Stafmedewerker HR, gender en diversiteit (KU Leuven)

Als stafmedewerker coördineer je acties in het kader van een diversiteitsgevoelig personeelsbeleid. Voor deze acties werk je in opdracht van de Groep Wetenschap en Technologie en de dienst diversiteitsbeleid en werk je nauw samen met de personeelsdienst. Je initieert en ondersteunt acties die bijdragen tot inclusie en tot een betere in- en doorstroom van minderheidsgroepen. Acties worden afgebakend op basis van eerdere analyses van personeelsgegevens en het bijeenbrengen van expertise met betrekking tot gender- en ruimere diversiteitsthema’s zoals implicit bias en ongelijkheid. Je draagt deze expertise verder uit op basis van internationaal wetenschappelijke literatuur. Je maakt de vertaalslag naar bestaande projecten aan de KU Leuven.

Meer informatie: https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/55447812?hl=nl&lang=nl

Slotconferentie van Potential – 28/11

n het SBO-project Potential – Power To Teach All – maken ze leerkrachten sterker in het omgaan met diversiteit en verbindend samenwerken. Het is de leerkracht die er toe doet en het verschil kan maken. Ze geven inzage in de onderzoeksresultaten en de handelingsgerichte tools (zoals het professionaliseringstraject, het video instrument e-PIC, de documentaire Inclusief met didactisch pakket en een online kenniscentrum).

Meer informatie: http://www.potentialproject.be/node/18

Genderlicious – Festival over gender en seksualiteit

Wat betekent het ‘mens’ te zijn ? Ben je m/v/x ?
Of ben je je lengte, je beperking, je haarkleur, je leeftijd, je geaardheid, …
Durf je buiten de lijntjes te kleuren / buiten de hokjes te denken… of sterker nog… buiten de lijntjes te leven ?
Leef voluit !
Kom samen genieten/luisteren/proeven/…

13 oktober, 11u-17u, Casa Rosa Gent

Meer informatie: https://demens.nu/event/genderlicious/

Workshop Gender, Conflict, Citizenship and Belonging: Masculinities/Femininities in Times of Crisis

On March 18th-20th 2020, UCSIA organizes an academic workshop on gender, conflict, citizenship and belonging at the University of Antwerp.

Gender and gender(ed) relations have long been the subject of political imagination and interpretation. This is particularly the case in times of crisis and perceived threats to the nation, when political actors seek to mobilise through a (renewed) emphasis on the importance of the nuclear family and traditional roles for both women and men.

This workshop seeks to better understand the current political climate in Europe, which includes the resurfacing debates on abortion, the spread of referenda on the family across Europe, the various discussions in European countries on the re-introduction of military service, as well as the activities of anti-gender movements that have attempted to curtail academic freedom in researching gender and sexuality. To do so, it examines the role of (ideological) constructions of ideal and normative masculinities/femininities and alternatives to them in times of crisis, which remain too often overlooked by researchers.

deadline for submission: 25 November 2019

More information: https://ucsia.org/home-en/themes/europe-solidarity/events/gender-conflict-citizenship-and-belonging/

Save the date – De rechten van vrouwen en meisjes in ontwikkelingssamenwerking. Nieuwe uitdagingen 25 jaar na Beijing

25 jaar na één van de meest vooruitstrevende politieke verklaringen voor het verzekeren van fundamentele rechten van vrouwen en meisjes en het wegwerken van ongelijkheid, is het tijd om een balans op te maken. Heeft de Verklaring en Actieplatform van Beijing een verschil gemaakt? Heeft het aangezet tot concrete actie? Is het nog relevant?

Ter gelegenheid van de 5de verjaardag van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling organiseert de Raad een publieke conferentie over vrouwenrechten in het licht van huidige context en kwesties. De Raad bevraagt de actoren van ontwikkelingssamenwerking over het belang van empowerment van vrouwen en meisjes waar ook ter wereld. Welke toekomstige uitdagingen en nieuwe aandachtspunten zijn er voor vrouwenrechten en voor de gendergelijkheid? Hoe staat intersectionaliteit in relatie tot de feministische strijd? Hoe kunnen we toekomstige uitdagingen in verschillende culturele contexten het hoofd bieden en tegelijkertijd vooruitgang boeken bij het bereiken van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen? En hoe houden we rekening met migratie, de diversiteit van feministische bewegingen en de digitalisering van samenlevingen? Hoe moet een ecologische en economische transitie van samenlevingen er uitzien in het licht van genderverhoudingen?

Tijdens een dag vol boeiende internationale sprekers, analyses en getuigenissen,  worden jullie geïnspireerd mee te denken over een betere integratie van gender in internationale samenwerking.

Blokkeer alvast de datum (vrijdag 29 november, 8:30 – 16:30, Egmontpaleis Brussel) in jullie agenda. Begin oktober volgt meer info. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Adviesraad voor gender en ontwikkeling: info@argo-ccgd.be

Debat: dames voor Darwin of zichzelf?

In “Dames voor Darwin” maakt filosofe Griet Vandermassen brandhout van het klassiek feminisme. Sekseverschillen zijn vanuit de evolutiepsychologie te verklaren, vindt ze, daar is afdoend wetenschappelijk bewijs voor. Directeur Gily Coene van het VUB-expertisecentrum Rhea is het hoegenaamd niet eens met die kijk op genderverschillen en heeft daar ook argumenten voor.

Naar goede UPV-traditie mag het publiek vragen stellen en zo actief deelnemen. Een pracht van een opener voor onze filosofiereeks, zorg dat je dit boeiende debat niet mist!

Inkomprijs: € 5 (€ 2 voor UPV- en VPK-leden, studenten)
Inschrijven op: http://upv.vub.ac.be/aanbod/debat-dames-voor-darwin-voor-zichzelf

Vacature PhD student

Within an ERC-funded project focusing on older women’s sexuality (Later-in-Life Intimacy: Older Women’s Unruly Practices, Places and Representations (LiLI)), a PhD position is offered. The starting date will be 1 January 2020 or as soon as possible thereafter. The appointment will be full-time (38 hours per week). The position is for four years (provided positive periodic evaluation) with a salary according to standard Ghent University regulations for PhD students.

Meer informatie: https://www.ugent.be/en/work/vacancies/scientific/phd-student-ht1if?fbclid=IwAR1ouWzJz8Lemfddmz7DfQtgj4jNxZ0HcrgEzfWEoxx_uQAG04tWn4hT6ko 

5 jaar MaGeDi

De masteropleiding gender en diversiteit bestaat 5 jaar. Reden om te vieren, dus en tijd voor ons eerste alumni-event!

We nodigen je graag uit op woensdag 18 september om 17u30 in het Atrium – Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte (ingang via Rozier 44) voor een hapje en een drankje.

Laat ons weten of je erbij bent. Inschrijven kan tot en met dinsdag 10 september via https://eventmanager.ugent.be/vijfjaarmagedi.

Doctoraatsbursaal

De nieuwe educatieve masteropleidingen van de Universiteit Gent zoekt voor de cluster Cultuurwetenschappen een enthousiaste en bekwame onderzoeker (m/v/x).

Uw opdracht: U bereidt een vakdidactisch proefschrift voor binnen het project ‘Burgerschapseducatie in tijden van Vlaamse onderwijsvernieuwing en globale onzekerheid: theorie en onderwijspraktijk’. Burgerschap en burgerschapseducatie zijn terug van lange tijd nooit weggeweest. Na een korte historische en theoretische exploratie van opvattingen op burgerschapseducatie, onderzoekt u de verschillende hedendaagse opvattingen en praktijken over burgerschap en burgerschapseducatie bij de individuele leerkrachten. Via participatief praktijkonderzoek worden verschillende didactische opvattingen met elkaar vergeleken en wordt een link gelegd naar andere didactieken, met name de taaldidactiek. Tenslotte wordt het ontwikkeld onderzoek vertaald in gedocumenteerde good practices en aanbevelingen voor de verdere invulling van een specifieke didactiek burgerschap binnen de educatieve master.

Meer informatie: https://www.ugent.be/nl/vacatures/oap/doctoraatsbursaal-9vok0