Navorser project “Van niet-beroepsactief naar duurzaam tewerkgesteld”

De onderzoeksgroep SEIN – Identity, Diversity & Inequality Research (BCL-DIV) van de Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen van de Universiteit Hasselt zoekt een navorser voor het door de Provincie Limburg gesubsidieerde SALKturbo-project “Van niet-beroepsactief naar duurzaam tewerkgesteld: Een blauwdruk voor een match tussen niet-beroepsactieven en werkgevers via jobontwerp”. Duurzame tewerkstelling van niet-beroepsactieven bevorderen is niet alleen belangrijk omwille van de grote tekorten aan personeel die vele werkgevers ervaren, maar ook vanuit het perspectief van inclusie. In de groep van niet-beroepsactieven is er immers een sterke vertegenwoordiging van personen met een handicap, personen geboren buiten de EU, vrouwen met een migratieachtergrond, laaggeschoolden en ouderen. Vaak worden mensen uit de diverse groep van niet-beroepsactieven dan ook geconfronteerd met specifieke drempels die hun duurzame tewerkstelling kunnen bemoeilijken.
Dit project wil bijdragen aan hun kansen op duurzame tewerkstelling via het ontwikkelen van methodieken voor aangepaste ondersteuning van niet-beroepsactieven en werkgevers, het ontwerpen van jobs op maat, het wegnemen van drempels en het scheppen van een inclusieve werkomgeving. Hiervoor werkt SEIN samen met copromotor Prof. dr. Patrizia Zanoni (School voor Sociale Wetenschappen, Universiteit Hasselt), en met de volgende partners: IN-Z vzw, Stad Genk, ACV Limburg, VDAB Limburg, VKW Limburg en Voka Limburg.

Meer informatie: https://www.uhasselt.be/nl/over-uhasselt/werken-bij-uhasselt/vacatures/detail/2734-navorser-project-van-niet-beroepsactief-naar-duurzaam-tewerkgesteld