Vacature PhD – Levenslang leren bij ingenieursstudenten

In dit project wordt onderzocht hoe, wanneer en waar in het curriculum hoger onderwijsinstellingen kunnen inzetten op persoonlijke ontwikkeling en levenslang leren. Op basis van eerder onderzoek en reeds geïmplementeerde interventies, zullen pilootprojecten opgestart worden in drie instellingen (KU Leuven, TU Dublin en LUT University). De effectiviteit en efficiëntie van de pilootprojecten zal bepaald worden met behulp van kwantitatieve methodes (gevalideerde vragenlijst) en kwalitatieve methodes (focusgroep gesprekken en in-depth interviews). Op basis van de resultaten van deze pilootprojecten zal zowel ondersteunend materiaal ontwikkeld voor docenten als advies voor het beleid. Dit project beoogt bijgevolg impact te hebben op meerdere aspecten van het onderwijs.

Meer informatie: https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/60100279

Doctoraatsbursaal in Diversiteit in het hoger onderwijs

Het Steunpunt Diversiteit & Leren (UGent) zoekt een nieuwe collega die gedurende vier jaar aan een doctoraat wil werken rond diversiteitsensitief hoger onderwijs! Ben je geboeid door dit topic? Wil je je verdiepen in (kwalitatief) onderzoek? En droom je ervan deel te worden van een warm en enthousiast team? Solliciteer dan snel, tot 25 maart.

Meer informatie: https://career012.successfactors.eu/career?company=C0000956575P&career_job_req_id=22744&career_ns=job_listing&navBarLevel=JOB_SEARCH

Summer School Prejudice, Discrimination, Diversity for MA/BA students 20-24 june 2022 | Geneva University

The summer school “Prejudice, Discrimination, and the Diversity Challenge” which will take place at the University of Geneva from 20 to 24 June 2022.
This summer school brings together experts and students from different countries to examine the origins and the consequences of prejudice. Where does prejudice come from? How do prejudice and discrimination affect people’s achievements, performances, and well-being? How can organizations reduce prejudice? What are the advantages of the inclusion of different groups in the labor market?

This summer school will address these questions through lectures from keynote speakers in social psychology. It is a unique opportunity to meet practitioners from different organizations in Switzerland and to learn about the implementation of policies aiming to promote diversity in the workplace.

More information:

https://www.unige.ch/genevasummerschools/programme/courses/prejudice-discrimination-and-diversity

RHEA Genderweek 2022

From the 7th until the 12th of March 2022, VUB RHEA – the Research Centre on Gender, Diversity and Intersectionality – is organizing its annual Genderweek in light of International Women’s Day (March 8th). This week is filled with events reflecting on topics of gender and diversity related to film, settler-colonialism, urban space and more. Other events will address issues of gender inequality within the academic world. We are hosting an interesting range of interesting speakers from the academic world as well as activists and other important voices. This will certainly allow for discussions and food for thought. The full programme of the RHEA Genderweek 2022 can be found on our website. Make sure to register for the events quickly!  


Website: https://rhea.research.vub.be/nl/events  

Facebook: https://www.facebook.com/rhea.centrumgenderdiversiteit  

Instagram: https://www.instagram.com/rheagenderanddiversity/  

Project coördinator – Gelijke Kansen (M/V/X) Halftijds vervangingscontract

De Stad Brussel strijdt tegen ongelijkheid, discriminatie en vooroordelen die blijven bestaan. In deze strijd coördineert en ondersteunt de Dienst Gelijke Kansen acties, informeert en sensibiliseert ze de burgers rond deze problematiek. Het objectief van de Dienst Gelijke Kansen bestaat erin alle burgers van de stad gelijke kansen te bieden, zonder discriminatie op basis van geslacht, herkomst, leeftijd, seksuele voorkeur of handicap.

Je neemt deel aan de promotie van gelijke kansen en rechten voor alle burgers en aan de bestrijding van discriminatie en toont veel interesse voor de kwestie van racisme. Je voert deze opdracht uit met het oog op een collectieve ontwikkeling en in een geest van dialoog. Je maakt deel uit van een team van 6 medewerkers waarin je verantwoordelijk bent voor de ontwikkeling van het antidiscriminatiebeleid van de stad overeenkomstig de door de gemeentelijke autoriteiten vastgestelde richtsnoeren en voor de ontwikkeling van nieuwe bewustmakings- en voorlichtingsprojecten. Je werkt nauw samen met het kabinet van schepenen en jouw hiërarchie en ontwikkelt de samenwerking met de verschillende partners die op dit gebied actief zijn.

Meer informatie hier.

Febelfin job offer

Are you dreaming to contribute to gender equality as your daily job in 2022 ?
Women in Finance Belgium, association grouping 46 financial institutions committing to progress on gender equality, is #hiring an assistant (F/M/X) to the co-chairs, who will : participate in all gender equality projects, surveys, meetings, organise workshops and events, contacts with the members, communicate about us on social media…
If you are fluent in EN / NL / FR, have a Master in Gender or a relevant experience in #diversity and #inclusion, if you have communication and organisation skills, and if you feel that you are ready for this challenge, please take contact with us. An experience of the #financialsector is an asset, but not mandatory.
Part-time (80%) or full time possible.
Thanks to send a mail to claire.godding@febelfin.be – to apply but also if you would like to ask some questions.

vacature voor een domeincoördinator Diversiteit aan de UAntwerpen

Departement Universiteit & Samenleving van de Universiteit Antwerpen zoekt een voltijdse domeincoördinator Diversiteit.

Functie

De functie omvat onder andere volgende opdrachten:

  • Je ondersteunt de Universiteit Antwerpen in het ontwikkelen en voorbereiden van haar diversiteitsbeleid zowel ten aanzien van studenten als van personeel. Je bent hierbij op de hoogte van de meest recente maatschappelijke ontwikkelingen en weet hierop proactief in te spelen.
  • Je ondersteunt UAntwerpen in het implementeren, analyseren en evalueren van concrete beleidsplannen en initiatieven. Je vertaalt strategische doelstellingen naar operationele processen Je gebruikt hierbij onder andere het principe van PDCA.
  • Je coördineert de ondersteunende activiteiten en overlegstructuren behorende tot het domein diversiteit waarbij jij ook instaat voor het onderhouden van interne en externe contacten.
  • Je hebt een overzicht van de beleidsvoering van faculteiten en weet het centrale diversiteitsbeleid en het facultaire beleid op elkaar af te stemmen.
  • Je rapporteert op regelmatige basis aan de het departementshoofd of andere bevoegde instanties, en onderhoudt in dit verband een gevarieerd netwerk.
  • Je stuurt het Team Diversiteit aan door het uittekenen van processen en procedures met het oog op een resultaatsgerichte dienstverlening.
  • Je coacht de leden van Team Diversiteit, voor een optimale taakverdeling en persoonlijke ontwikkeling.
  • Je ondersteunt de Stuurgroep Diversiteit en zorgt voor de inhoudelijke opvolging ervan.


Meer informatie hier.

VVOB is looking for a Coordinator eNSPIRED for Head Office

VVOB is een internationale ontwikkelingsorganisatie met
onderwijsprogramma’s en projecten in 10 landen wereldwijd. Ons hoofdkantoor
ligt in Brussel, België.

Als Coördinator eNSPIRED maak je deel uit van het team
op het hoofdkantoor van VVOB dat zich inzet voor onze
werking in België. In deze rol coördineer je het eNSPIRED
programma en garandeer je zo de impact, duurzaamheid,
relevantie, efficiëntie en effectiviteit van dit programma.
eNSPIRED is de roepnaam van het VVOB-programma rond
gelijke onderwijskansen.

Meer informatie: https://www.vvob.org/sites/belgium/files/2021-12-15-coordinator_enspired.pdf