Gedragscode Universiteit Gent

(15-10-2018) In tijden dat grensoverschrijdend gedrag onderwerp is van maatschappelijk debat, neemt de Universiteit Gent het voortouw met de invoering van een heldere gedragscode.

Zorgzaam en respectvol met elkaar omgaan. Respect hebben voor persoonlijke grenzen. Een cultuur creëren waarin je grenzen openlijk durft bespreken. Het zijn enkele belangrijke krachtlijnen uit de nieuwe gedragscode waarmee de UGent je als medewerker of student een kader biedt voor intermenselijk gedrag. De code stelt enerzijds dat vertrouwen in en respect voor elkaar bijzonder belangrijk zijn aan de UGent, maar benadrukt anderzijds dat de UGent pesten, stalken, intimideren, agressie, discriminatie, uitbuiting of seksueel grensoverschrijdend gedrag niet tolereert.

Meer informatie over de gedragscode: https://www.ugent.be/nl/actueel/gedragscode-en-vertrouwenspunt.htm

Lees hier de integrale gedragscode.