Uitnodiging inspiratiesessie digitalisering en sociaal overleg

Op donderdag 13 februari organiseert de SERV een inspiratiesessie rond digitalisering en de rol van het sociaal overleg. We brengen Vlaamse beleidsmakers, stakeholders en sociale partners samen om na te denken over toekomstige beleidsinitiatieven. De focus ligt onder andere op de nieuwe vormen van werk, de veranderende rol van sociale dialoog en de impact op gendergelijkheid. Deze sessie wordt georganiseerd in samenwerking met de Vrouwenraad.

Meer informatie en inschrijven: https://www.serv.be/serv/evenement/inspiratiesessie-digitalisering-en-sociaal-overleg-uitdagingen-vlaanderen

Slotconferentie van Potential – 28/11

n het SBO-project Potential – Power To Teach All – maken ze leerkrachten sterker in het omgaan met diversiteit en verbindend samenwerken. Het is de leerkracht die er toe doet en het verschil kan maken. Ze geven inzage in de onderzoeksresultaten en de handelingsgerichte tools (zoals het professionaliseringstraject, het video instrument e-PIC, de documentaire Inclusief met didactisch pakket en een online kenniscentrum).

Meer informatie: http://www.potentialproject.be/node/18

Genderlicious – Festival over gender en seksualiteit

Wat betekent het ‘mens’ te zijn ? Ben je m/v/x ?
Of ben je je lengte, je beperking, je haarkleur, je leeftijd, je geaardheid, …
Durf je buiten de lijntjes te kleuren / buiten de hokjes te denken… of sterker nog… buiten de lijntjes te leven ?
Leef voluit !
Kom samen genieten/luisteren/proeven/…

13 oktober, 11u-17u, Casa Rosa Gent

Meer informatie: https://demens.nu/event/genderlicious/

Save the date – De rechten van vrouwen en meisjes in ontwikkelingssamenwerking. Nieuwe uitdagingen 25 jaar na Beijing

25 jaar na één van de meest vooruitstrevende politieke verklaringen voor het verzekeren van fundamentele rechten van vrouwen en meisjes en het wegwerken van ongelijkheid, is het tijd om een balans op te maken. Heeft de Verklaring en Actieplatform van Beijing een verschil gemaakt? Heeft het aangezet tot concrete actie? Is het nog relevant?

Ter gelegenheid van de 5de verjaardag van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling organiseert de Raad een publieke conferentie over vrouwenrechten in het licht van huidige context en kwesties. De Raad bevraagt de actoren van ontwikkelingssamenwerking over het belang van empowerment van vrouwen en meisjes waar ook ter wereld. Welke toekomstige uitdagingen en nieuwe aandachtspunten zijn er voor vrouwenrechten en voor de gendergelijkheid? Hoe staat intersectionaliteit in relatie tot de feministische strijd? Hoe kunnen we toekomstige uitdagingen in verschillende culturele contexten het hoofd bieden en tegelijkertijd vooruitgang boeken bij het bereiken van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen? En hoe houden we rekening met migratie, de diversiteit van feministische bewegingen en de digitalisering van samenlevingen? Hoe moet een ecologische en economische transitie van samenlevingen er uitzien in het licht van genderverhoudingen?

Tijdens een dag vol boeiende internationale sprekers, analyses en getuigenissen,  worden jullie geïnspireerd mee te denken over een betere integratie van gender in internationale samenwerking.

Blokkeer alvast de datum (vrijdag 29 november, 8:30 – 16:30, Egmontpaleis Brussel) in jullie agenda. Begin oktober volgt meer info. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Adviesraad voor gender en ontwikkeling: info@argo-ccgd.be

Erfgoedproject 50 jaar feministisch geheugen – vrijwilligers gezocht

Momenteel loopt er bij het Archief-en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis een erfgoedproject rond ‘50 jaar feministische geheugen’. In het kader van dit project lanceren ze een ruime erfgoedoproep bij organisaties van 1970 tot vandaag om hun erfgoed te laten registreren. Gelijktijdig werken ze ook een tentoonstelling uit over de beweging. Begin 2020 opent deze in het BELvue Museum. Daarnaast willen ze organisaties ook sensibiliseren omtrent het belang van erfgoed en de emancipatorische kracht ervan.

Op 25/5 nodigen het AVG-Carhif en zijn partners dan ook iedereen, die de voorbije jaren (van 1970 tot vandaag) in de autonome feministische-, lesbische, queer- of vrouwenbeweging actief was (of anderen geïnteresseerden), uit op een uitwisselingsdag. Aan de hand van verhalen en herinneringen brengen ze de beweging in kaart en denken ze na over het belang van de transmissie van erfgoed.  De herinnering aan en het erfgoed van deze brede en autonome beweging –in al haar diversiteit- willen we niet verloren laten gaan.

Meer informatie op de Facebookpagina van het evenement en in deze save the date.

Daarnaast is het AVG-Carhif nog op zoek naar vrijwilligers om interviews door BBOT-BNA of andere workshops mee te begeleiden, de mapping in goede banen te leiden en eventuele onthaaltaken te voorzien. Hierin begeleiden ze en de partners natuurlijk mee. Interesse? Mail naar erfgoedoproep@amazone.be.

This Changes Everything @DOCVILLE

Docville, het Leuvense documentaire filmfestival, vertoont op 31 maart en 2 april de film This Changes Everything van Tom Donahue. Een onthulling over hoe genderongelijkheid stevig zit ingebakken in de filmindustrie in Hollywood. Nog steeds is het een mannenwereld waar vrouwen keihard moeten knokken om een plaats te krijgen. Een hele reeks prominente filmvrouwen komen aan bod en schetsen een ontnuchterend beeld van de genderongelijkheid in de filmindustrie. Na de vertoning van 2 april wordt de film uitgeleid door Dames Draaien waarin het onderwerp dieper wordt besproken.

Meer informatie over de vertoningen en de film:
Zondag 31 maart om 18u – Cinema ZED-STUK:  Naamsestraat 96, Leuven.
Dinsdag 2 april om 19u45 – Cinema ZED Vesalius: Andreas Vesaliusstraat 9c, Leuven
Tickets en info: http://www.docville.be/nl/film/this-changes-everything-0

Internationale Vrouwendag

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Al het derde jaar op rij wordt in het kader daarvan actie gevoerd aan de UGent. Lees de volledige eisen hier:
https://womenstrikeugent.wixsite.com/2019/copy-of-home

Er zijn drie acties gepland:
• 12u: Walk-out/stakingsactie. We verzamelen aan het pleintje voor het rectoraat voor speeches en open microfoon. https://www.facebook.com/womensstrikeugent/

• 15u: Lezing door Nina Power in Theaterzaal Vooruit. Hoewel deze lezing gratis is, graag op voorhand inschrijven via de ticket-link van de Vooruit: https://www.vooruit.be/nl/praktisch/Ticketing
https://www.facebook.com/events/1177710915738460/
http://www.culturegender.ugent.be/en/events

• 17u30: Betoging tegen Seksisme. Verzamelen aan de Stadshal. https://www.facebook.com/events/182468202363871/

Vacature medewerk(st)er etnisch-cultureel diversiteitsbeleid

ORBIT zoekt een nieuwe medewerk(st)er om organisaties te begeleiden in hun etnisch-cultureel diversiteitsbeleid

ORBIT heeft ervaring en expertise in het ondersteunen van organisaties die hun communicatie-, aanwervings-, personeels- en algemeen organisatiebeleid willen afstemmen op de superdiversiteit van de samenleving. Om de werking daarin te versterken wil ORBIT nu een nieuwe deeltijdse medewerk(st)er aanwerven.

Lees hier de vacature.