Inschrijving

Bekijk ook de praktische gids voor een overzicht van nuttige informatie.

Werkstudent? Bekijk de FAQ.

Stap 1: Hoofdinschrijving UGent

De master Gender en Diversiteit is een interuniversitaire master en wordt gecoördineerd aan de UGent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Daarom moet je je allereerst inschrijven aan de UGent. De inschrijvingen aan UGent verlopen volledig online.

Informatie over de procedure van online-inschrijving aan de UGent kan je nalezen via deze link. Inschrijven kan van 1 augustus 2024.

Meer informatie over laattijdige (her)inschrijving, kan je via deze link raadplegen. Let wel! Laattijdige inschrijving (na 30/9) is NIET mogelijk voor eerste semestervakken. Verder hanteren  partnerinstellingen een deadline voor gastinschrijvingen. Dus indien je een vak van deze partnerinstellingen wenst op te nemen, dien je zeker de deadlines voor gastinschrijving sem 1 en 2 vooraf na te kijken (zie onderaan) én vooraf de lesgever contacteren!

Stap 2: Samenstelling curriculum

Na inschrijving dien je – via oasis.ugent.be – jouw curriculum samen te stellen en voor te leggen ter goedkeuring (deadline 10 oktober  – meer info via deze link).

Op basis van jouw samengesteld curriculum, doe je de nodige inschrijvingen als gaststudent bij de patnerinstellingen (zie stap 3). Naast gastinschrijving, dien je in de partnerinstellingen vaak ook nog eens de specifieke vakken te registreren die je aan de partnerinstelling zal volgen (zie onderstaande procedures en info).

Meer info over het wijzigen van een goedgekeurd curriculum kan je hier terugvinden. Je registreert deze wijzigingen eerst aan de UGent en brengt daarna de betrokken partnerinstellingen ook op de hoogte. Opgelet! Ben je nog niet ingeschreven in de instelling van jouw nieuwe keuze? Schrijf je dan zo snel mogelijk in als gaststudent aan de instelling van jouw nieuwe keuze(s) en hou rekening met de deadlines van de partnerinstellingen inzake gastinschrijvingen en registratie vakken (zie overzicht onderaan).

Stap 3: gastinschrijving partnerinstellingen

Om toegang tot de faciliteiten van de andere instellingen te krijgen, inclusief elektronische leerplatforms van stam-,  en keuzevakken die je wenst te volgen, moet je je ook als GASTSTUDENT inschrijven bij de partnerinstellingen. Als de inschrijving aan de UGent in orde is, dien je dit zo vlug mogelijk te regelen. Het inschrijven als gaststudent aan de andere instellingen is gratis.

Bij inschrijvingen als gaststudent heb je vaak je UGent inschrijvingsbewijs nodig. Dit bewijs kan je vanaf de dag na inschrijving zelf downloaden en afdrukken vanuit oasis.ugent.be (inloggen met jouw accountgegevens).

Aangezien zowel VUB als KU Leuven een vast stamvak aanbieden, is registratie aan VUB en KU Leuven als gaststudent verplicht. Doe dit zo snel mogelijk zodat je al toegang hebt tot elektronische leerplatformen bij de eerste les!
Daarnaast eveneens registreren aan Universiteit Hasselt en Universiteit Antwerpen
indien je vakken opneemt die door deze universiteiten worden aangeboden.

Aan alle partnerinstellingen kan de inschrijving als gaststudent online. Zie voor de nodige informatie (laatste update documenten 12/7/23):

Sommige partnerinstellingen (zie documenten hierboven) hanteren deadlines voor de gastinschrijvingen! Hou deze in het oog! Zie Overzicht belangrijke administratieve deadlines


Studiegeld 2024-2025

Enkel bij de hoofdinschrijving aan UGent moet er studiegeld betaald worden. Na inschrijving krijg je een factuur met een initieel te betalen vast bedrag. Na goedkeuring van je curriculum wordt op basis van het aantal opgenomen studiepunten een definitieve factuur opgemaakt en verzonden naar je UGent-mailadres. Wijzigt in de loop van het academiejaar je beursstatus dan zal ook de verrekening van je factuur wijzigen.

Je kan de stand van de betaling van je studiegeld raadplegen op Oasis.

Alle info over de berekening van het studiegeld kan je hier raadplegen. Klik hier voor info over facturatieverloop en verrekening studiegeld.

Gastinschrijvingen aan de partnerinstellingen zijn gratis.


Creditdoelcontracten

Wens je enkel in te schrijven via creditdoelcontract (zie deze link voor meer info), dan schrijf je rechtstreeks in aan de instelling die het vak aanbiedt. Bijvoorbeeld, als je een VUB-vak uit de master wilt volgen via creditcontract, dan schrijf je jou in via VUB en NIET via UGent.