Contact

 Master Gender & Diversiteit + Schakelprogramma

Algemene coördinatie
Sabrina Vandevelde (zij/haar)
UGent, Blandijnberg 2, 4de verdieping, lokaal 140.017
tel. 09 264 37 03
Sabrina.Vandevelde@UGent.be

Stagecoördinatie
Corine Van Hellemont
UGent, Blandijnberg 2, 4de verdieping, lokaal 140.017
tel. 09 264 37 03
Stages.Magedi@UGent.be

Nieuwberichten/mededelingen Facebook-pagina

Eline Huygens
UGent, Blandijnberg 2, 4de verdieping, lokaal 140.017
Eline.Huygens@ugent.be

Trajectbegeleider
Els Wille
UGent, Blandijnberg, lokaal. 05.03.100.018
tel. 09 264 40 57
Els.Wille@UGent.be
Online een afspraak maken.

Studieadvies – en begeleiding

Afdeling studieadvies – UGent

Campus Ufo, Ufo, 1ste verdieping
Sint-Pietersnieuwstraat 33, Gent (kaart)
T +32 9 331 00 31
studieadvies@ugent.be

Studiebegeleiding FLW – hogerejaarsstudenten

https://www.ugent.be/lw/nl/student/studiestudentenbegeleiding/studiebegeleiding_hogerejaarsstudenten.htm

Studentenspsychologen:

https://www.ugent.be/student/nl/studeren/studiebegeleiding/studentenpsychologen/overzicht.htm

Ombudspersoon

Ombudspersoon Faculteit Letteren en Wijsbegeerte UGent:
Prof. dr. Steven Vanden Broecke,
Sint-Pietersnieuwstraat 41, 9000 Gent
Technicum blok 4, 2de verdieping lokaal 052