Visie

Genderstudies is een interdisciplinair en internationaal erkend vakgebied dat constructies, beeldvorming en verhoudingen tussen vrouwen, mannen en andere genderidentiteiten in verschillende maatschappelijke en wetenschappelijke domeinen kritisch onderzoekt en ter discussie stelt. ‘Mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’, naast andere labels en identiteiten, zoals afkomst, huidskleur, seksuele identiteit en klasse, worden niet als ‘gegeven’ beschouwd maar onderhavig aan culturele, maatschappelijke en historische (machts-)processen. Sinds 2006 was er geen opleiding in Vlaanderen in de genderstudies, hoewel er aan de verschillende universiteiten cursussen worden gedoceerd en steeds meer onderzoekers actief zijn in gender- en diversiteits-gerelateerd onderzoek.

De opleiding Master of Arts in Gender en Diversiteit biedt een verdiepende vorming in de genderstudies. De nadruk ligt daarbij op de relatie tussen gender en andere vormen van diversiteit en ongelijkheid zoals etniciteit, seksuele oriëntatie, socio-economische status, levensbeschouwing en functiebeperking: het intersectioneel perspectief. De opleiding brengt de aanwezige expertise in Vlaanderen tezamen om studenten te kunnen opleiden tot theoretisch onderlegde agents of change die sociale veranderingsprocessen kunnen begeleiden en tot een groter genderbewustzijn kunnen bijdragen in de maatschappij. Zij worden opgeleid om op een wetenschappelijk onderbouwde, geëngageerde en verantwoordelijke wijze te kunnen omgaan met complexe problemen van sociale ongelijkheid en discriminatie, gaande van het interpersoonlijke, tot lokale en internationale niveau.

De nadruk ligt enerzijds op het verwerven van een gevorderde kennis van de theorievorming in het domein van gender en diversiteit. Studenten leren hoe zij gender als analytische categorie en kritisch perspectief kunnen hanteren met betrekking tot centrale vraagstukken in de wetenschap, geschiedenis, politiek, media, cultuur en maatschappij. De koppeling van genderstudies aan de analyse van andere vormen van diversiteit, verhoogt de relevantie van de opleiding in de multiculturele samenlevingen van vandaag.