Vacancy: project researcher on migrant integration

The Brussels School of Governance (BSoG, Centre for Migration, Diversity and Justice) at the Vrije Universiteit Brussel (VUB) is seeking to appoint a Project Researcher to conduct research on integration policy responses regarding post-2014 migrants in small and medium-sized towns and rural areas, and this  for the Horizon 2020 Whole-COMM project. The project is carried out within the framework of the Brussels Interdisciplinary Research Centre on Migration and Minorities (BIRMM).

More information: https://birmm.research.vub.be/vacancy-project-researcher-on-migrant-integration

Vacature jobstudent ‘status genderbeleid in Vlaamse onderzoeksinstellingen in kaart brengen’

Het Departement EWI van de Vlaamse overheid zoekt voor 1 maand een jobstudent met master in Gender en Diversiteit voor het in kaart brengen van de status genderbeleid in Vlaamse onderzoeksinstellingen.

 1. Organisatie van tewerkstelling

Vlaamse overheid : DEPARTEMENT ECONOMIE, WETENSCHAP & INNOVATIE : Afdeling Onderzoek Koning Albert II-laan 35 bus 10, 1030 Brussel

http://www.ewi-vlaanderen.be/

 1. Hybride werken

Vanwege de Corona-maatregelen is telewerk nog steeds aanbevolen en ook na 28 juni blijft het overleg op kantoor beperkt; opdrachten worden zelfstandig via telewerk uitgevoerd en periodiek overleg gebeurt online via Teams.

 1. De opdracht

Het betreft het in kaart brengen van de status gender-, diversiteit- en inclusiebeleid in de (voornaamste) Vlaamse onderzoeksinstellingen, steunend op onderstaande GEP-vereisten van de EC.

De informatie wordt verzameld via de websites van de Vlaamse onderzoeksinstellingen aangevuld met informatie die rechtstreeks bij de instellingen wordt opgevraagd, en (waar mogelijk) enkele interviews.

De informatie wordt geordend in een overzichtelijke tabel en samengevat in een conclusierapport, beide in de Nederlandse taal.

De opdracht wordt zelfstandig via telewerk uitgevoerd en begeleiding en afstemming gebeurt via online overleg (TEAMS).

Een gedetailleerd taakbeschrijving wordt in overleg opgesteld.

De opdracht wordt uitgevoerd in de maand augustus of september 2021.

 

 1. Diplomavereiste

 

master in Gender en Diversiteit

 1. Competenties

 

*   Zelfstanding kunnen werken.

*   Talenkennis :

*   Nederlands – zeer goed – lezen, schrijven en spreken

*   Engels – goed – voor het lezen en interpreteren van teksten

*   Analytische vaardigheden voor het analyseren en verwerken van de beschikbare informatie in een overzichtelijke tabel en samen te vatten in een conclusierapport, beide in de Nederlandse taal.

*   Kwalitatieve onderzoeksvaardigheden voor het begeleiden van de interviews.

*   Computervaardigheden: Word, Excel, Teams,…

 1. Solliciteren

Stuur jouw CV en motivatiebrief, incl. de huidige status van het aantal uren dat je nog als jobstudent mag werken (berekend via tool in punt 3) aan Aanwervingen.ewi@vlaanderen.be<mailto:Aanwervingen.ewi@vlaanderen.be> en  rita.hauchecorne@vlaanderen.be<mailto:rita.hauchecorne@vlaanderen.be>.

De opdracht wordt uitgevoerd in de maand augustus of september 2021. Vermeld u beschikbaarheid.

 1. De voorwaarden werken als jobstudent staan in:

https://www.vlaanderen.be/werken-als-jobstudent

Beperking

U mag maximaal 475 uren per kalenderjaar als jobstudent werken en zo profiteren van de verminderde sociale bijdrage. U mag die uren vrij kiezen, het hele jaar door. Als u boven de grens van 475 uren gaat, betaalt u vanaf het 476ste uur de normale sociale bijdragen.

Met de Student@work-app((opent in nieuw venster))<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mysocialsecurity.be%2Fstudent%2Fnl%2Fover-student-at-work%2Fmobiel.html&data=04%7C01%7Crita.hauchecorne%40vlaanderen.be%7Cfa10cac5363a4a207d7908d9245b4630%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637580796693773464%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9L46IP07KmDXaQGkwKjzXvND33zK4DLzEjOZxQKKT7k%3D&reserved=0> kunt u op uw smartphone volgen hoeveel uren u nog kunt werken tegen verminderde sociale bijdragen. U kunt dat ook doen via de online toepassing((opent in nieuw venster))<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mysocialsecurity.be%2Fstudent%2Fnl%2Fover-student-at-work%2Fcontingent.html&data=04%7C01%7Crita.hauchecorne%40vlaanderen.be%7Cfa10cac5363a4a207d7908d9245b4630%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637580796693773464%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xXjuvAT0AdJZG9o6KZkGir%2Bici%2F%2FF2tbp5GcsojHWKU%3D&reserved=0>.

Behoud ik mijn Groeipakket (kinderbijslag) als ik werk als jobstudent?

Bijvoorbeeld :

 

Juli 2021 : 21 werkdagen x 7,5 u  = 157,5 u

 

of

 

Augustus 2021 : 22 werkdagen x 7,5 u = 165u Na uw studie Zodra u afstudeert en u geen verplichtingen meer hebt ten opzichte van uw school, bent u student af en mag u dus geen studentenjob meer doen. Er is één uitzondering: als u in juni of in de zomermaanden afgestudeerd bent, mag u nog tot 30 september van dat jaar als jobstudent werken.

Aanbod – bediende met maandloon,

 • Voor jobstudenten jonger dan 21 jaar bedraagt het salaris € 1.546 bruto/maand (bij een

tewerkstelling aan 100%).

 • Voor jobstudenten van 21 jaar en ouder bedraagt het salaris € 1.846,57 bruto/maand (bij een

tewerkstelling aan 100%). Deze bedragen zijn exclusief vakantiegeld en eindejaarstoelage.

 • Een maaltijdcheque per gepresteerde werkdag.

Netto salaris berekenen:

https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be%2Fwerken-voor-vlaanderen%2Fsalarissimulator&data=04%7C01%7Crita.hauchecorne%40vlaanderen.be%7C62f5ddbc996c4d55ab5f08d924e6bdd2%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637581395724294207%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AF4ss0hFdjTnXnFSDKYZyYlkJ02t1JNoWj7yZqxJZgA%3D&reserved=0>

 

 

 

 1. Voor verdere vragen :

*   werken als jobstudent bij EWI: dirk.vandegaer@vlaanderen.be<mailto:dirk.vandegaer@vlaanderen.be>

*   over de taakinhoud :  rita.hauchecorne@vlaanderen.be<mailto:rita.hauchecorne@vlaanderen.be>

Vacature voor een diversiteitscoördinator AP hogeschool

Als diversiteitscoördinator zorg je er mee voor dat de hogeschool zich in haar decretale taken maar eveneens in haar interne bedrijfsvoering laat leiden door deze grondhouding en haar strategie realiseert. Onder de verantwoordelijkheid van de Algemeen Directeur druk je mee je stempel op een maatschappelijk relevant beleid dat het verschil maakt voor meer dan 15.000 studenten. De AP hogeschool heeft stevige ambities. Diversiteit en inclusie zijn daarbij het leidmotief in de wijze waarop onze hogeschool binnen haar specifieke grootstedelijke context invulling geeft aan haar onderwijsaanbod, haar pedagogische activiteiten en de activiteiten die ze ontwikkelt om de drempels voor, tijdens en na de studieloopbaan voor onze studenten te verlagen. AP schept een open en dynamische omgeving waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars filosofische, ideologische en godsdienstige opvattingen vanzelfsprekend zijn. Als diversiteitscoördinator zorg je er mee voor dat de hogeschool zich in haar decretale taken maar eveneens in haar interne bedrijfsvoering laat leiden door deze grondhouding en haar strategie realiseert.

Meer informatie: https://vacatures.ap.be/vacature_detail.aspx?vac_id=3131

Vacature bij KADOC rond religieuze superdiversiteit en erfgoededucatie

Als projectmedewerker religieuze diversiteit en erfgoededucatie versterk je de werking van KADOC op twee vlakken. (1) Je ondersteunt de verruiming van ons collectiebeleidsplan en onze expertise op het vlak van religieuze superdiversiteit in Vlaanderen en Brussel, in het bijzonder wat betreft niet-geïnstitutionaliseerde vormen van religie, zingeving en spiritualiteit en niet-erkende erediensten. (2) Je ondersteunt onze doelgroepenwerking, in het bijzonder naar jongeren en het onderwijs, en onze werking op vlak van erfgoededucatie. Een belangrijk deel van je takenpakket zal bestaan uit de voorbereiding en uitwerking van een tentoonstellingsproject rond religies en vrijmetselaarsloges, en de valorisatie ervan voor een jongerenpubliek.

Meer informatie: https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/60028156

Vacature interdisciplinair onderzoek naar islam/moslims in Brusselse gevangenissen

Er is een nieuwe vacature open voor een PhD student die wilt werkren rond islam/moslims in Brusselse gevangenissen.

Na de terreuraanslagen in Frankrijk (2015) en België (2016) kreeg radicalisering in Belgische gevangenissen uitzonderlijk veel aandacht in het publieke en politieke debat.

Academisch onderzoek daarentegen blijft beperkt.

In dit onderzoek willen we nagaan hoe het radicaliseringsdiscours invloed heeft op Islam/moslims in Brusselse gevangenissen.

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden.

Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar: https://jobs.vub.be/job/Elsene-Doctoraatsbeurs-voor-interdisciplinair-onderzoek-naar-islammoslims-in-Brusselse-gevangenissen/596245201/ 

Women in Finance – 2 months summer job

Women in Finance Belgium is a unique association, regrouping more than 40 financial institutions committed to more gender equality. You can discover more about our association on LinkedIn : Women in Finance Belgium: Overview | LinkedIn

Women in Finance is seeking a student (F – M – X), preferably finishing a Master in Gender, for a 2 months summer job, possibly followed by a part time job from September on.

Requirements :

Be passionate by gender equality

Have good communication skills (oral and written)

Be fluent in English and at least French or Dutch, have some knowledge of the other language (understand discussions – answer in your language or English). Trilingual is a plus.

Want to contribute to the development of a unique professional network for more gender equality in finance

Tasks will involve :

 • Participation to all (mostly virtual) meetings, preparing agenda and making the minutes
 • Building a regular communication flow with the members, through a newsletter on gender equality practices
 • Collecting useful practices of members on some aspects of gender equality
 • Improve our visibility on social media.
 • Be a champion of Diversity and Inclusion and represent the values of WIF in every interaction with all WIF internal and external stakeholders.

For more info : please contact claire.godding@febelfin.be

PhD candidate Project Competing Solidarities

The SOLiDi consortium and the University of Humanistic Studies are looking for a talented and motivated researcher to join the International Training Network and write a PhD on solidarity in diversity.

Social workers are increasingly confronted with culturally inspired (risk of) family violence in families of migrant background. This project studies social workers’ encounters with these harmful gender and sexuality related practices, the moral dilemmas these create for professionals and clients and professionals’ actual interventions. Research methods include case file analysis and in-depth study of ten cases in two Dutch neighborhoods. The aim is to improve the quality of intervention in these harmful practices.

More information: ESR13 job opening_SOLiDi_SO