Startdag!

Startdag masterstudenten: vrijdag 20 september 2019 (10u – 16u)

De startdag is een welkomsmoment voor de masterstudenten Gender en Diversiteit georganiseerd. Op dit infomoment krijg je alle nodige praktische informatie, kun je vragen stellen, en leer je jouw medestudenten kennen. Het is dus een belangrijke dag om bij te zijn! Kleine wijzigingen in het concrete programma zijn nog mogelijk.

Locatie: Odisee – campus schaarbeek, Mimosa-zaal

INTERUNIVERSITAIRE MASTER GENDER EN DIVERSITEIT
UGent – VUB – KU Leuven – UAntwerpen – Uhasselt
ACADEMIEJAAR 2019-2020

UITNODIGING STARTBIJEENKOMST, 20 september 2019, 10u – 16u, Odisee campus schaarbeek, Mimosa-zaal

 

PROGRAMMA

10:00 – 12.30: Informatie over het studieprogramma en vakken

12:30 -13:30    Pauze

13:30 -16:00    Samenstellen van curriculum en praktische informatie

Belangrijk! Van studenten wordt verwacht dat zij op de startdag een voorstel van individueel studieprogramma hebben gemaakt, zeker wat betreft de drie flexibele stamvakken. Omwille van teleclassing faciliteiten is het belangrijk dat we zo snel  mogelijk zicht hebben op wie welk flexibel stamvak zal volgen en wie gebruik wil maken van teleclassing.