Call Humanitarian Communication Thesis Prize 2021

𝗛𝘂𝗺𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗧𝗵𝗲𝘀𝗶𝘀 𝗣𝗿𝗶𝘇𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟭

Have you recently completed your master thesis on humanitarian communication or the representation of international development? Do you want to share your research with a broader audience and get recognition for your work from an expert jury? Then submit your thesis for the Humanitarian Communication Thesis Prize 2021!

𝗛𝗼𝘄 𝘁𝗼 𝗮𝗽𝗽𝗹𝘆?

To enter the competition, please fill in the registration form and send a digital copy of your thesis to info@humanitairecommunicatie.nl by November 1, 2021, mentioning ‘HuCom Thesis Prize 2021’.

More information at www.humanitairecommunicatie.nl/annual-thesis-prize/.

IHLIA-Scriptieprijs

IHLIA LGBTI Heritage gaat op zoek naar de beste scriptie op het gebied van de lhbtqi+-geschiedenis in Vlaanderen en Nederland.

Jaarlijks schrijven tientallen studenten aan universiteiten of hogescholen een scriptie over een lhbtqi+-historisch onderwerp. Helaas verdwijnt veel van dit materiaal in de spreekwoordelijke lade. Dat is natuurlijk jammer. Om dit onderzoek zichtbaarder te maken en te belonen reikt IHLIA tweejaarlijks een scriptieprijs uit voor de beste lhbtqi+-historische scriptie.

In aanmerking voor de prijs komen scripties die geschreven zijn aan een Nederlands of Vlaams instituut voor hoger onderwijs, universitair dan wel hbo, en die minimaal bekroond zijn met een 8 (NL) of 16 (BE) of meer. Zowel Engelstalige als Nederlandstalige scripties kunnen worden ingezonden. De scriptie is geschreven in de studiejaren 2019-2020 en 2020-2021 (tussen september 2019 en september 2021).

Een deskundige jury zal de inzendingen beoordelen op kwaliteit en originaliteit.

De winnaar zal een bedrag van €750,- ontvangen en zal haar/zijn/hun scriptie kunnen bewerken tot een artikel dat gepubliceerd zal worden in het Tijdschrift Historica (mits positief beoordeeld door de redactie).

De feestelijke prijsuitreiking zal eind maart 2022 plaatsvinden als onderdeel en afsluiting van de Queer Geschiedenis Maand, waar de genomineerden en winnaar hun scriptie zullen presenteren.

Inzendingen die voldoen aan de criteria kunnen worden ingezonden via onderstaande uploadmodule. Je kunt je scriptie uiterlijk insturen t/m 30 november 2021 in pdf begeleid met:

  • een deelnameformulier met je naam, e-mailadres, opleiding, universiteit of onderzoeksinstituut, datum van afstuderen en scriptiebegeleider;
  • de geanonimiseerde master- of researchmasterscriptie voorzien van paginanummers. Dit betekent dat de scripties worden ontdaan van de naam van de schrijver, de universiteit en de naam van de beoordelende docent of hoogleraar;
  • een samenvatting van circa 100 woorden.

Meer informatie: https://research.ihlia.nl/scriptieprijs/

Johanna Naberprijs 2021

In 2021 wordt voor de 19de maal de Johanna W.A. Naberprijs uitgereikt voor de beste afstudeerscriptie (Master niveau, doctoraal scriptie of licentieverhandeling) op het gebied van vrouwen-/gendergeschiedenis. Misschien komt de prijs jouw scriptie toe?

De prijs wordt uitgeloofd door Atria en de Vereniging voor Gendergeschiedenis (VVG). Bij de beoordeling van de scripties staan onder andere originaliteit en vernieuwing centraal: wat voegt de scriptie toe aan al bestaande literatuur? De winnaar ontvangt een bedrag van 500 euro, en krijgt de gelegenheid om een artikel te schrijven voor het tijdschrift Historica.

Meer informatie: https://gendergeschiedenis.nl/65-uncategorised/280-aanmelding-johanna-w-a-naberprijs-2021-geopend

Scriptieprijs DiverGent

De Beleidscel Diversiteit en Gender looft in samenwerking met de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van de Stad Gent jaarlijks een prijs uit voor de beste en meest vernieuwende masterscriptie waarin de gender- en/of diversiteitsthematiek een centrale rol speelt.

Inschrijven kan nog tot 5 oktober.

Meer informatie: https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/diversiteit-en-gender/scriptieprijs-divergent/overzicht.htm

Scriptieprijzen

Heb je een goed gevoel bij jouw masterproef en ben je trots op jouw geleverde werk? Overweeg dan om deel te nemen aan een scriptieprijs!

In het document overzicht scriptieprijzen vind je een oplijsting van interessante scriptieprijzen.

Voor sommige prijzen zijn de concrete procedure en deadline voor applicatie nog niet gekend, maar via de links kan je dit later nakijken.

 

Scriptieprijs DiverGent

De Beleidscel Diversiteit en Gender (UGent) reikt dit jaar opnieuw de Scriptieprijs DiverGent uit voor de beste en meest vernieuwende masterscriptie waarin gender- en/of diversiteitsthematiek een centrale rol speelt.

Waarvoor staat DiverGent?
DiverGent betekent tegenstrijdig en ambivalent. Een perspectief innemen dat gender en diversiteit centraal stelt, vraagt om verder te gaan dan de status quo. Een divergente visie is noodzakelijk om op een innovatieve wijze een bijdrage te kunnen leveren aan maatschappelijke debatten en beleidsmatige oplossingen te kunnen aanreiken.

De prijs
De prijs bestaat uit een geldbedrag van 500 euro voor de winnaar. De overige 2 genomineerden ontvangen een eervolle vermelding. De winnaar en de 2 genomineerden presenteren hun scriptie op de eerste middaglezing van het jaar (in januari 2017) waar de prijsuitreiking plaats zal vinden. Daarnaast wordt de winnaar uitgenodigd om de onderzoeksresultaten uit de scriptie te herwerken tot een artikel dat wordt voorgelegd aan de redactie van ‘DiGeSt’ en/of ‘Samenleving en Politiek’.

Wie kan deelnemen?
Elke laatstejaarsmasterstudent ingeschreven aan de UGent kan zich inschrijven t.e.m. 5 oktober van het academiejaar volgend op het academiejaar waarin de master werd afgerond.

Meer informatie: http://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/diversiteit-en-gender/scriptieprijs-2016

Proficiat Christof Bex, winnaar scriptieprijs DiverGent

Onze felicitaties aan Christof Bex, huidig student binnen de masteropleiding Gender en Diversiteit! Christof werd de winnaar van de eerste DiverGent scriptieprijs. Hij ontving de prijs voor zijn masterproef Alleen bouwen aan een toekomst. Een kwalitatief onderzoek naar de schooltrajecten en -beleving van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen.

De Scriptieprijs DiverGent is een samenwerking tussen de Beleidscel Diversiteit en Gender (Universiteit Gent) en de Stad Gent en wil masterstudenten belonen voor een vernieuwende scriptie waarin gender- en/of 12565549_938849946205474_2278990564756680131_ndiversiteitsthematiek een centrale rol speelt.

Meer informatie over de scriptieprijs en prijsuitreiking kan je vinden via volgende link: Scriptieprijs DiverGent.