Slotevent A Fair New World?!

In 2020 lanceerde Kunstenpunt in volle gezondheidscrisis A Fair New World?!, een traject over de bouwstenen voor een eerlijke, duurzame, solidaire en inclusieve kunstensector. Kunstenpunt organiseerde vier open oproepen voor projectvoorstellen die daaraan bijdragen onder de titel A Fair New Idea!?. Er werden trajecten gelopen rond de thema’s zorgzaam werken, duurzaam internationaal werken, digitaal werken en meerstemmigheid.

De resultaten worden voorgesteld op donderdag 2 maart 2023 bij Theater Antigone in Kortrijk in het kader van het slotevent van A Fair New World?!. Tijdens 11 workshops die parallel lopen in verschillende ruimtes kan je leren over de inzichten, of tools uittesten rond volgende vragen.

Kan de precariteit onder kunstenaars verkleind worden door het delen van inkomen? Kunnen we naast loonbarema’s ook andere parameters hanteren om structurele ongelijkheden te compenseren? Kan je naast geld ook andere zaken delen? En kunnen rijke mensen die willen delen daar ook mee instappen? Hoe kan je eerlijk internationaal samenwerken met sociaal-economische en politieke (subsidies, lonen, vrijheid van artistieke expressie) contexten die heel erg verschillen? Hoe technologie inzetten voor artistieke en maatschappelijk geëngageerde praktijken? Hoe kan je deelnemen als kunstenaar of als publiek als je niet op al je zintuigen kan rekenen? Hoe werken culturele instellingen aan meerstemmigheid?

Alle info en een formulier om in te schrijven kan je HIER vinden.

facebook event, HIER.