Rebelle vzw presenteert: Café au sex

Café au Sex-avond: Andere relatievormen

Rebelle nodigt u uit voor een boeiende Café au Sex-avond met als thema ‘andere relatievormen’. Samen met psychologe en seksuologe Ann Van Veirdeghem verkennen we vragen zoals: Wat als je verliefd bent op twee of meer mensen? Hoe ga je om met de wens om gelijktijdig duurzame en betekenisvolle relaties met meerdere mensen aan te gaan? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar de verschillende vormen van relaties?

Tijdens deze avond neemt Ann Van Veirdeghem ons mee in het verhaal van andere relatievormen. Ze zal uitleggen welke relatievormen er bestaan en hoe deze in de praktijk werken. Vervolgens gaan we gezamenlijk in gesprek over hoe je dergelijke relatievormen in de praktijk vormgeeft en erover communiceert.

Datum: Donderdag 23 mei
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Casa Rosa – Kammerstraat 22, 9000 Gent
Prijs: 12 euro (drankje inbegrepen)

Inschrijven via: Café au sex: andere relatievormen – Gent (google.com)

Bevraging alumni

🎓 Beste alumni van de masteropleiding Gender en Diversiteit! 🌟
Onze opleiding viert binnenkort haar 10-jarig bestaan! 🎉
Om dit te vieren én om onze band met jullie te versterken, willen we graag horen hoe het met jullie gaat!
Vul onze korte bevraging in om inzicht te krijgen in jouw loopbaantraject en hoe jij jouw expertise op het gebied van gender en diversiteit toepast! De enquête duurt slechts 10 minuten.
Alvast bedankt voor jullie medewerking en betrokkenheid! 🙌
Hou je mailbox of deze pagina in de gaten voor meer informatie over ons 10-jarig jubileum!

Open Call: ROOTS: Students for reproductive justice

Open Call: ROOTS: Students for reproductive justice
Wil jij je inzetten voor gendergelijkheid en reproductieve rechtvaardigheid? Zin in een buitenlandse ervaring? Wil je via masterclasses en take-overs leren van experts?
ROOTS: Students for reproductive justice is een project van UCOS dat jongeren de kans geeft om via masterclasses en een buitenlandse uitwisseling onderzoek te doen naar gendergelijkheid en reproductieve rechtvaardigheid.
Wat houdt ROOTS in?
BIPOC* en queer stemmen in conversaties rond gendergelijkheid en seksuele gezondheid blijven nog al te vaak onderblicht. Als deelnemer breng jij hier mee verandering in!
Hoe? Samen met 11 andere jongeren bepaal jij mee het publieke debat via take-overs van media- en entertainmentkanalen. Je brengt er onderbelichte verhalen tot bij je favoriete podcast, museum, event of tijdschrift! Hiervoor volg je workshops over de thema’s en skills en trek je op vijfdaagse buitenlandse uitwisseling om met jongeren over de landsgrenzen heen uit te wisselen.
Om deel te nemen heb je geen voorkennis nodig – alleen een gezonde dosis nieuwsgierigheid en motivatie! En niet onbelangrijk: wij dekken de kosten.
Zin om je in dit project te smijten? Lees hier alle belangrijke info!
Inschrijven is mogelijk tot en met 14 mei.
Wie deelneemt kan hiervan 180u laten meetellen voor zijn/haar/diens G&D stage in 2024-25.
Tot dan!
Team UCOS
*BIPOC is een acroniem uit het Engels dat staat voor Black, Indigenous en People of Color

Summer School Odisee hogeschool (campus Schaarbeek): Transnational childhoods in Europe

Van maandag 24 juni tot woensdag 3 juli 2024 organiseert de opleiding Gezinswetenschappen (Odisee hogeschool – campus Schaarbeek) een internationale summer school met als thema: ‘Transnational childhoods in Europe’.

Een korte blik op ons programma
Families die door migratie-redenen uit elkaar getrokken worden; gezinnen waarvan een gezinslid in het buitenland vertoeft omwille van werk- of studieredenen… Het begrip transnationale gezinnen is ruimer dan je denkt. De realiteit van deze transnationale gezinnen is dan ook enorm divers. Deelnemers aan onze summer school verbreden hun kijk op dit groeiende en snel veranderende fenomeen, en leren bij over de verschillende dynamieken tussen familieleden die de afstand kan teweegbrengen. We kiezen dit jaar voor een specifieke focus op kinderen; en bekijken hoe zij leven in een transnationaal gezin ervaren en hoe zij hierin ondersteund kunnen worden. Het programma is opgebouwd uit een mix van lectures, workshops en organisatiebezoeken.

Voor wie?
Deze zomercursus richt zich specifiek op studenten uit sociale opleidingen en introduceert hen in de sleutelconcepten van hulpverlening aan en werken met transnationale gezinnen. Deelname aan deze summer school bedraagt voor hen 250 euro; lunch en organisatiebezoeken zijn steeds inbegrepen.

Het is de expliciete bedoeling om een international classroom te vormen; we ontvangen deelnemers uit universiteiten en hogescholen binnen en buiten Europa. Aangevuld met verschillende studenten uit Vlaamse hogescholen en universiteiten, maakt dat we meer dan slagen in dit opzet. Ook de sprekers, die ons gedurende deze acht dagen (dus niet in het weekend) onderdompelen in deze thematiek, komen uit binnen- en buitenland. We verwelkomen sprekers uit o.a. België, Nederland, Peru en de Verenigde Staten. De voertaal van deze summer school is dan ook Engels.

Studenten die deelnemen aan het volledige programma en hiervoor slagen, behalen drie ECTS-studiepunten. Of en hoe zij die kunnen inzetten, kiest elke instelling zelf. Mochten jullie hierover vragen hebben of meer informatie willen over hoe wij dit aanpakken, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen.

Daarnaast stellen wij dit programma ook open voor professionals (young researchers, onderzoekers…). Ook zij kunnen inschrijven via de inschrijvingslink in de flyer.

Meer info of inschrijven?

Alle informatie is terug te vinden via deze link.

Heb je nog bijkomende vragen, mag je steeds contact opnemen via merel.vanhove@odisee.be of summerschooltransnationalfamilies@odisee.be.

Vacature UHasselt: Navorser / navorser-expert arbeid, diversiteit en digitale technologieën

De recent opgerichte Facultaire School voor Sociale Wetenschappen van de UHasselt werft een voltijds onderzoeker (m/v/x) (100%) aan voor een onderzoeksopdracht in het kader van het project Humans in Digital Logistics (HuLog) rond werk, diversiteit en technologie in de logistiek.

Alle info is te vinden op deze webpagina. Deadline is 18 maart.

Boekvoorstelling Anaïs Van Ertvelde ‘Handicap’

Dinsdag 19/03/2024 – 19:30

Boekvoorstelling Anaïs Van Ertvelde ‘Handicap’
Op 19 maart gaat Anaïs van Ert­vel­de na een intro­duc­tie door Ella De Mes­mae­ker van femi­nist queer boek­han­del Rok­ko in gesprek met film­ma­ker Mari San­ders. Dit keer niet aan de eet­ta­fel waar ze dat als part­ners gewoon­lijk doen, maar wel in Kunst­hal Gent, voor een live publiek. Anaïs zal ook voor­le­zen uit Han­di­cap en aan­slui­tend sig­ne­ren aan de boe­ken­stand van Paard Van Troje.

Anaïs Van Ert­vel­de werd gebo­ren met een kor­te rech­ter­on­der­arm. Voor haar een van­zelf­spre­kend gege­ven, dacht ze. Voor­al ande­re men­sen leken er vra­gen bij te heb­ben. Tot ze ont­dek­te dat er veel meer ach­ter die han­di­cap schuil­gaat. Niet alleen per­soon­lijk maar ook maat­schap­pe­lijk.

Van Ert­vel­de onder­zoekt ​han­di­cap’ als een poli­tie­ke con­di­tie. Ze fileert wat de wereld ons over han­di­cap ver­telt en maakt dui­de­lijk wat han­di­cap ons over de wereld kan ver­tel­len. Hoe han­di­cap onze blik op kunst, seks, werk, inti­mi­teit, burn-out, bur­ger­schap, ver­zet en op wie we zelf zijn beïn­vloedt – al heb­ben we dat zel­den door.

Han­di­cap is ook het ver­slag van een intie­me en soms hef­ti­ge zoek­tocht: hoe kan je thuis­ho­ren in een wereld waar­toe je niet van­zelf­spre­kend behoort? Hoe ont­war je de manie­ren waar­op lichaam, beper­king en ver­lan­gen ver­knoopt zijn? Waar­om voelt het zo gevaar­lijk om je met een han­di­cap te iden­ti­fi­ce­ren en ligt in dat gevaar mis­schien vrij­heid verborgen?

I.s.m. Paard van Tro­je, rok­ko, uit­ge­ve­rij De Bezi­ge Bij en Kunst­hal Gent
Toe­gang gra­tis, graag voor­af reser­ve­ren via gent@​paardvantroje.​be.

Geuzenhuis presenteert: Sekssalon #2 – Porno door en voor de female gaze

Sekssalon #2 – Porno door en voor de female gaze

Let’s Talk About Sex! In februari schijnen we ons licht op liefde, erotiek en seksualiteit op de tweede editie van ons Sekssalon. Vorig jaar doorprikten we de mythe van het orgasme en de monogamie. Dit keer werpen we een blik op pornografie door en voor de female gaze. Dat blikken werpen mag je vrij letterlijk nemen. We wisselen theorie en praktijk af met exemplarisch beeldmateriaal.👀🍑🍆 

Porno door en voor the female gaze

Doctoraatsonderzoeker (UGent) Leontine Hellemans laat ons proeven van, peinzen over en prikkelen (?!) door pornografie vanuit de female gaze. Steeds meer vrouwen* ijveren de laatste jaren voor porno met oog voor zowel mannelijk als vrouwelijk* genot dat van het scherm spat.  

Veelal ervaren ze traditionele – louter op het mannelijk genot gerichte – pornografie verre van opwindend. Het percentage vrouwen dat dit type ‘erotisch beeldspel’ consumeert, ligt ook beduidend lager ten opzichte van mannen. Hellemans’ duikt met ons dieper in de materie en licht toe wat vrouwen hier precies in missen en welke elementen erotische films wél moeten bevatten om opwindend te zijn.  

Na deze talk, heb je meer kennis over de erotische en seksuele lusten, wensen en behoeftes van vrouwen, ook naast het scherm. 

Sidenote: Met de overkoepelde term vrouw* en afgeleiden als vrouwelijk* doelen we op elk persoon die zich identificeert en of geïdentificeerd wordt als vrouw. We zijn tenslotte 2024.  

Over de female gaze 

De female gaze is de tegenhanger van de male gaze, beschreven in de jaren 70 door filmtheoreticus Laura Mulvey. Terwijl de male gaze de mannelijke perspectieven en verlangens benadrukt in kunst en media, richt de female gaze zich op de representatie van vrouwen gezien vanuit het perspectief en de behoeften van vrouwen zelf. Het doel is om traditionele stereotypen te doorbreken en vrouwen als subjecten in plaats van objecten te tonen. 

Bio Leontine Hellemans 

Leontine Hellemans studeerde in 2021 af als communicatiewetenschapper, in de afstudeerrichting Nieuwe Media & Maatschappij (UGent). Hellemans’ masterthesis concentreerde zich op de rol van online pornografie in de vorming van seksuele fantasieën bij jongvolwassenen. Hierop volgend schreef Leontine zich in voor de Master Gender en Diversiteit, om dit domein verder te ontdekken.  

In oktober 2022 vervoegde Hellemans het Centre for Cinema and Media Studies (CIMS) als doctoraatsonderzoeker, onder begeleiding van Prof. Dr. Frederik Dhaenens en Prof. Dr. Sofie Van Bauwel. Haar interpretatief onderzoek richt zich voornamelijk op de relatie tussen online pornografie en seksuele normativiteit van Vlaamse jongvolwassenen met diverse seksuele identiteiten. 

PROGRAMMA

– Lezing door Leontine Hellemans: Porno door en voor the female gaze

– Fezelhoekje voor stille genieters

– Erotische filmscreenings voor blozende kaakjes

– In the Mood for Love Cocktail: TBA

PRAKTISCH

▹ donderdag 29 februari 2024, 20.00 (welkom vanaf 19.30) + napraten aan de bar

▹ Locatie: VC Geuzenhuis (Kantienberg 9, Gent)

▹ Inkom:

  • UITPAS kansentarief: 1 euro – om een ticket te kopen kan je mailen naar communicatie@geuzenhuis.be met je UITPAS kaartnummer
  • Suggestieprijs = 5 euro (excl. online reservatiekost) – De standaardprijs binnen ons ‘pay what you can’- betaalsysteem.
  • Ambassadeursprijs = 8 euro (excl. online reservatiekost) – Je betaalt graag de prijs van een pint op café er bovenop, omdat je een hart voor onze werking hebt.

𝘌𝘦𝘯 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘦 𝘷𝘢𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘎𝘦𝘶𝘻𝘦𝘯𝘩𝘶𝘪𝘴, 𝘏𝘶𝘮𝘢𝘯𝘪𝘴𝘵𝘪𝘴𝘤𝘩 𝘝𝘦𝘳𝘣𝘰𝘯𝘥 𝘎𝘦𝘯𝘵 𝘦𝘯 𝘩𝘶𝘪𝘴𝘷𝘢𝘯𝘥𝘦𝘔𝘦𝘯𝘴 𝘎𝘦𝘯𝘵-𝘌𝘦𝘬𝘭𝘰.

Furia zoekt vrijwillig.st.er mediawatchgroep

Alle info vind je hier: Vacature vrijwillig.st.er mediawatchgroep

Wil jij het komende jaar een diepere duik nemen in een hot topic? Ben je klaar om
met een kritische blik naar de media te kijken en de wereld bewust te maken van
belangrijke kwesties? Dan ben je bij Furia aan het juiste adres!
Furia is een feministische denktank en actiegroep die ijvert voor een solidaire en
meer gelijke samenleving. Aangevuurd door verontwaardiging over ongelijkheden in
de samenleving, laat Furia haar stem horen in het maatschappelijk debat.

Wat doen we?
o Gedurende 1 jaar volgen we stereotype beeldvorming over 1 thema op in de media.
o Jouw taak? In groep mee spotten van dit thema in een bepaald medium. Identificeren van relevante nieuwsberichten, artikelen, tv-programma’s of sociale media-inhoud.
o Daarna analyseren we samen de verzamelde informatie om trends en patronen te identificeren.
o We komen op regelmatige basis naar buiten met onze bevindingen in de vorm van een persbericht, opinie of een ludieke actie.

 

Vacature UAntwerpen beleidsmedewerker Diversiteit en Inclusie (M/V/X)

UAntwerpen is op zoek naar een nieuwe collega diversiteit & inclusie:

“Ben jij gebeten door diversiteit en inclusie? Wil jij meewerken aan het diversiteitsbeleid van UAntwerpen? Dan ben jij misschien wel de persoon die wij zoeken.

Het Team Diversiteit dat deel uitmaakt van het Departement Universiteit & Samenleving binnen de Universiteit Antwerpen zoekt een beleidsmedewerker Diversiteit en Inclusie (M/V/X) om verder te bouwen aan een inclusief UAntwerpen.”

Solliciteren kan tot en met 22 januari https://www.uantwerpen.be/nl/jobs/vacatures/atp/?q=3245&descr=Beleidsmedewerker-diversiteit-en-inclusie

Documentairereeks She They Us gevolgd door nagesprek – De Roma (7 maart 2024)

Op 7 maart, aan de vooravond van Internationale Vrouwendag, vertoont De Roma een  documentaire over intersectioneel feminisme, gevolgd door een nagesprek.

De documentairereeks She They Us volgt 7 verschillende mensen uit België en Nederland, van muzikante Charlotte Adigéry en wetenschapster Angélique Van Ombergen, tot cultuurwerker Fatima-Zohra Ait El Maâti, en huishoudhulp Mieke Van Hove. De afleveringen rond thema’s als veiligheid, ouderschap en wetgeving tonen hoe de personages dagelijks omgaan met discriminatie op het kruispunt van gender, seksualiteit, huidskleur, klasse en religie. Elk op hun manier strijden ze voor een wereld die beter past bij hun leven, lichaam, werk en liefde.

Na de vertoning van de aflevering Protest volgt een nagesprek met één van de makers, Zaïde Bil, en twee protagonisten: Fatima-Zohra Ait El Maâti, die werkt aan safe(r) spaces voor moslima’s in Brussel, en Mieke Van Hove, die zich inzet voor betere verloning en werkomstandigheden voor schoonmaakpersoneel. Samira Azabar van het feministisch collectief BOEH! modereert.

Meer info en tickets via deze link.