Stage

De master in gender en diversiteit biedt studenten de gelegenheid om via de stage hun kennis en inzichten, opgebouwd in de theoretische en thematische opleidings-onderdelen, te koppelen aan praktijkervaring. Studenten die kiezen voor een reflectiestage (5 ECTS), verblijven gedurende een beperkte tijd (3 weken) in een bedrijf of organisatie. Zij analyseren hun observaties en rapporteren hierover vanuit gender- en diversiteitstheoretische denkkaders.
Download PDF Studiefiche Reflectiestage

Studenten die kiezen voor een participatiestage (10 ECTS) zijn gedurende een langere periode (6 weken) actief werkzaam in een bedrijf, instelling of organisatie, waar ze (mee)werken aan een specifiek project, een bepaald onderzoek uitvoeren of een beleidsondersteunend rapport schrijven.
Downlad PDF Studiefiche Participatiestage.

 

Integratievak Stage

Studenten starten normaliter ten vroegste hun stage de eerste dag van het academiejaar 2019-2020 en eindigen hun stage NIET voor ze alle vaste stamvakken uit de Master hebben gevolgd. Het opleidingsonderdeel ‘Stage’ is immers een integratievak waarin de kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die werden verworven in andere opleidingsonderdelen, geïntegreerd, toegepast en verder ontwikkeld worden.

 

Stagehandleiding en stageplaatsen

Van zodra studenten zijn ingeschreven voor het vak Stage krijgen zij (via hun UGent account) toegang tot Ufora, het elektronische leerplatform van de UGent. Op dit leerplatform vinden studenten, vanaf september, de uitgebreide Stagehandleiding, samen met een lijst van mogelijke stageplaatsen en -vacatures. Deze lijst wordt in de loop van het academiejaar regelmatig bijgewerkt.

In afwachting van de start van het academiejaar kunnen studenten de webpagina ‘Stageplekken’ op deze site raadplegen, met enkele voorbeelden van organisaties waar studenten eerder stage liepen.

Studenten kunnen ook in het buitenland stage lopen.  Hiervoor zijn er financieringsmogelijkheden, zoals reisbeurzen voorzien (zie deadlines).

 

Stagestappenplan

Hieronder vinden studenten een vereenvoudigd stagestappenplan. Het detail van al deze stappen is terug te vinden in de uitgebreide Stagehandleiding op Ufora.

 • Schrijf je in voor het vak Reflectie- of Participatiestage aan de UGent (zie inschrijvingen).
 • Kom met je stagegever (live of via e-mail) je ‘Stageopdrachten’ en een ‘Dag- en uurrooster’ overeen (gebruik hiervoor de sjablonen achteraan in de Stagehandleiding).
 • Stel je ‘Stagecontract’ op (online of via invulformulier).
 • Laat het document ‘Risico-analyse’ invullen door je stagegever en laad het op op de daartoe bestemde UGent-webpagina.
 • Print volgende documenten af in drievoud en laat ieder document origineel (*) tekenen door je stagegever en teken ze ook zelf:
  a) Mijn stageopdrachten;
  b) Mijn dag- en uurrooster;
  c) Rechten- en plichten;
  d) Stagecontract.
  (*) Met ‘origineel’ wordt bedoeld dat gescande handtekeningen niet toegelaten zijn.
 • Maak een afspraak met de UGent-stagebegeleider (zie doodle op Ufora) en breng de drie stapeltjes ‘Stageovereenkomst’ mee voor ondertekening door deze laatste.
 • Start je stage.
 • Hou een stagelogboek bij.
 • Vraag regelmatig feedback aan je stagementor op je stageplaats.
 • Beëindig je stage.
 • Schrijf je ‘Stageverslag’ en dien in tegen de gestelde deadline.

 

Deadline stageverslag

De deadline voor indiening van de verslagen voor de reflectiestage en de participatiestage:

De deadline (*) voor indiening van het stageverslag is:
– 1ste zit: maandag 11 mei 2020 (voor 17:00 uur)
– 2de zit: maandag 17 augustus 2020 (voor 17:00 uur)

Studenten uit het vorige academiejaar 2018-19 die in aanmerking komen voor vervroegd afstuderen, kunnen deelnemen aan het januari-examen, met als deadline:
maandag 6 januari 2020 (voor 17:00 uur).

Voor voorwaarden vervroegd afstuderen (en eventuele gevolgen op kinderbijslag) mogen studenten altijd contact opnemen met trajectbegeleidster Els Wille.

 

Beoordeling stage

Het eindcijfer van de stage wordt samengesteld op basis van de opleidingsonderdelen Stageverslag (à 60%) en de evaluatie door de stage-instelling (à 40%).

Studenten moeten slagen op beide opleidingsonderdelen.

 

Veelgestelde vragen

Voor enkele veelgestelde vragen (FAQ’s) over de Stages Gender & Diversiteit, klik hier.

 

Meer info: Corine Van Hellemont