Stage

De master in gender en diversiteit biedt studenten de gelegenheid om via de stage hun kennis en inzichten, opgebouwd in de theoretische en thematische opleidings-onderdelen, te koppelen aan praktijkervaring. Studenten die kiezen voor een reflectiestage (5 ECTS), verblijven gedurende een beperkte tijd (3 weken) in een bedrijf of organisatie. Zij analyseren hun observaties en rapporteren hierover vanuit gender- en diversiteitstheoretische denkkaders.
Download PDF Studiefiche Reflectiestage

Studenten die kiezen voor een participatiestage (10 ECTS) zijn gedurende een langere periode (6 weken) actief werkzaam in een bedrijf, instelling of organisatie, waar ze (mee)werken aan een specifiek project, een bepaald onderzoek uitvoeren of een beleidsondersteunend rapport schrijven.
Downlad PDF Studiefiche Participatiestage

 

Integratievak Stage

Studenten starten normaliter ten vroegste hun stage de eerste dag van het academiejaar en eindigen hun stage NIET voor ze alle vaste stamvakken uit de Master hebben gevolgd. Het opleidingsonderdeel ‘Stage’ is immers een integratievak waarin de kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die werden verworven in andere opleidingsonderdelen, geïntegreerd, toegepast en verder ontwikkeld worden.

 

Stagehandleiding en stageplaatsen

Van zodra studenten zijn ingeschreven voor het vak Stage krijgen zij (via hun UGent account) toegang tot Ufora, het elektronische leerplatform van de UGent. Op dit leerplatform vinden studenten, vanaf september, de uitgebreide Stagehandleiding, samen met een lijst van mogelijke stageplaatsen en -vacatures. Deze lijst wordt in de loop van het academiejaar regelmatig bijgewerkt.

In afwachting van de start van het academiejaar kunnen studenten de webpagina ‘Stageplekken’ op deze site raadplegen, met enkele voorbeelden van organisaties waar studenten eerder stage liepen.

Studenten kunnen ook in het buitenland stage lopen.  Hiervoor zijn er financieringsmogelijkheden, zoals reisbeurzen voorzien (let op deadlines).

 

Stagestappenplan

Hieronder vinden studenten een vereenvoudigd stagestappenplan. Het detail van al deze stappen is terug te vinden in de uitgebreide Stagehandleiding op Ufora.

 • Schrijf je in voor het vak Reflectie- of Participatiestage aan de UGent
 • Lees de stagehandleiding aandachtig
 • Zoek een stageplaats
  • zie Ufora Inhoudsopgave –>Stageplaatsen of zoek zelf via via een stagegever
 • Kom met je stagegever je ‘Stageopdrachten’ en een ‘Dag- en uurrooster’ overeen
  zie documentsjablonen in bijlage aan de stagehandleiding
 • Maak je ‘Stagecontract’ online aan
 • Laat de volgende 5 documenten (digitaal) tekenen door je stagegever en teken ze ook zelf: Mijn stageopdrachten; Mijn dag- en uurrooster; Mijn stagecontract; Rechten- en plichten; Risicoanalyse
  • Laat het document ‘Risico-analyse’ invullen door je stagegever en laad het op op de daartoe bestemde UGent-webpagina.
  • Laad de overige 4 documenten op op Ufora in de daartoe bestemde map (Ufora-tools –> Opdrachten)
 • Maak een (video)afspraak met de UGent stagebegeleider om je stage te overlopen. Indien goedgekeurd zal de UGent stagebeleider je documenten meteen tekenen voor akkoord.
  • zie mogelijke afspraakmomenten op Ufora –> Ufora-tools –> Bijeenkomstplanner

 

Deadline stageverslag

De deadline voor indiening van de verslagen voor de reflectiestage en de participatiestage:

De deadline (*) voor indiening van het stageverslag is:
– 1ste zit: maandag 16 mei 2022 (voor 09:00 uur)
– 2de zit: maandag 16 augustus 2022 (voor 09:00 uur)

Studenten uit het vorige academiejaar die in aanmerking komen voor vervroegd afstuderen, kunnen deelnemen aan het januari-examen, met als deadline:
maandag 10 januari 2022 (voor 09:00 uur).

Voor voorwaarden vervroegd afstuderen (en eventuele gevolgen op kinderbijslag) mogen studenten altijd contact opnemen met trajectbegeleidster Els Wille.

 

Beoordeling stage

Het eindcijfer van de stage wordt samengesteld op basis van de opleidingsonderdelen Stageverslag (à 60%) en de evaluatie door de stage-instelling (à 40%).

Studenten moeten slagen op beide opleidingsonderdelen.

 

Veelgestelde vragen

Voor enkele veelgestelde vragen (FAQ’s) over de Stages Gender & Diversiteit, klik hier.

 

Meer info: Dr. Corine Van Hellemont