Lesrooster: keuzevakken

AJ 2022-2023

Hieronder vind je het aanbod ‘keuzevakken’ voor academiejaar 2022-2023. Check voor specifieke informatie ook steeds de elektronische leerplatformen/websites van de desbetreffende opleidingen, of contacteer in geval van nood de docent.

Er bestaat ook de mogelijkheid om via de optie ‘vrije keuze’ een opleidingsonderdeel aan je curriculum toe te voegen. Hier vind je alvast enkele mogelijke keuzevakken ter inspiratie.

Kleine wijzigingen (tijdstip, lokaal) zijn mogelijk, kijk dus regelmatig onderstaand lesrooster na (vernieuw regelmatig de pagina!). Bij de start van elke semester wordt de inroostering bij de partnerinstellingen nagevraagd. Bekijk steeds ook de aankondigingen op de leerplatformen na of  de lesroosters van de partnerinstellingen voor onverwachte of laattijdige wijzigingen.

Zie ook ‘Overzicht organisatie onderwijs’ bij nuttige documenten.

Eerste semester

Modernity and Urbanity. Capita Selecta from Architectural Theory and Criticism. Gender, Diversity, Power and Urban Life. 5 ECTS, Prof. Dr. Hildegarde Heynen, Prof. A. Loeckx (plv.) KU Leuven, eerste semester, campus Heverlee, eerste les vrijdag 30/9, 14-16u in MOLE.00.007, andere lesdagen 200S.00.003 (update 23/8/2022)

Disability studies, 5 ECTS, Prof. Geert van Hove, UGent, eerste semester, eerste les op woensdag 28/9 van 19.00 – 20.00 via teams – zie Ufora aankondiging.(update 22/9/22)

Geschiedenis van migratie, 6 ECTS, Prof. Dr. Hilde Greefs, UAntwerpen, eerste semester, donderdag, 10.30-12.30u in S.KS.203 week 2-6, 8-13. Dit vak wordt niet aangeboden in 2022-2023, wel in AJ 2023-2024, alternerend aangeboden met ‘History of the body, Gender and Sexuality’. 

Jeugdcriminologie en Gender, 5 ECTS, Prof. Dr. Els Dumortier & Prof. Dr. An Nuytiens, Vrije Universiteit Brusseleerste semester, zie detail rooster. (update 22/9/22).

Postcolonial literature in English, 5 ECTS, Prof. Dr. Elisabeth Bekers, Vrije Universiteit Brusseleerste semester, wekelijks van maandag van 9-12 u, lokaal D.3.11

Gender, literature and theory, 5 ECTS, Prof. Dr. Anke Gilleir, Prof. Dr. Elke D’Hoker, Prof. Dr. Anneleen Machelein, KU Leuveneerste semester, woensdag, 14u-17u., lokaal MSI1.00.00.14

Islam and Gender, 6 ECTS, Prof. dr. Iman Lechkar, VUB, eerste semester, maandag, 10-13u, E.3.05

Constructing Age in Modern Literature,  6 ECTS, Prof. dr. Vanessa Joosen, UAntwerpen, eerste semester, maandag 14.00 – 17.00, lokaal S.R.-A.111, eerste les op 3/10, geen les op 31/10

Popular Culture and Diversity, Prof. Dr. Marion Wasserbauer, UAntwerpen, eerste semester, maandag, 14.00 – 17.00, lokaal S.M.003, eerste les op 3/10, geen les op 31/10

Agogische dimensies van duurzame ontwikkeling, 6 ECTS, Prof. dr. Tom Vanwing, VUB, woe 13-15u, eerste les op 5/10, i.2.02

Tweede semester

Contemporary Literature in English), 5 ECTS, Prof. Dr. Elisabeth Bekers, Vrije Universiteit Brusseltweede semester, donderdag, 10.00-12.00, K.2.51 (update 02/02/23)

Gender and development, 5 ECTS, Prof. Dr. Nathalie Holvoet, UAntwerpentweede semester (geconcentreerd in de periode april-mei); zie detail lesrooster. (update 10/01/23)

Diversiteit en inclusie in onderwijs, 5 ECTS,  Prof. Dr. Wendelien Vantieghem, UGent, tweede semester, vrijdag, 14u30-17u30, Ufo, leslokaal 1.1, Henri Pirenne (update 19/12/22). Geen les op 24/3 en 19/5.

Gender and globalisation, 5 ECTS, Dr. Sigrid Vertommen, UGent, tweede semester, donderdag, 08.30-11.30, Auditorium B – Walter Soete, Technicum – Gebouw 2, Campus Ufo (update 23/9/22)

Recht en gender, 5 ECTS, Prof. Dr. Eva Brems, UGenttweede semester, dinsdag, 10u-13u, Auditorium D, Uni 2 – ingang 6, Campus Aula. 2-jaarlijks: deze cursus wordt niet aangeboden in  2021-2022, wel in AJ 22-23. (update 23/9/22)

Recht met betrekking tot sekse, seksualiteitsbeleving en voortplanting, 5 ECTS, Prof. Dr. Liesbet Stevens, KU Leuventweede semester, vrijdag van 09:00 – 11:00, lokaal DV1 02.0054 (update 23/9/22)

Feminist Theologies, 5 ECTS, Prof. Dr. Annemie Dillen, KU Leuventweede semester,  donderdag 9-11u, lokaal AUG00.15 (Kleine aula) (zie lessenrooster in ECTS-fiche: Feminist Theologies – KU Leuven), wordt alternerend aangeboden met ‘Vrouwenstudies, religie en theologie‘, wordt niet aangeboden in 2022-2023.

Vrouwenstudies, religie en theologie, 5 ECTS, Prof. Dr. Annemie Dillen, KU Leuventweede semester,  dinsdag 9u-11u ; wordt alternerend aangeboden met ‘Feminist Theologies’,  aangeboden in 2022-2023, MTC1 01.03 les 1 (update: 13/02/23), voor andere lesweken: zie KU Leuven leerplatform

Gendergeschiedenis, 5 ECTS, Prof. Dr. Gita Deneckere, UGent, tweede semester, maandag, 10.00u – 13.00u, Leslokaal 2.1 Rozier. (update 23/9/22)

Postcolonial studies (Onderwijstaal: Engels), 5 ECTS, Prof. Dr. Koen Bogaert, UGent, tweede semester, donderdag, 16.00 – 19.00, Auditorium C, Technicum – Gebouw 2, Campus Ufo (update 23/9/22).

Women Writers in Modern British Literature,  6 ECTS, Prof. dr. Vanessa Joosen, UAntwerpen, tweede semester, vrijdag, 14.00 – 17.00, S.C.104, eerste les 17/2 (update 23/9/22)

Gender and identity in African Literatures, 5 ECTS, Prof. dr. Inge Brinkman, UGent, donderdag, 13u-16uLeslokaal 1.1, PlaRoz, Campus Boekentoren (update 23/9/22)

Anthropology of Language Use: Diversity and Inequality in a Languaging World, 5 ECTS, Prof. dr. Karel Arnaut, Prof. dr. Jenny Van der Aa, KU Leuven, maandag 13-16u, lokaal DV3 01.13 (zie lessenrooster in ECTS-fiche Anthropology of Language Use: Diversity and Inequality in a Languaging World – KU Leuven) . Alternerdend vak:  niet aangeboden in AJ 22-23, wel in AJ 23-24.

Strategic HRM, 5 ECTS, Prof. dr. Eline Jammaers, UHasselt, wisselende lesdagen – zie detail lesrooster. (update 10/01/23)

Migration and Society: an Interdisciplinary Introduction, 5 ECTS, Prof. Ilse Derluyn, UGent, woensdag, 13.00 – 16.00, Auditorium 1 Marc Maes, HILO, Campus Dunant (update 23/9/22)