Schrijfsessies project Wikipedia Amazone

Dit jaar organiseert Amazone samen met Wikimedia Belgium een project om de aanwezigheid van vrouwen te vergroten op Wikipedia. In het kader van dit project hebben reeds infosessies over Wikidata plaatsgevonden.

Het tweede deel van dit project bestaat uit schrijfsessies waarbij we aan de slag gaan met organisaties/individuen om artikels te creeëren m.b.t. de feministische beweging in België.

Hierbij wordt een overzicht gegeven van de bestaande Nederlands- en Franstalige wikipediapagina’s m.b.t. feminisme en gender in België. Hierbij wordt toegelicht: Wat is reeds aanwezig? Welke beschrijvingen hebben nood aan actualisatie? Wat ontbreekt er? Definiëring + toekenning van te behandelen thema’s aan de aanwezigen.

Er zullen twee sessies georganiseerd worden in de loop van mei. Hierbij wordt een nieuw artikel geschreven of wordt een bestaand artikel rond de thematiek geoptimaliseerd. De mogelijke topics en bronnen zullen voorzien worden.

De bedoeling is dat iedere deelne.e.m.st.er minstens 1 artikel produceert of optimaliseert.

Iedereen is welkom om deel te nemen. De sessies zullen doorgaan in het Amazonehuis.

De mogelijke data zijn de volgende:

Sessie 1:

Maandag 8/05 (9:30-12:30 of 13:30 tot 16:30)

Woensdag 10/05 (9:30-12:30 of 13:30 tot 16:30)


Sessie 2:

Maandag 15/05 (9:30-12:30 of 13:30 tot 16:30)

Woensdag 17/05 (9:30-12:30 of 13:30 tot 16:30)

Website Amazone: https://www.amazone.be/