Staf en opleidingscommissie

Docenten

Aan de opleiding zijn docenten verbonden vanuit de vijf Vlaamse universiteiten. Zij werken in vakgebieden zoals genderstudies, moraalwetenschappen en filosofie, sociologie, politicologie, geschiedenis, economie, rechten, communicatiewetenschappen, literatuur, ontwikkelingsstudies, orthopedagogiek, psychologie, antropologie, kunstwetenschappen, criminologie, religie-studies en theologie.

 • Prof. dr. Piet Van Avermaet – opleidingsvoorzitter
 • Prof. dr. Wendelien Vantieghem  – voorzitter toetscommissie
 • Prof. dr. Gily Coene
 • Prof. dr. Veerle Draulans – secretaris opleidingscommissie
 • Prof. dr. Gita Deneckere
 • Dr. Julie Carlier – verantwoordelijke internalitonalisering, cursus Feminisme en Diversiteit in Transnationaal Historisch Perspectief & Gender and globalisation
 • Prof. dr. Koen Van Laer
 • Prof. dr. Heleen Touquet
 • Prof. dr. Henk de Smaele – cursus History of the Body, Gender and Sexuality
 • Prof. dr. Sofie van Bauwel – cursus Media en Gender

Trajectbegeleider

Els Wille, UGent

Algemene Coördinatie opleiding: 

Dr. Sabrina Vandevelde, UGent.

Coördinator Stage:

Dr. Corine Van Hellemont, UGent

Opleidingscommissie 2022-2023:

Taken van de opleidingscommissie:

De inrichtende universiteiten richten een interuniversitaire opleidingscommissie op met vertegenwoordigers van de vijf universiteiten. Deze opleidingscommissie omvat:

 • 8 docenten van de opleiding (met leden van elke universiteit); waarvan één verantwoordelijk is voor het volledige opleidingsprogramma (= voorzitter van de opleidingscommissie, ook ‘programmadirecteur’ genoemd)
 • 3 afgevaardigden van de studenten voor de masteropleiding
 • 1 afgevaardigde van het (buitengewoon) (assisterend) academisch personeel (BAP/AAP) dat bij de masteropleiding betrokken is
 • Deze opleidingscommissie vergadert onder voorzitterschap van de verantwoordelijke voor het opleidingsprogramma die is aangeduid door de partneruniversiteiten.

De opleidingscommissie adviseert de universiteitsbesturen over:

 • het opleidingsprogramma
 • de leerresultaten, doelstellingen en eindtermen van het programma
 • de vertaling van leerresultaten, doelstellingen en eindtermen naar structuur, inhoud en vormgeving van het programma
 • de onderwijskwaliteit van de opleiding
 • de toelatingsvoorwaarden
 • welke opleidingsonderdelen aan welke universiteit gedoceerd worden en de toewijzing van leeropdrachten
 • financiële afspraken
 • samenstelling van de examencommissie

De opleidingscommissie formuleert beslissingen en adviezen bij voorkeur bij consensus naar de besturen van de inrichtende universiteiten. Enkel in uitzonderlijke gevallen beslist men bij meerderheid van de stemgerechtigde aanwezige leden op voorwaarde dat de helft plus één van de leden aanwezig is. Stemgerechtigd zijn de officiële vertegenwoordigers of hun plaatsvervangers in het bezit van een volmacht.