Stage

De master in gender en diversiteit biedt studenten de gelegenheid om via de stage hun kennis en inzichten, opgebouwd in de theoretische en thematische opleidings-onderdelen, te koppelen aan praktijkervaring.

Studenten die kiezen voor een korte stage (5 ECTS) voeren gedurende 3 weken een beperkt aantal gender- en/of diversiteit gerelateerde stage-opdrachten uit in een bedrijf of organisatie. Zij analyseren hun observaties en stage-opdrachten en rapporteren hierover in een Stageverslag, vanuit gender- en diversiteitstheoretische denkkaders.
Download PDF Studiefiche Korte Stage

Studenten die kiezen voor een langere stage (10 ECTS) voeren gedurende 6 weken een aantal gender- en/of diversiteit gerelateerde stage-opdrachten uit in een bedrijf of organisatie. Zij analyseren hun observaties en stage-opdrachten en rapporteren hierover in een Stageverslag, vanuit gender- en diversiteitstheoretische denkkaders.
Downlad PDF Studiefiche Lange Stage

 

Integratievak Stage

Studenten starten normaliter ten vroegste hun stage de eerste dag van het academiejaar (*) en eindigen hun stage NIET voor ze alle vaste stamvakken uit de master Gender en Diversiteit hebben gevolgd. Het opleidingsonderdeel Stage is immers een integratievak waarin de kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die werden verworven in andere opleidingsonderdelen, geïntegreerd, toegepast en verder ontwikkeld worden.

(*) afwijkingen zijn enkel toegestaan voor studenten die hun master spreiden over twee of meer jaar.

 

Stagehandleiding en stageplaatsen

Van zodra studenten zijn ingeschreven voor de masteropleiding Gender & Diversiteit krijgen zij (via hun UGent account) toegang tot Ufora, het elektronische leerplatform van de UGent. Op dit leerplatform vinden studenten, vanaf september, de uitgebreide Stagehandleiding voor studenten. Zie Ufora-webpagina ‘INFOSITE Master of Arts in gender en diversiteit’ en/of het vak ‘Stage’.

Vanaf de start van het academiejaar vinden studenten die ook effectief zijn ingeschreven voor het vak ‘Stage’ op de Ufora-webpagina ‘Stage’ een lijst van mogelijke stageplaatsen en -vacatures. Deze lijst wordt in de loop van het academiejaar regelmatig bijgewerkt.

In afwachting van de start van het academiejaar kunnen studenten de webpagina ‘Stageplekken’ op deze site raadplegen, met enkele voorbeelden van organisaties waar studenten eerder stage liepen.

 

Buitenland

Studenten kunnen ook in het buitenland stage lopen. Hiervoor zijn er financieringsmogelijkheden, zoals reisbeurzen voorzien. Let op: de deadlines voor aanvraag van een reisbeurs liggen doorgaans een jaar voor afreis.

Studenten die een financiering ambiëren, lezen vooraf VERPLICHT de Stagehandleiding Gender & Diversiteit (zie Ufora.ugent.be). Om hun learning agreement in orde te brengen, dienen studenten immers eerst te beschikken over een door de opleiding G&D vooraf goedgekeurd document ‘Deel I – Stageopdrachten’ (zie Stagehandleiding op Ufora).

 

Stagestappenplan

Hieronder vinden studenten een vereenvoudigd stagestappenplan. Het detail van al deze stappen is terug te vinden in de uitgebreide Stagehandleiding op Ufora.

 • Schrijf je in voor het vak Korte Stage of Lange Stage aan de UGent
 • Lees de stagehandleiding aandachtig
 • Zoek een stageplaats
  • zie Ufora Inhoudsopgave –>Stageplaatsen of zoek zelf via via een stagegever
 • Kom met je stagegever je ‘Stageopdrachten’ en een ‘Dag- en uurrooster’ overeen
  zie documentsjablonen in bijlage aan de stagehandleiding
 • Bereid je ‘Stagecontract’ online voor
 • Laat de volgende 5 documenten (digitaal) tekenen door je stagegever en teken ze ook zelf: Mijn stageopdrachten; Mijn dag- en uurrooster; Mijn stagecontract; Rechten- en plichten; Risicoanalyse
  • Laat het document ‘Risico-analyse’ invullen door je stagegever en laad het op op de daartoe bestemde UGent-webpagina.
  • Laad de overige 4 documenten op op Ufora in de daartoe bestemde map (Ufora-tools –> Opdrachten)
 • Maak een (video)afspraak met de UGent stagebegeleider om je stage te overlopen. Indien goedgekeurd zal de UGent stagebeleider je documenten meteen tekenen voor akkoord.
  • zie mogelijke afspraakmomenten op Ufora –> Ufora-tools –> Bijeenkomstplanner

 

Deadline stageverslag

De deadline voor indiening van de verslagen voor de Korte en de Lange Stage:

De deadline (*) voor indiening van het stageverslag is:
– 1ste zit: maandag maandag 20 mei 2024 (voor 09:00 uur)
– 2de zit: maandag 19 augustus 2023 (voor 09:00 uur)

Studenten uit het vorige academiejaar die in aanmerking komen voor vervroegd afstuderen, kunnen deelnemen aan het januari-examen, met als deadline:
maandag 08 januari 2023 (voor 09:00 uur).

Voor voorwaarden vervroegd afstuderen (en eventuele gevolgen op kinderbijslag) mogen studenten altijd contact opnemen met trajectbegeleidster Els Wille.

 

Beoordeling stage

Het eindcijfer van de stage wordt samengesteld op basis van de opleidingsonderdelen: onderdeel 1: de evaluatie door de stage-instelling (à 40%); en onderdeel 2: Stageverslag (à 60%).

Studenten moeten slagen voor onderdeel 2 en op onderdeel 1 minstens een delibereerbaar cijfer halen om geslaagd te zijn.

 

Veelgestelde vragen

Voor enkele veelgestelde vragen (FAQ’s) over de Stages Gender & Diversiteit, klik hier.

 

Meer info: Stages.Magedi@ugent.be