Scriptieprijs DiverGent

De Beleidscel Diversiteit en Gender (UGent) reikt dit jaar opnieuw de Scriptieprijs DiverGent uit voor de beste en meest vernieuwende masterscriptie waarin gender- en/of diversiteitsthematiek een centrale rol speelt.

Waarvoor staat DiverGent?
DiverGent betekent tegenstrijdig en ambivalent. Een perspectief innemen dat gender en diversiteit centraal stelt, vraagt om verder te gaan dan de status quo. Een divergente visie is noodzakelijk om op een innovatieve wijze een bijdrage te kunnen leveren aan maatschappelijke debatten en beleidsmatige oplossingen te kunnen aanreiken.

De prijs
De prijs bestaat uit een geldbedrag van 500 euro voor de winnaar. De overige 2 genomineerden ontvangen een eervolle vermelding. De winnaar en de 2 genomineerden presenteren hun scriptie op de eerste middaglezing van het jaar (in januari 2017) waar de prijsuitreiking plaats zal vinden. Daarnaast wordt de winnaar uitgenodigd om de onderzoeksresultaten uit de scriptie te herwerken tot een artikel dat wordt voorgelegd aan de redactie van ‘DiGeSt’ en/of ‘Samenleving en Politiek’.

Wie kan deelnemen?
Elke laatstejaarsmasterstudent ingeschreven aan de UGent kan zich inschrijven t.e.m. 5 oktober van het academiejaar volgend op het academiejaar waarin de master werd afgerond.

Meer informatie: http://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/diversiteit-en-gender/scriptieprijs-2016