FAQ Stages

  • Ik heb eerder, tijdens mijn vorige opleiding al stage gelopen. Kan ik een vrijstelling krijgen voor het vak Stage in de master Gender en Diversiteit?

Antwoord: Neen, studenten kunnen geen vrijstelling bekomen. Het vak Stage is een integratievak. Studenten moeten tijdens de stage, de in andere opleidingsonderdelen van de master verworven kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes, toepassen en verder ontwikkelen.

  • Ik volg momenteel (academiejaar 2021-22) het schakeljaar Gender en Diversiteit en neem in 2022-23 het vak Stage op in mijn curriculum master Gender en Diversiteit. Mag ik dit academiejaar (2021-22) reeds starten met mijn stage?

Antwoord: ja, in zoverre je aan volgende drie voorwaarden voldoet:
Je start je stage niet voor 1 juli 2022
Je bent ingeschreven voor het vak Stage van de masteropleiding, academiejaar 2022-23 (UGent inschrijvingen zijn open vanaf begin juli 2022);
Je eindigt je stage niet voor je, in het eerste semester van het academiejaar 2022-23, alle vaste stamvakken volgde.

  • Ik ben of zal het academiejaar 2021-22 ingeschreven zijn voor het vak Stage. Wanneer mag ik ten vroegste starten/eindigen met mijn Stage? Mag ik bijvoorbeeld ook stage lopen in de maanden juli-augustus 2022?

Antwoord: Masterstudenten starten hun stage ten vroegste op de eerste dag van het academiejaar en eindigen die NIET vooraleer ze al hun vaste stamvakken hebben gevolgd. Studenten die zijn ingeschreven voor het vak stage, kunnen ten laatste stage lopen tot één week voor de deadline van het indienen van hun stageverslag, respectievelijk half mei en half augustus (zie exacte deadlines in Stagehandleiding).

  • Ik spreid mijn masteropleiding over twee (of meer) jaar, maar neem het vak Stage pas volgend academiejaar op (in casu in 2022-23). Mag ik in het academiejaar 2021-22 reeds starten met mijn stage?

Antwoord: ja, in zoverre je aan volgende drie voorwaarden voldoet:
Je volgt/volgde in het eerste semester van het academiejaar 2021-22 (of eerder) alle vaste stamvakken;
Je bent ingeschreven voor het vak Stage van de masteropleiding, academiejaar 2022-23 (UGent inschrijvingen zijn open vanaf juli 2022);
Je start je stage niet voor 1 juli 2022.

  • Vanaf wanneer kan ik mijn stagecontract voorbereiden via de online webapplicatie van de UGent?

Antwoord: studenten kunnen ten vroegste een stagecontract online voorbereiden begin juli of circa drie maanden voor de start van het academiejaar waarin ze het vak stage opnemen in hun curriculum. Enkel studenten die ingeschreven zijn, krijgen toegang tot de webapplicatie (klik hier voor UGent inschrijvingen). Let op: studenten die 2de zit hebben, kunnen hun contract pas aanmaken van zodra hun punten bekend zijn in september. Hun overige stagedocumenten, zoals hun stageopdrachten en dag- en uurrooster kunnen zij wel al opmaken (zie Ufora – vak Stage).

  • Kan ik wegens stage vrijgesteld worden om lessen uit mijn curriculum bij te wonen?

Antwoord: NEEN. Het opleidingsonderdeel Stage is een jaarvak. De bedoeling is dat studenten hun stagedagen en -uren afstemmen op hun individueel gekozen onderwijscurriculum.

  • Kan ik korting krijgen op het openbaar vervoer om mij naar mijn stageplaats te begeven?

Antwoord: JA. Je kan bij de facultaire studentenadministratie (FSA) een attest aanvragen dat korting geeft op je abonnement (campuskaart) naar je stageplaats. Om het attest te bekomen, bezorg je het FSA een gescande kopie van je stagecontract dat door alle drie partijen is ondertekend. Mailen naar fsa.lw@ugent.be, met als onderwerp: ‘Aanvraag attest korting openbaar vervoer wegens stage’.

  • Mag ik tijdens mijn stage telewerken?

Antwoord: Studenten mogen uitzonderlijk van thuis uit werken. Telewerk mag echter niet meer bedragen dan 5 halve dagen (of 2,5 volle dagen) in geval van een Participatiestage en 2 halve dagen (of 1 dag) in geval van een Reflectiestage. Enkel in geval van uitzonderlijke omstandigheden (zoals Covid-19) kan hiervan worden afgeweken.

 

Meer FAQ’s vind je in de uitgebreide Stagehandleiding op Ufora.