Vacature jobstudent ‘status genderbeleid in Vlaamse onderzoeksinstellingen in kaart brengen’

Het Departement EWI van de Vlaamse overheid zoekt voor 1 maand een jobstudent met master in Gender en Diversiteit voor het in kaart brengen van de status genderbeleid in Vlaamse onderzoeksinstellingen.

 1. Organisatie van tewerkstelling

Vlaamse overheid : DEPARTEMENT ECONOMIE, WETENSCHAP & INNOVATIE : Afdeling Onderzoek Koning Albert II-laan 35 bus 10, 1030 Brussel

http://www.ewi-vlaanderen.be/

 1. Hybride werken

Vanwege de Corona-maatregelen is telewerk nog steeds aanbevolen en ook na 28 juni blijft het overleg op kantoor beperkt; opdrachten worden zelfstandig via telewerk uitgevoerd en periodiek overleg gebeurt online via Teams.

 1. De opdracht

Het betreft het in kaart brengen van de status gender-, diversiteit- en inclusiebeleid in de (voornaamste) Vlaamse onderzoeksinstellingen, steunend op onderstaande GEP-vereisten van de EC.

De informatie wordt verzameld via de websites van de Vlaamse onderzoeksinstellingen aangevuld met informatie die rechtstreeks bij de instellingen wordt opgevraagd, en (waar mogelijk) enkele interviews.

De informatie wordt geordend in een overzichtelijke tabel en samengevat in een conclusierapport, beide in de Nederlandse taal.

De opdracht wordt zelfstandig via telewerk uitgevoerd en begeleiding en afstemming gebeurt via online overleg (TEAMS).

Een gedetailleerd taakbeschrijving wordt in overleg opgesteld.

De opdracht wordt uitgevoerd in de maand augustus of september 2021.

 

 1. Diplomavereiste

 

master in Gender en Diversiteit

 1. Competenties

 

*   Zelfstanding kunnen werken.

*   Talenkennis :

*   Nederlands – zeer goed – lezen, schrijven en spreken

*   Engels – goed – voor het lezen en interpreteren van teksten

*   Analytische vaardigheden voor het analyseren en verwerken van de beschikbare informatie in een overzichtelijke tabel en samen te vatten in een conclusierapport, beide in de Nederlandse taal.

*   Kwalitatieve onderzoeksvaardigheden voor het begeleiden van de interviews.

*   Computervaardigheden: Word, Excel, Teams,…

 1. Solliciteren

Stuur jouw CV en motivatiebrief, incl. de huidige status van het aantal uren dat je nog als jobstudent mag werken (berekend via tool in punt 3) aan Aanwervingen.ewi@vlaanderen.be<mailto:Aanwervingen.ewi@vlaanderen.be> en  rita.hauchecorne@vlaanderen.be<mailto:rita.hauchecorne@vlaanderen.be>.

De opdracht wordt uitgevoerd in de maand augustus of september 2021. Vermeld u beschikbaarheid.

 1. De voorwaarden werken als jobstudent staan in:

https://www.vlaanderen.be/werken-als-jobstudent

Beperking

U mag maximaal 475 uren per kalenderjaar als jobstudent werken en zo profiteren van de verminderde sociale bijdrage. U mag die uren vrij kiezen, het hele jaar door. Als u boven de grens van 475 uren gaat, betaalt u vanaf het 476ste uur de normale sociale bijdragen.

Met de Student@work-app((opent in nieuw venster))<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mysocialsecurity.be%2Fstudent%2Fnl%2Fover-student-at-work%2Fmobiel.html&data=04%7C01%7Crita.hauchecorne%40vlaanderen.be%7Cfa10cac5363a4a207d7908d9245b4630%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637580796693773464%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9L46IP07KmDXaQGkwKjzXvND33zK4DLzEjOZxQKKT7k%3D&reserved=0> kunt u op uw smartphone volgen hoeveel uren u nog kunt werken tegen verminderde sociale bijdragen. U kunt dat ook doen via de online toepassing((opent in nieuw venster))<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mysocialsecurity.be%2Fstudent%2Fnl%2Fover-student-at-work%2Fcontingent.html&data=04%7C01%7Crita.hauchecorne%40vlaanderen.be%7Cfa10cac5363a4a207d7908d9245b4630%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637580796693773464%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xXjuvAT0AdJZG9o6KZkGir%2Bici%2F%2FF2tbp5GcsojHWKU%3D&reserved=0>.

Behoud ik mijn Groeipakket (kinderbijslag) als ik werk als jobstudent?

Bijvoorbeeld :

 

Juli 2021 : 21 werkdagen x 7,5 u  = 157,5 u

 

of

 

Augustus 2021 : 22 werkdagen x 7,5 u = 165u Na uw studie Zodra u afstudeert en u geen verplichtingen meer hebt ten opzichte van uw school, bent u student af en mag u dus geen studentenjob meer doen. Er is één uitzondering: als u in juni of in de zomermaanden afgestudeerd bent, mag u nog tot 30 september van dat jaar als jobstudent werken.

Aanbod – bediende met maandloon,

 • Voor jobstudenten jonger dan 21 jaar bedraagt het salaris € 1.546 bruto/maand (bij een

tewerkstelling aan 100%).

 • Voor jobstudenten van 21 jaar en ouder bedraagt het salaris € 1.846,57 bruto/maand (bij een

tewerkstelling aan 100%). Deze bedragen zijn exclusief vakantiegeld en eindejaarstoelage.

 • Een maaltijdcheque per gepresteerde werkdag.

Netto salaris berekenen:

https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be%2Fwerken-voor-vlaanderen%2Fsalarissimulator&data=04%7C01%7Crita.hauchecorne%40vlaanderen.be%7C62f5ddbc996c4d55ab5f08d924e6bdd2%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637581395724294207%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AF4ss0hFdjTnXnFSDKYZyYlkJ02t1JNoWj7yZqxJZgA%3D&reserved=0>

 

 

 

 1. Voor verdere vragen :

*   werken als jobstudent bij EWI: dirk.vandegaer@vlaanderen.be<mailto:dirk.vandegaer@vlaanderen.be>

*   over de taakinhoud :  rita.hauchecorne@vlaanderen.be<mailto:rita.hauchecorne@vlaanderen.be>

Vacature voor een diversiteitscoördinator AP hogeschool

Als diversiteitscoördinator zorg je er mee voor dat de hogeschool zich in haar decretale taken maar eveneens in haar interne bedrijfsvoering laat leiden door deze grondhouding en haar strategie realiseert. Onder de verantwoordelijkheid van de Algemeen Directeur druk je mee je stempel op een maatschappelijk relevant beleid dat het verschil maakt voor meer dan 15.000 studenten. De AP hogeschool heeft stevige ambities. Diversiteit en inclusie zijn daarbij het leidmotief in de wijze waarop onze hogeschool binnen haar specifieke grootstedelijke context invulling geeft aan haar onderwijsaanbod, haar pedagogische activiteiten en de activiteiten die ze ontwikkelt om de drempels voor, tijdens en na de studieloopbaan voor onze studenten te verlagen. AP schept een open en dynamische omgeving waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars filosofische, ideologische en godsdienstige opvattingen vanzelfsprekend zijn. Als diversiteitscoördinator zorg je er mee voor dat de hogeschool zich in haar decretale taken maar eveneens in haar interne bedrijfsvoering laat leiden door deze grondhouding en haar strategie realiseert.

Meer informatie: https://vacatures.ap.be/vacature_detail.aspx?vac_id=3131

Vacature bij KADOC rond religieuze superdiversiteit en erfgoededucatie

Als projectmedewerker religieuze diversiteit en erfgoededucatie versterk je de werking van KADOC op twee vlakken. (1) Je ondersteunt de verruiming van ons collectiebeleidsplan en onze expertise op het vlak van religieuze superdiversiteit in Vlaanderen en Brussel, in het bijzonder wat betreft niet-geïnstitutionaliseerde vormen van religie, zingeving en spiritualiteit en niet-erkende erediensten. (2) Je ondersteunt onze doelgroepenwerking, in het bijzonder naar jongeren en het onderwijs, en onze werking op vlak van erfgoededucatie. Een belangrijk deel van je takenpakket zal bestaan uit de voorbereiding en uitwerking van een tentoonstellingsproject rond religies en vrijmetselaarsloges, en de valorisatie ervan voor een jongerenpubliek.

Meer informatie: https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/60028156

Vacature interdisciplinair onderzoek naar islam/moslims in Brusselse gevangenissen

Er is een nieuwe vacature open voor een PhD student die wilt werkren rond islam/moslims in Brusselse gevangenissen.

Na de terreuraanslagen in Frankrijk (2015) en België (2016) kreeg radicalisering in Belgische gevangenissen uitzonderlijk veel aandacht in het publieke en politieke debat.

Academisch onderzoek daarentegen blijft beperkt.

In dit onderzoek willen we nagaan hoe het radicaliseringsdiscours invloed heeft op Islam/moslims in Brusselse gevangenissen.

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden.

Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar: https://jobs.vub.be/job/Elsene-Doctoraatsbeurs-voor-interdisciplinair-onderzoek-naar-islammoslims-in-Brusselse-gevangenissen/596245201/ 

Women in Finance – 2 months summer job

Women in Finance Belgium is a unique association, regrouping more than 40 financial institutions committed to more gender equality. You can discover more about our association on LinkedIn : Women in Finance Belgium: Overview | LinkedIn

Women in Finance is seeking a student (F – M – X), preferably finishing a Master in Gender, for a 2 months summer job, possibly followed by a part time job from September on.

Requirements :

Be passionate by gender equality

Have good communication skills (oral and written)

Be fluent in English and at least French or Dutch, have some knowledge of the other language (understand discussions – answer in your language or English). Trilingual is a plus.

Want to contribute to the development of a unique professional network for more gender equality in finance

Tasks will involve :

 • Participation to all (mostly virtual) meetings, preparing agenda and making the minutes
 • Building a regular communication flow with the members, through a newsletter on gender equality practices
 • Collecting useful practices of members on some aspects of gender equality
 • Improve our visibility on social media.
 • Be a champion of Diversity and Inclusion and represent the values of WIF in every interaction with all WIF internal and external stakeholders.

For more info : please contact claire.godding@febelfin.be

PhD candidate Project Competing Solidarities

The SOLiDi consortium and the University of Humanistic Studies are looking for a talented and motivated researcher to join the International Training Network and write a PhD on solidarity in diversity.

Social workers are increasingly confronted with culturally inspired (risk of) family violence in families of migrant background. This project studies social workers’ encounters with these harmful gender and sexuality related practices, the moral dilemmas these create for professionals and clients and professionals’ actual interventions. Research methods include case file analysis and in-depth study of ten cases in two Dutch neighborhoods. The aim is to improve the quality of intervention in these harmful practices.

More information: ESR13 job opening_SOLiDi_SO

PhD position

Job Description

The PhD candidate will work in an ERC-funded project focusing on older women’s sexuality (Later-in-Life Intimacy: Older Women’s Unruly Practices, Places and Representations (LiLI)). The PhD researcher will be based at Ghent University (Belgium) and is expected to work in Ghent and conduct fieldwork in the Belgian context. More specifically, the PhD candidate is expected to carry out the research related to Component II of the study (see project summary below), which focuses on the mutual constitution of physical/digital space and normative ideas of 50+ women’s sexuality, and the ways in which 50+ women disrupt spatial normativities. Focus will be on 50+ women’s living arrangements or ‘home’ spaces and spaces/places in the (semi)pubic sphere that are used by older women in ways that subvert norms or that are created to enable non-normative intimate practices. Main empirical methods will be long-term participant observation in the selected contexts, interviews and creative participatory and mapping methods. The PhD candidate will work in a multidisciplinary team, under the supervision of the PI of the project.

We offer a full-time job initially for a period of one year, but extendable to four years after positive evaluation. The salary is according to standard Ghent University regulations for PhD students. The starting date is 1 May 2021.

 

Project summary:

“Almost half a century ago, Simone de Beauvoir denounced what she called the ‘conspiracy of silence’ in public and scholarly debates about women growing older. Little has changed since then. In spite of the expanding number and proportion of older women in the population and the changing cultural norms regarding sexuality, older women are still often overlooked in research, and their sexuality in particular is still a taboo. Older women are supposed to become asexual and when their sexuality is considered, it is interpreted within a medicalized and phallocentric framework that starts from young adult standards. So far, social sciences and humanities have failed to develop a viable alternative to this line of thinking. The proposed project aims to rectify this significant gap in research and break the silence around older women and sex. A multi-disciplinary team of scholars with expertise in anthropology (component I), social geography (component II), cultural studies (component III) and feminist philosophy (integration) will collaborate and tackle challenging research questions in order to acquire a fundamentally new, affirmative understanding of women’s later life sexuality. A radical multi-method ethnographic research methodology will be developed, (1) based on long-term participant observation in various settings and (2) with a specific focus on ‘unruly’ sexual strategies of older women across different social categories. By uncovering counter-hegemonic knowledge of older women—knowledge that usually stays under the radar of academic attention—the project has great potential to revolutionize how we look at women, old age, and sex. A shift in thinking is needed because the prevalent conceptualizations are blatantly oppressive for older women. Moreover, the project’s methodological-theoretical design that brings older women’s subversive sexual strategies to the forefront of research has also the potential to open the way for radical changes in feminist theorizations of intersectional power, sexual desire and ageing.”

 

Job Profile:

We are looking for an outstanding candidate who has a strong interest and drive for research, a passion for both empirical work and theory, and high levels of motivation to complete their research successfully. The candidate must be able to demonstrate excellent academic qualifications and study results.

Specific skills and qualifications that are required:

 • A Master’s degree in Gender Studies, Social or Cultural Geography, Anthropology or Sociology with excellent qualifications at BA and MA level;
 • Acquaintance with feminist theory is required, as is the willingness to delve into sexuality and ageing studies, and theories developed within the social/cultural geography and the sociology and/or anthropology of space and place;
 • Familiarity with ethnographic research methods;
 • Willingness to conduct (internet)ethnographic fieldwork in a number of settings (and provided that the current corona restrictions allow it), such as retirement homes and other living arrangements, clubs, bath houses, saunas, sexualizes spaces (both online and physical spaces), etc. and to have conversations with older women about intimacy and sex;
 • Ability to conduct fieldwork in French or Dutch, or in a (widely spoken) minority language in Belgium;
 • Excellent oral and written communication skills in English;
 • Willingness to live and work in Belgium; prior knowledge of the Belgian context is not required but is a plus.

 

General skills and qualifications:

 • Critical analytical skills, ability to critical reflection and theoretical analysis;
 • Ability to work independently and good collaboration skills and ability to join a multi/interdisciplinary academic project;
 • Strong work ethic, punctuality and skills in planning that enable to finish the PhD thesis in four years;
 • Resilience to continue or take a different approach when faced with difficulties, risks or uncertainties, flexibility, ability to cope with the stress that comes with an academic job;

The successful candidate will be expected to:

 • Undertake ethnographic fieldwork in selected settings, independently and/or in collaboration with the rest of the team;
 • Publish at least one or two articles or book chapters in collaboration with supervisor and successfully complete a PhD thesis within a period of four years;
 • Follow the Ghent University doctoral training programme;
 • Partake in and organize weekly team meetings, and other meetings, seminars and conferences within the scope of both the ERC project and the research centre & department;
 • Participate in relevant academic conferences;
 • Provide limited assistance in teaching and administration;

 

How to apply?

All applications must be received no later than 22 February 2021 with the following documents attached as one file, and in the following order:

 • Curriculum Vitae, including the names and contact addresses of two academic references, who will be contacted for recommendation letters after the applicant is shortlisted.
 • Motivation letter (why do you want to join the project and what can you bring to the project?), with brief description of your academic accomplishments (including grades, honours and awards), previous research and/or other experience or accomplishments that demonstrate your academic excellence and suitability for the position.
 • A research proposal (1 page, in English) describing research ideas related to the project description (including the theoretical approach and expertise you may contribute to the project and potential research sites and analytical-methodological approach)
 • One (published or unpublished) paper or MA thesis which demonstrate your critical analysis and writing skills (in English, Dutch or French)

 

Shortlisted candidates will be notified during the second week of March 2021. Job interviews (via Skype, due to UGent Corona-restrictions) will take place on 15 March 2021. Applications must be sent to Katrien.DeGraeve@UGent.be.