Scriptieprijs DiverGent

De Beleidscel Diversiteit en Gender looft in samenwerking met de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van de Stad Gent jaarlijks een prijs uit voor de beste en meest vernieuwende masterscriptie waarin de gender- en/of diversiteitsthematiek een centrale rol speelt.

Inschrijven kan nog tot 5 oktober.

Meer informatie: https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/diversiteit-en-gender/scriptieprijs-divergent/overzicht.htm