Lesrooster: keuzevakken

AJ 2023-2024

Hieronder vind je het aanbod ‘keuzevakken’ voor academiejaar 2023-2024. Check voor specifieke informatie ook steeds de elektronische leerplatformen/websites van de desbetreffende opleidingen, of contacteer in geval van nood de docent.

Er bestaat ook de mogelijkheid om via de optie ‘vrije keuze’ een opleidingsonderdeel aan je curriculum toe te voegen. Hier vind je alvast enkele mogelijke keuzevakken ter inspiratie.

Kleine wijzigingen (tijdstip, lokaal) zijn mogelijk, kijk dus regelmatig onderstaand lesrooster na (vernieuw regelmatig de pagina!). Bij de start van elke semester wordt de inroostering bij de partnerinstellingen nagevraagd. Bekijk steeds ook de aankondigingen op de leerplatformen na of  de lesroosters van de partnerinstellingen voor onverwachte of laattijdige wijzigingen.

Zie ook ‘Overzicht organisatie onderwijs’ bij nuttige documenten.

Eerste semester

Modernity and Urbanity. Capita Selecta from Architectural Theory and Criticism. Gender, Diversity, Power and Urban Life. 5 ECTS, Prof. Dr. Hildegarde Heynen, Prof. dr. Luce Beeckmans, Prof. A. Loeckx (plv.) KU Leuven, eerste semester, campus Heverlee, vrijdag, 13.30 – 16.30, 200B.01.0014, enkel op 12/10, 26/10, 16/11 (opgelet! lokaal 200B.01.0016) en 14/12 (update 7/9/2023)

Disability studies, 5 ECTS, Prof. Elisabeth De Schauwer, UGent, eerste semester, dinsdag, 16.00 – 19.00, aud 5 Dunant 1 (update 6/7/23)

Geschiedenis van migratie, 6 ECTS, Prof. Dr. Hilde Greefs, UAntwerpen, eerste semester, donderdag, 10.30-12.30u in SR 224. Dit vak wordt alternerend aangeboden, wel in AJ 2023-2024, niet in 2024-2025. (update 6/7/23)

Jeugdcriminologie en Gender, 5 ECTS, Prof. Dr. Els Dumortier & Prof. Dr. An Nuytiens, Vrije Universiteit Brusseleerste semester, zie detail lesrooster. (update 7/9/23)

Postcolonial literature in English, 5 ECTS, Prof. Dr. Elisabeth Bekers, Vrije Universiteit Brusseleerste semester, wekelijks van maandag van 9-12 u, lokaal E.0.04 (update 7/9/23)

Gender, literature and theory, 5 ECTS, Prof. Dr. Anke Gilleir, Prof. Dr. Elke D’Hoker, Prof. Dr. Anneleen Machelein, KU Leuveneerste semester, woensdag, 14u-17u., lokaal MSI1.00.00.14 (update 6/7/23)

Islam and Gender, 6 ECTS, Prof. dr. Iman Lechkar, VUB, eerste semester, maandag, 10-13u, lokaal D.2.20 (update 7/9/23)

Constructing Age in Modern Literature,  6 ECTS, Prof. dr. Vanessa Joosen, Prof. dr. Andrea Davidson, UAntwerpen, eerste semester, maandag 14.00 – 17.00, lokaal S.R.-A.111, eerste les op 2/10 (update 6/7/23)

Popular Culture and Diversity, Prof. Dr. Marion Wasserbauer, UAntwerpen, eerste semester, maandag, 14.00 – 17.00, lokaal S.M.003, eerste les op 2/10 (update 6/7/23)

Agogische dimensies van duurzame ontwikkeling, 6 ECTS, Prof. dr. Tom Vanwing, VUB, maandag, 15-17u, lokaal i.0.01 (update 7/9/23)

Stedelijk sociaal werk, 6 ECTS, Prof. dr. Marjan Morris , dinsdag, 14.00 – 16.00, lokaal SR 012 (update 6/7/23)

Tweede semester (onder voorbehoud )

Contemporary Literature in English), 5 ECTS, Prof. Dr. Elisabeth Bekers, Vrije Universiteit Brusseltweede semester, donderdag, 10.00-12.00, lokaal XXX

Gender and development, 5 ECTS, Prof. Dr. Nathalie Holvoet, UAntwerpentweede semester (geconcentreerd in de periode april-mei); detail lerooster gekend begin jan. 24

Diversiteit en inclusie in onderwijs, 5 ECTS,  Prof. Dr. Wendelien Vantieghem, UGent, tweede semester, vrijdag, 14u30-17u30, Ufo, leslokaal 1.1, Henri Pirenne (update 6/7/23)

Recht en gender, 5 ECTS, Prof. Dr. Pieter Cannoot, UGenttweede semester, dinsdag, 10u-13u, lokaal. 2-jaarlijks: deze cursus wordt niet aangeboden in  2023-2024, wel in AJ 24-25. (update 6/7/23)

Recht met betrekking tot sekse, seksualiteitsbeleving en voortplanting, 5 ECTS, Prof. Dr. Liesbet Stevens, KU Leuventweede semester, vrijdag van 09:00 – 11:00, lokaal BMW2 (update 6/7/23)

Feminist Theologies, 5 ECTS, Prof. Dr. Annemie Dillen, KU Leuventweede semester,  donderdag 9-11u, lokaal AUG00.15 (Kleine aula) (zie lessenrooster in ECTS-fiche: Feminist Theologies – KU Leuven), wordt alternerend aangeboden met ‘Vrouwenstudies, religie en theologie‘, wordt aangeboden in 2023-2024, niet in 2024-2025.

Vrouwenstudies, religie en theologie, 5 ECTS, Prof. Dr. Annemie Dillen, KU Leuventweede semester,  dinsdag 9u-11u ; wordt alternerend aangeboden met ‘Feminist Theologies’,  aangeboden in 2024-2025, niet in 2023-2024

Gendergeschiedenis, 5 ECTS, Prof. Dr. Gita Deneckere, UGent, tweede semester, maandag, 10.00u – 13.00u, Leslokaal 2.1 Rozier. (update 6/7/23)

Women Writers in Modern British Literature,  6 ECTS, Prof. dr. Vanessa Joosen, UAntwerpen, tweede semester, vrijdag, 14.00 – 17.00, SR 218, eerste les 16/2 (update 6/7/23)

Gender and identity in African Literatures, 5 ECTS, Prof. dr. Inge Brinkman, UGent, maandag, 8.30 – 11.30, Leslokaal 0.2 Blandijn (update 6/7/23)

Anthropology of Language Use: Diversity and Inequality in a Languaging World, 5 ECTS, Prof. dr. Karel Arnaut, Prof. dr. Jenny Van der Aa, KU Leuven, maandag 13-16u, lokaal XXX (zie lessenrooster in ECTS-fiche Anthropology of Language Use: Diversity and Inequality in a Languaging World – KU Leuven) . Alternerdend vak:  aangeboden in AJ 23-24, niet in AJ 24-25.

Strategic HRM, 5 ECTS, Prof. dr. Eline Jammaers, UHasselt, wisselende lesdagen – detail volgt

Migration and Society: an Interdisciplinary Introduction, 5 ECTS, Prof. Ilse Derluyn, UGent, dinsd, 13.00 – 16.00, leslokaal 1.3 Dunant 2