Debate – Climate racism: an intersectional perspective in tackling the climate issues

Wat betekent klimaatracisme? Hoe kan de klimaatbeweging gedekoloniseerd worden? Wat zijn de raakvlakken tussen de antiracisme- en klimaatbeweging en wat kunnen ze van elkaar leren?

Op 2 mei organiseert de Green Office in samenwerking met Durf Divers Denken en Oikos een boeiend panelgesprek waarin al deze vragen worden beantwoord. De panelleden zijn: Rachida Aziz, Anuna de Wever, Stephanie Collingwoode Williams en Philsan Osman.

Geïnteresseerd in een intersectioneel perspectief op de klimaatproblematiek? Schrijf je dan nu in voor dit event! Link facebookevenement: https://fb.me/e/13ubfWrep

Link inschrijven: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetmHwBu9ULgzaO80Z6e1450BUC7FvXr3wfhKPiPyinUS2sUA/viewform?fbclid=IwAR0en8BjnylLr4WAUrgQhBJIfF7jVTQcTxvP_TaETHRBcQXyEIsSZxOXTLs

—————————————

What does climate racism mean? How can the climate movement be decolonised? What are the intersections between the anti-racism and climate movement and what can they learn from each other?

On May 2, the Green Office, in collaboration with Dare to Think Diversely and Oikos, is organising an engaging panel discussion that will answer all these questions.

The panelists are: Rachida Aziz, Anuna de Wever, Stephanie Collingwoode Williams and Philsan Osman.

Interested in an intersectional perspective on climate issues? Then register for this event now!

Link facebook event: https://fb.me/e/13ubfWrep

Register link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetmHwBu9ULgzaO80Z6e1450BUC7FvXr3wfhKPiPyinUS2sUA/viewform?fbclid=IwAR0en8BjnylLr4WAUrgQhBJIfF7jVTQcTxvP_TaETHRBcQXyEIsSZxOXTLs