FAQ

 Bekijk ook de praktische gids. In dit document wordt al heel wat praktische info gebundeld! Bekijk ook de andere documenten bij ‘nuttige documenten‘.

Veelgestelde vragen:

 • Ik heb een universitaire Bachelor diploma in x, y, of z, kan ik doorstromen naar de master in gender en diversiteit?
  • Dat hangt af van het zogenaamde studiegebied waarin je diploma zich situeert. Zie toelatingsvoorwaarden. Twijfel je tot welk studiegebied je diploma behoort? In het hoger onderwijsregister kan je opzoeken tot welk studiegebied jouw diploma behoort. Contacteer trajectbegeleider Els Wille indien je niet zeker bent of nog vragen hebt. Indien jouw Ba diploma niet in de toegelaten studiegebieden valt, dien je eerst een Ma diploma te behalen, of het schakelprogramma te volgen dat aan de UGent voorzien wordt. Zie voor meer informatie en links onder ‘schakelprogramma’.
 • Ik heb een universitaire Master diploma in x, y, of z, kan ik doorstromen naar de master in gender en diversiteit?
  • Ja, alle universitaire masterdiploma’s verlenen toegang tot de opleiding. Voor buitenlandse diploma’s, zie hier voor meer info.
 • Ik heb een professionele Bachelor diploma in x, y, of z, kan ik  doorstromen naar de master in gender en diversiteit?
  • Dit kan voor bepaalde diploma’s wanneer eerst het schakelprogramma van de UGent succesvol is afgerond. Het schakelprogramma is toegelaten voor studenten met een professionele bachelor in de studiegebieden ‘Onderwijs’ ,  ‘sociaal-agogisch werk’, ‘Handelswetenschappen en bedrijfskunde’ en ‘Gezondheidszorg’. Zie ‘schakelprogramma’ voor meer info.
 • Ik heb een buitenlandse diploma, krijg ik toelating tot de master in gender en diversiteit?
  • Ja, maar om toelating te krijgen, moet een specifieke procedure worden doorlopen. Zie deze webpagina voor meer info.
 • Wanneer is er meer informatie over het programma en lessenrooster bekend?
  • Zie onder ‘programma’ voor de lesroosters van stamvakken, flexibele stamvakken en keuzevakken. Deze worden telkens bij de start van het academiejaar en semester geüpdatet.
 • Waar en wanneer gaan de inschrijvingen door?
  • Universiteit Gent is de coördinerende instelling van deze interuniversitaire opleiding. De hoofdinschrijving wordt gedaan aan de UGent, maar om examens te kunnen afleggen en om toegang te krijgen tot faciliteiten van de andere participerende instellingen (leerplatform, studentenkaart, bibliotheek, enz.), moet je je eveneens eenmalig aanbieden bij de inschrijvingen aan de instellingen in kwestie (VUB en KU Leuven; en afhankelijk van je gekozen vakken ook UAntwerpen en/of UHasselt). Dit kan met je bewijs van inschrijving aan de UGent (hier zijn geen kosten aan verbonden). Regel dit zo gauw mogelijk.
  • Zie verder onder ‘inschrijving’.
 • Wat kost de opleiding?
  • Zoals alle andere initiële masteropleldingen aan de UGent, bedraagt het inschrijvingsgeld op dit moment rond de 900 euro voor niet-beurs studenten voor 60 ECTS. Daar komen nog de kosten bij voor studiemateriaal (zie studiefiches). Zie voor meer info: studiegeld.  
 • Waar worden de lessen gegeven? Moet ik pendelen tussen instellingen?
  • Het pendelen tussen de instellingen is beperkt, en hangt ook af van de keuzes die je maakt bij de samenstelling van je vakkenpakket. Met een Go-pass of Campus-treinkaart kan je vervoerskosten beperken. Voor het aanvragen van een campus-kaart heb je voor de NMBS (naast inschrijvingsbewijs) ook nog een specifiek attest nodig waaruit blijkt dat je opleiding doorgaat op verschillende locaties. Dit attest kan je downloaden via Oasis.
  • Voor meer details over leslocaties, zie deze webpagina.
 • Kan de opleiding (volledig) online gevolgd worden?
  • De opleiding leent zich in elk geval niet om volledig ‘online’ te volgen. Voor verschillende vakken wordt er interactief gewerkt in discussiegroepen. De ervaring leert dat dit online wel gedeeltelijk mogelijk is, maar niet helemaal. Voor de drie vaste stamvakken wordt er daarom verplichte aanwezigheid tijdens de ‘on campus’-lessen gevraagd. Voor specifieke doelgroepen, zoals werkstudenten en studenten met een bijzonder studentenstatuut, kunnen wel extra inspanningen geleverd worden zoals lesopnames (indien mogelijk). Voor de start van het academiejaar probreren we telkens om voor alle vakken de organisatie van de lessen te bundelen in een overzicht alsook de faciliteiten voor werkstudenten (zie nuttige documenten). Opgelet! De info wijzigt per AJ!
 • Hoe en wanneer stel ik mijn curriculum samen?
  • Dit is mogelijk aan het begin van het academiejaar. Registratie van curriculum doe je in eerste instantie via Oasis (UGent-platform). In sommige partnerinstellingen dien je ook nog vakken te registreren. Zie ook ‘inschrijving’.

 • Kan ik deeltijds of over meerdere jaren de opleiding volgen?
  • Zoals voor de meeste andere masteropleidingen is het mogelijk om je vakken over meerdere jaren te spreiden.
 • Wat zijn de faciliteiten voor werkstudenten?
  • De meeste cursussen worden overdag gedoceerd. Werkstudenten kunnen obv werkstudentenstatuut afzonderlijke afspraken maken met de docenten. Zie ook werken en studeren. Het aanvragen van een werkstudentstatuut gebeurt via Oasis (UGent). Bekijk hier de procedure. De FAQ’s over het combineren van werk en studie hebben we gecombineerd in een document (zie nuttige documenten).
 • Kom ik in aanmerking voor betaald educatief verlof?
  • De regelgeving omtrent betaald educatief verlof is gewijzigd. Het noemt nu VOV (Vlaams Opleidingsverlof). Meer info hierover kan je terugvinden op deze webpagina.

 

 • Hoe kan ik een bijzonder statuut aanvragen?
  • Het bijzonder statuut kan worden toegekend op basis van functiebeperking, erkende topsport, professionele kunstbeoefening, mandaat, uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden, student-ondernemerschap en anderstaligheid. Studenten die in aanmerking komen voor een bijzonder statuut kunnen – in functie van de reden van het bijzonder statuut – één of meerdere faciliteiten genieten. Meer informatie over de aanvraagprocedure kan je hier raadplegen. Gegeven de interuniversitaire context is het verkrijgen van faciliteiten in het kader van bijzonder statuut op basis van functiebeperking complexer. De registratie en attestering verloopt via UGent, deze procedure hoef je dus niet te doorlopen in elke partnerinstelling. Afspraken omtrent de faciliteiten dienen wel per instelling te gebeuren (zie ook deze link met meer informatie).
 • Ik heb al enkele vakken in het vakgebied genderstudies gevolgd en andere vakken uit het aanbod van de opleiding. Kan ik hiervoor een vrijstelling krijgen?
  • Voor een beperkt aantal reeds gevolgde vakken uit het programma is dit mogelijk. Hiervoor moet je een aanvraag indienen bij de start van de semester. Meer info over de procedure kan je hier raadplegen. Met verdere vragen kan je terecht bij de trajectbegeleider.

 

 • Ik werk of heb al werkervaring opgedaan in het domein van gender en diversiteit. Kan ik een vrijstelling krijgen voor de stage?
  • de stage is binnen de Master Gender & Diversiteit opleidingspecifiek. Vrijstellingen zijn hierdoor niet mogelijk.  Mits goedkeuring en onder bepaalde voorwaarden zijn er voor werkstudenten een aantal faciliteiten mogelijk. Raadpleeg hiervoor de stagehandleiding.
 • Wanneer zal het cursusmateriaal beschikbaar zijn?
  • Het cursusmateriaal is beschikbaar bij het begin van het academiejaar. De docenten van de verschillende opleidingsonderdelen zullen je hierover tijdens de eerste lessen informeren. Schrijf je in op de elektronische leerplatformen aan de verschillende instellingen per opleidingsonderdeel dat je kiest.