Studentenkalender 2018-19

Interuniversitaire master Gender en Diversiteit: studentenkalender

Onderstaande kalender is gebaseerd op de academische kalender van de coördinerende instelling, de UGent. Maar let op: de master Gender en Diversiteit is een interuniversitaire master. Dat betekent dat mogelijks aan de andere universiteiten andere afspraken gelden, bijvoorbeeld wat betreft verlofdagen, en de start van het tweede semester. Check daarom steeds voor ieder vak opnieuw de data van de specifieke onderwijsinstelling (zie link onderaan).

Onderwijs- en examenperiodes UGent 2018-2019

Eerste semester

 • ma 24-09-2018: start academiejaar 2017-2018
 • ma 24-09-2018 t.e.m. za 15-12-2018: 12 weken onderwijsactiviteiten eerste semester
 • ma 17-12-2018 t.e.m. za 22-12-2018: 1 week inhaalactiviteiten
 • ma 24-12-2018 t.e.m. za 05/01/2019: 2 weken kerstreces
 • ma 07-01-2019 t.e.m. za 02-02-2019: 4 weken eerstesemesterexamenperiode

Tweede semester

 • ma 04-02-2019 t.e.m. za 09-02-2019: 1 week intersemesteriële vakantie
 • ma 11-02-2019 t.e.m. za 06-04-2019: 8 weken onderwijsactiviteiten tweede semester
 • ma 08-04-2019 t.e.m. za 22-04-2019: 2 weken paasreces
 • di 23-04-2019 t.e.m. za 18-05-2019: 4 weken onderwijsactiviteiten tweede semester
 • ma 20-05-2019: 1 dag inhaalactiviteiten
 • di 21-05-2019 t.e.m. do 23-05-2019: voorbereiding op de examens
 • vrijd 24-05-2019 t.e.m za 06-07-2019: 6 weken tweedesemesterexamenperiode
 • ma 08-07-2019 t.e.m. za 17-08-2019: 6 weken zomerreces
 • ma 19-08-2019 t.e.m. za 14-09-2019: 4 weken tweedekansexamenperiode
 • ma 16-09-2019 t.e.m. za 21-09-2019: 1 week feedback alle examenperiodes en heroriëntaties

Studentenkalender met belangrijke data per maand

September 2018
Vrijdag 21 september: Startdag MaGeDi (13u30 – 17u)
Ma 24 September: Start academiejaar 2018-2019

November 2018
Do 1 november: Allerheiligen, UGent gesloten
Vrij 2 november: Allerzielen, UGent gesloten
Vrij 3 november: vast opgelegde verlofdag, UGent gesloten
Do 15 november: Koningsdag, UGent gesloten
Vr 16 november: decretale feestdag en brugdag, UGent gesloten

December 2018
Ma 24 december: Begin kerstreces

Januari 2019
Za 5 januari: Einde kerstreces
Ma 7 januari: Begin 4 weken eerstesemesterexamenperiode

Februari 2019
Za 2 februari: Einde 4 weken eerstesemesterexamenperiode
Ma 4 februari: Begin intersemestriele vakantie
Za 9 februari: Einde intersemestriële vakantie

Maart 2019
Vr 22 maart: Dies Natalis, UGent gesloten

April 2019
Ma 8 april: Begin paasreces
Ma 22 april: Einde paasreces

Mei 2019
Woe 1 mei: Feest van de Arbeid, UGent gesloten
Do 30 mei: O.L.H. Hemelvaart, UGent gesloten
Vr 11 mei: vastgelegde verlofdag, UGent gesloten
Vr 24 mei: Begin 6 weken tweedesemesterexamenperiode

Juni 2019
Ma 10 juni: Pinkstermaandag, UGent gesloten

Juli 2019
Za 6 juli: Einde 6 weken tweedesemesterexamenperiode
Ma 8 juli: Begin zomerreces
Do 11 juli: Feest Vlaamse Gemeenschap, UGent gesloten

Augustus 2019
Do 15 augustus: O.L.V. Hemelvaart, wettelijke feestdag, UGent gesloten
Vr 16 augustus: brugdag, UGent gesloten
Za 17 augustus: Einde zomerreces
Ma 19 augustus: Begin 4 weken tweedekansexamenperiode

September 2019
Za 14 september: Einde 4 weken tweedekansexamenperiode
Ma 16 september: Begin 1 week feedback alle examenperiodes
Za 21 september: Einde 1 week feedback alle examenperiodes

 

Links academische kalenders 2018-2019