Vacature PhD – Levenslang leren bij ingenieursstudenten

In dit project wordt onderzocht hoe, wanneer en waar in het curriculum hoger onderwijsinstellingen kunnen inzetten op persoonlijke ontwikkeling en levenslang leren. Op basis van eerder onderzoek en reeds geïmplementeerde interventies, zullen pilootprojecten opgestart worden in drie instellingen (KU Leuven, TU Dublin en LUT University). De effectiviteit en efficiëntie van de pilootprojecten zal bepaald worden met behulp van kwantitatieve methodes (gevalideerde vragenlijst) en kwalitatieve methodes (focusgroep gesprekken en in-depth interviews). Op basis van de resultaten van deze pilootprojecten zal zowel ondersteunend materiaal ontwikkeld voor docenten als advies voor het beleid. Dit project beoogt bijgevolg impact te hebben op meerdere aspecten van het onderwijs.

Meer informatie: https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/60100279

Doctoraatsbursaal in Diversiteit in het hoger onderwijs

Het Steunpunt Diversiteit & Leren (UGent) zoekt een nieuwe collega die gedurende vier jaar aan een doctoraat wil werken rond diversiteitsensitief hoger onderwijs! Ben je geboeid door dit topic? Wil je je verdiepen in (kwalitatief) onderzoek? En droom je ervan deel te worden van een warm en enthousiast team? Solliciteer dan snel, tot 25 maart.

Meer informatie: https://career012.successfactors.eu/career?company=C0000956575P&career_job_req_id=22744&career_ns=job_listing&navBarLevel=JOB_SEARCH

Project coördinator – Gelijke Kansen (M/V/X) Halftijds vervangingscontract

De Stad Brussel strijdt tegen ongelijkheid, discriminatie en vooroordelen die blijven bestaan. In deze strijd coördineert en ondersteunt de Dienst Gelijke Kansen acties, informeert en sensibiliseert ze de burgers rond deze problematiek. Het objectief van de Dienst Gelijke Kansen bestaat erin alle burgers van de stad gelijke kansen te bieden, zonder discriminatie op basis van geslacht, herkomst, leeftijd, seksuele voorkeur of handicap.

Je neemt deel aan de promotie van gelijke kansen en rechten voor alle burgers en aan de bestrijding van discriminatie en toont veel interesse voor de kwestie van racisme. Je voert deze opdracht uit met het oog op een collectieve ontwikkeling en in een geest van dialoog. Je maakt deel uit van een team van 6 medewerkers waarin je verantwoordelijk bent voor de ontwikkeling van het antidiscriminatiebeleid van de stad overeenkomstig de door de gemeentelijke autoriteiten vastgestelde richtsnoeren en voor de ontwikkeling van nieuwe bewustmakings- en voorlichtingsprojecten. Je werkt nauw samen met het kabinet van schepenen en jouw hiërarchie en ontwikkelt de samenwerking met de verschillende partners die op dit gebied actief zijn.

Meer informatie hier.

Febelfin job offer

Are you dreaming to contribute to gender equality as your daily job in 2022 ?
Women in Finance Belgium, association grouping 46 financial institutions committing to progress on gender equality, is #hiring an assistant (F/M/X) to the co-chairs, who will : participate in all gender equality projects, surveys, meetings, organise workshops and events, contacts with the members, communicate about us on social media…
If you are fluent in EN / NL / FR, have a Master in Gender or a relevant experience in #diversity and #inclusion, if you have communication and organisation skills, and if you feel that you are ready for this challenge, please take contact with us. An experience of the #financialsector is an asset, but not mandatory.
Part-time (80%) or full time possible.
Thanks to send a mail to claire.godding@febelfin.be – to apply but also if you would like to ask some questions.

vacature voor een domeincoördinator Diversiteit aan de UAntwerpen

Departement Universiteit & Samenleving van de Universiteit Antwerpen zoekt een voltijdse domeincoördinator Diversiteit.

Functie

De functie omvat onder andere volgende opdrachten:

  • Je ondersteunt de Universiteit Antwerpen in het ontwikkelen en voorbereiden van haar diversiteitsbeleid zowel ten aanzien van studenten als van personeel. Je bent hierbij op de hoogte van de meest recente maatschappelijke ontwikkelingen en weet hierop proactief in te spelen.
  • Je ondersteunt UAntwerpen in het implementeren, analyseren en evalueren van concrete beleidsplannen en initiatieven. Je vertaalt strategische doelstellingen naar operationele processen Je gebruikt hierbij onder andere het principe van PDCA.
  • Je coördineert de ondersteunende activiteiten en overlegstructuren behorende tot het domein diversiteit waarbij jij ook instaat voor het onderhouden van interne en externe contacten.
  • Je hebt een overzicht van de beleidsvoering van faculteiten en weet het centrale diversiteitsbeleid en het facultaire beleid op elkaar af te stemmen.
  • Je rapporteert op regelmatige basis aan de het departementshoofd of andere bevoegde instanties, en onderhoudt in dit verband een gevarieerd netwerk.
  • Je stuurt het Team Diversiteit aan door het uittekenen van processen en procedures met het oog op een resultaatsgerichte dienstverlening.
  • Je coacht de leden van Team Diversiteit, voor een optimale taakverdeling en persoonlijke ontwikkeling.
  • Je ondersteunt de Stuurgroep Diversiteit en zorgt voor de inhoudelijke opvolging ervan.


Meer informatie hier.

VVOB is looking for a Coordinator eNSPIRED for Head Office

VVOB is een internationale ontwikkelingsorganisatie met
onderwijsprogramma’s en projecten in 10 landen wereldwijd. Ons hoofdkantoor
ligt in Brussel, België.

Als Coördinator eNSPIRED maak je deel uit van het team
op het hoofdkantoor van VVOB dat zich inzet voor onze
werking in België. In deze rol coördineer je het eNSPIRED
programma en garandeer je zo de impact, duurzaamheid,
relevantie, efficiëntie en effectiviteit van dit programma.
eNSPIRED is de roepnaam van het VVOB-programma rond
gelijke onderwijskansen.

Meer informatie: https://www.vvob.org/sites/belgium/files/2021-12-15-coordinator_enspired.pdf

Vacature Gender en Diversiteit Advisor Oxfam België

Oxfam België is op zoek naar een gepassioneerde feminist (v/m/x) met kennis en ervaring rond gendergelijkheid, diversiteit en organisatieontwikkeling. De Gender en diversiteit Adviseur draagt bij tot het versterken van de organisatie op het vlak van gender mainstreaming. Oxfam België zet de eerste stappen in een dekolonisatietraject en ook hier zal de adviseur op verloop van termijn gradueel tijd aan besteden. Daarnaast zal de Gender en diversiteit Adviseur een belangrijke rol spelen in de uitwerken van een feministische organisatiecultuur.

Meer informatie: https://11.be/vacatures/gender-en-diversiteit-adviseur-vmx

Een mail van geïnteresseerde kandidaten met CV voor woensdag 17/11 COB naar: Sarah.VanMeel@oxfam.org met lina.neeb@oxfam.org in cc.

Adjunct diensthoofd – Gelijke Kansen (M/V/X)

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnetwerk kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Het Departement Organisatie is belast met het toezicht dat de Stad uitoefent op diverse publieke organen, het secretariaat van het College en de Gemeenteraad, de administratieve sancties maar ook met de public relations.

De Stad Brussel strijdt tegen ongelijkheid, discriminatie en vooroordelen die blijven bestaan. In deze strijd coördineert en ondersteunt de Dienst Gelijke Kansen acties, informeert en sensibiliseert ze de burgers rond deze problematiek. Het objectief van de Dienst Gelijke Kansen bestaat erin alle burgers van de stad gelijke kansen te bieden, zonder discriminatie op basis van geslacht, herkomst, leeftijd, seksuele voorkeur of handicap.

Meer informatie: https://jobs.bruxelles.be/nl/vacature/61490/chef-de-service-adjoint–egalite-des-chances–org/