerker-mvx-0

UHasselt: vacature voor een post-doc gender & diversity

De onderzoeksgroep SEIN – Identity, Diversity and Inequality Research (BCL-diversity) van de Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen van de Universiteit Hasselt werft een postdoc onderzoeker (m/v/x) aan met expertise in de domeinen van gender en diversiteit en kwalitatieve onderzoeksmethoden. SEIN voert fundamenteel en beleidsrelevant onderzoek naar sociaal-demografische identiteiten – bv. gender, etniciteit (cultuur, taal, godsdienst), klasse, leeftijd en handicap – en hun relatie tot ongelijkheidsrelaties op het werk. Ons onderzoek gebeurt in samenwerking met een brede waaier aan stakeholders (bv. bedrijven, beleidsmakers, arbeidsmarktbemiddelaars, vzw’s, onderwijsinstellingen, vakbonden en werkgeversorganisaties) en steunt op verschillende kritische theoretische tradities en kwalitatieve methoden.

Meer informatie: https://www.uhasselt.be/vacatures_detail?taal=01&vacid=1713