Vacancy: project researcher on migrant integration

The Brussels School of Governance (BSoG, Centre for Migration, Diversity and Justice) at the Vrije Universiteit Brussel (VUB) is seeking to appoint a Project Researcher to conduct research on integration policy responses regarding post-2014 migrants in small and medium-sized towns and rural areas, and this  for the Horizon 2020 Whole-COMM project. The project is carried out within the framework of the Brussels Interdisciplinary Research Centre on Migration and Minorities (BIRMM).

More information: https://birmm.research.vub.be/vacancy-project-researcher-on-migrant-integration

Vacature jobstudent ‘status genderbeleid in Vlaamse onderzoeksinstellingen in kaart brengen’

Het Departement EWI van de Vlaamse overheid zoekt voor 1 maand een jobstudent met master in Gender en Diversiteit voor het in kaart brengen van de status genderbeleid in Vlaamse onderzoeksinstellingen.

 1. Organisatie van tewerkstelling

Vlaamse overheid : DEPARTEMENT ECONOMIE, WETENSCHAP & INNOVATIE : Afdeling Onderzoek Koning Albert II-laan 35 bus 10, 1030 Brussel

http://www.ewi-vlaanderen.be/

 1. Hybride werken

Vanwege de Corona-maatregelen is telewerk nog steeds aanbevolen en ook na 28 juni blijft het overleg op kantoor beperkt; opdrachten worden zelfstandig via telewerk uitgevoerd en periodiek overleg gebeurt online via Teams.

 1. De opdracht

Het betreft het in kaart brengen van de status gender-, diversiteit- en inclusiebeleid in de (voornaamste) Vlaamse onderzoeksinstellingen, steunend op onderstaande GEP-vereisten van de EC.

De informatie wordt verzameld via de websites van de Vlaamse onderzoeksinstellingen aangevuld met informatie die rechtstreeks bij de instellingen wordt opgevraagd, en (waar mogelijk) enkele interviews.

De informatie wordt geordend in een overzichtelijke tabel en samengevat in een conclusierapport, beide in de Nederlandse taal.

De opdracht wordt zelfstandig via telewerk uitgevoerd en begeleiding en afstemming gebeurt via online overleg (TEAMS).

Een gedetailleerd taakbeschrijving wordt in overleg opgesteld.

De opdracht wordt uitgevoerd in de maand augustus of september 2021.

 

 1. Diplomavereiste

 

master in Gender en Diversiteit

 1. Competenties

 

*   Zelfstanding kunnen werken.

*   Talenkennis :

*   Nederlands – zeer goed – lezen, schrijven en spreken

*   Engels – goed – voor het lezen en interpreteren van teksten

*   Analytische vaardigheden voor het analyseren en verwerken van de beschikbare informatie in een overzichtelijke tabel en samen te vatten in een conclusierapport, beide in de Nederlandse taal.

*   Kwalitatieve onderzoeksvaardigheden voor het begeleiden van de interviews.

*   Computervaardigheden: Word, Excel, Teams,…

 1. Solliciteren

Stuur jouw CV en motivatiebrief, incl. de huidige status van het aantal uren dat je nog als jobstudent mag werken (berekend via tool in punt 3) aan Aanwervingen.ewi@vlaanderen.be<mailto:Aanwervingen.ewi@vlaanderen.be> en  rita.hauchecorne@vlaanderen.be<mailto:rita.hauchecorne@vlaanderen.be>.

De opdracht wordt uitgevoerd in de maand augustus of september 2021. Vermeld u beschikbaarheid.

 1. De voorwaarden werken als jobstudent staan in:

https://www.vlaanderen.be/werken-als-jobstudent

Beperking

U mag maximaal 475 uren per kalenderjaar als jobstudent werken en zo profiteren van de verminderde sociale bijdrage. U mag die uren vrij kiezen, het hele jaar door. Als u boven de grens van 475 uren gaat, betaalt u vanaf het 476ste uur de normale sociale bijdragen.

Met de Student@work-app((opent in nieuw venster))<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mysocialsecurity.be%2Fstudent%2Fnl%2Fover-student-at-work%2Fmobiel.html&data=04%7C01%7Crita.hauchecorne%40vlaanderen.be%7Cfa10cac5363a4a207d7908d9245b4630%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637580796693773464%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9L46IP07KmDXaQGkwKjzXvND33zK4DLzEjOZxQKKT7k%3D&reserved=0> kunt u op uw smartphone volgen hoeveel uren u nog kunt werken tegen verminderde sociale bijdragen. U kunt dat ook doen via de online toepassing((opent in nieuw venster))<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mysocialsecurity.be%2Fstudent%2Fnl%2Fover-student-at-work%2Fcontingent.html&data=04%7C01%7Crita.hauchecorne%40vlaanderen.be%7Cfa10cac5363a4a207d7908d9245b4630%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637580796693773464%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xXjuvAT0AdJZG9o6KZkGir%2Bici%2F%2FF2tbp5GcsojHWKU%3D&reserved=0>.

Behoud ik mijn Groeipakket (kinderbijslag) als ik werk als jobstudent?

Bijvoorbeeld :

 

Juli 2021 : 21 werkdagen x 7,5 u  = 157,5 u

 

of

 

Augustus 2021 : 22 werkdagen x 7,5 u = 165u Na uw studie Zodra u afstudeert en u geen verplichtingen meer hebt ten opzichte van uw school, bent u student af en mag u dus geen studentenjob meer doen. Er is één uitzondering: als u in juni of in de zomermaanden afgestudeerd bent, mag u nog tot 30 september van dat jaar als jobstudent werken.

Aanbod – bediende met maandloon,

 • Voor jobstudenten jonger dan 21 jaar bedraagt het salaris € 1.546 bruto/maand (bij een

tewerkstelling aan 100%).

 • Voor jobstudenten van 21 jaar en ouder bedraagt het salaris € 1.846,57 bruto/maand (bij een

tewerkstelling aan 100%). Deze bedragen zijn exclusief vakantiegeld en eindejaarstoelage.

 • Een maaltijdcheque per gepresteerde werkdag.

Netto salaris berekenen:

https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be%2Fwerken-voor-vlaanderen%2Fsalarissimulator&data=04%7C01%7Crita.hauchecorne%40vlaanderen.be%7C62f5ddbc996c4d55ab5f08d924e6bdd2%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637581395724294207%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AF4ss0hFdjTnXnFSDKYZyYlkJ02t1JNoWj7yZqxJZgA%3D&reserved=0>

 

 

 

 1. Voor verdere vragen :

*   werken als jobstudent bij EWI: dirk.vandegaer@vlaanderen.be<mailto:dirk.vandegaer@vlaanderen.be>

*   over de taakinhoud :  rita.hauchecorne@vlaanderen.be<mailto:rita.hauchecorne@vlaanderen.be>

Conference ‘Black Europe in Brussels’

Don’t miss the interdisciplinary conference ‘Black Europe in Brussels’ this summer. This conference consist of a range of inspiring activities taking place between 1-15 July 2021. The conference brings to the forefront the Afroeuropean communities and Brussels, the capital of Belgium and Europe. The conference is interdisciplinary and intersectoral in nature, which is reflected in the series of events focusing on various themes including Black histories and Brussels, doing Black art in Brussel, Afroeuropean communities and the European Parliament, Black mental health & care, and Black joy. ‘Black Europe in Brussels’ aims to be an academic, activist and intellectual space bridging the boundaries between institutions, practices and epistemologies. This is a conference for, by and with Afroeuropeans with the contributions of their allies and in dialogue with other marginalized communities.

This event is part of the international and interdisciplinary Afroeuropeans Network and is organized in anticipation of the 8th Biennial Afroeuropeans Network Conference “Intersectional Challenges in Afroeuropean Communities”, which is postponed to 6-9 July 2022 due to COVID-19.The conference brings to the forefront the Afroeuropean communities and Brussels, the capital of Belgium and Europe.

For more information check out:

– our website: https://www.afroeuropeans2021.com

– facebook:  https://www.facebook.com/afroeuropeans2021

This event is organized with the support of various partners including Africa Platform Ghent University Association, Black Speaks Back, Bozar, Brussels Centre for Urban Studies (BCUS, VUB), Centre for Literary and Intermedial Crossing (CLIC,  VUB), Critical Narratives, European Network Against Racism (ENAR), deButen Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat, Observatoire du SIDA et des Sexualités (ULB), Pilar House for Arts and Science, Research Centre Gender, Diversity and Intersectionality (RHEA, VUB), Wetsi Art Gallery.

 

Vacature voor een diversiteitscoördinator AP hogeschool

Als diversiteitscoördinator zorg je er mee voor dat de hogeschool zich in haar decretale taken maar eveneens in haar interne bedrijfsvoering laat leiden door deze grondhouding en haar strategie realiseert. Onder de verantwoordelijkheid van de Algemeen Directeur druk je mee je stempel op een maatschappelijk relevant beleid dat het verschil maakt voor meer dan 15.000 studenten. De AP hogeschool heeft stevige ambities. Diversiteit en inclusie zijn daarbij het leidmotief in de wijze waarop onze hogeschool binnen haar specifieke grootstedelijke context invulling geeft aan haar onderwijsaanbod, haar pedagogische activiteiten en de activiteiten die ze ontwikkelt om de drempels voor, tijdens en na de studieloopbaan voor onze studenten te verlagen. AP schept een open en dynamische omgeving waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars filosofische, ideologische en godsdienstige opvattingen vanzelfsprekend zijn. Als diversiteitscoördinator zorg je er mee voor dat de hogeschool zich in haar decretale taken maar eveneens in haar interne bedrijfsvoering laat leiden door deze grondhouding en haar strategie realiseert.

Meer informatie: https://vacatures.ap.be/vacature_detail.aspx?vac_id=3131

Vacature bij KADOC rond religieuze superdiversiteit en erfgoededucatie

Als projectmedewerker religieuze diversiteit en erfgoededucatie versterk je de werking van KADOC op twee vlakken. (1) Je ondersteunt de verruiming van ons collectiebeleidsplan en onze expertise op het vlak van religieuze superdiversiteit in Vlaanderen en Brussel, in het bijzonder wat betreft niet-geïnstitutionaliseerde vormen van religie, zingeving en spiritualiteit en niet-erkende erediensten. (2) Je ondersteunt onze doelgroepenwerking, in het bijzonder naar jongeren en het onderwijs, en onze werking op vlak van erfgoededucatie. Een belangrijk deel van je takenpakket zal bestaan uit de voorbereiding en uitwerking van een tentoonstellingsproject rond religies en vrijmetselaarsloges, en de valorisatie ervan voor een jongerenpubliek.

Meer informatie: https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/60028156

Diversiteitsgevoelig onderwijs aan de UGent: We horen graag jouw ervaringen!

Beste studenten,

Het is de UGent menens: we werken verder aan diversiteitsgevoelig onderwijs en een inclusieve leeromgeving. Als universiteit geloven we in de positieve kracht van diversiteit en inclusie. Daarom hebben alvast 5 faculteiten de handen in elkaar geslagen: we willen voor lesgevers een diversiteitsscan opstellen en een duurzaam coachingstraject opzetten.

Input van studenten is cruciaal voor dit project! Ongeacht van welke faculteit je bent!

Met jullie ervaringen kunnen we samen werken aan een kwaliteitsvolle uitwerking. De stem van de studenten is een onmisbare schakel in de zoektocht naar diversiteitssensitief en kwaliteitsvol onderwijs.

De scan en het coachingstraject moet lesgevers helpen reflecteren op het eigen lesmateriaal, curriculum, de werkvormen, de interactie met studenten … We willen hen aanmoedigen in de stappen die ze hierin al zetten én hen vragen kritisch te zijn tegenover eurocentrisme, onbewuste bias, stereotypen en goedbedoelde-maar-ongepaste interacties met studenten. Elke student moet zich in het onderwijs kunnen herkennen, en zich gerespecteerd en gezien voelen.

Heb je als student bemoedigende, minder goede ervaringen, veelbelovende praktijken en/of moeilijke momenten meegemaakt of gezien? Vertel ze ons op één van de gespreksmomenten!

 • Maandag 28/6, 10u-11u30: leslokaal 22, Campus Dunant
 • Dinsdag 29/6, 14u-15u30, Facultaire raadzaal, Campus Aula
 • Donderdag 1/7, 14u-15u30, Faculteitszaal, Campus Boekentoren, Blandijn
 • Optioneel: Woensdag 30/6, 10u-11u30, Campus Boekentoren, Blandijn (als de andere opties volzet zijn)

Praktisch:

 • De verhalen worden gecapteerd maar blijven volledig anoniem.
 • Om iedereen voldoende ruimte te geven, blijven de gespreksmomenten waar je aan deelneemt beperkt tot 8 studenten.
 • We spreken studenten uit verschillende faculteiten aan.
 • Het gespreksmoment neemt anderhalf uur van jouw tijd in beslag.
 • Indien je naderhand nog uitgebreider met een van de medewerkers wil spreken, kan dat.

We vragen je in te schrijven vóór 11 juni zodat we de gespreksmomenten goed kunnen voorbereiden. Dit kan via https://docs.google.com/forms/d/1FCucOe4aGAPc8oGt715-WFxl3JGlquMEv7ytWAfiQVc/edit. Mailadressen die we hierdoor verzamelen worden enkel en alleen gebruikt voor de organisatie van de gespreksmomenten.

Meer achtergrond over dit initiatief? Ga naar https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/diversiteit-en-gender/toelichting-gespreksmomenten-met-en-voor-studenten.

Dank je wel voor je medewerking!

de Interfacultaire Werkgroep ‘Diversiteitsgevoelig Onderwijs’ (Werkgroep Divscan)

Jan De Mets, coördinator (jan.demets@ugent.be)

Pieter Cannoot, Recht en Criminologie, pieter.cannoot@ugent.be

Inez Buyck, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, inez.buyck@ugent.be

Farmaceutische Wetenschappen: diversiteitfw@ugent.be

Koen Mattheeuws, Letteren en Wijsbegeerte, koena.mattheeuws@ugent.be

Thibault Detremerie, Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, thibault.detremerie@ugent.be

Meer informatie: toelichting Gespreksmomenten met en voor studenten 

Vacature interdisciplinair onderzoek naar islam/moslims in Brusselse gevangenissen

Er is een nieuwe vacature open voor een PhD student die wilt werkren rond islam/moslims in Brusselse gevangenissen.

Na de terreuraanslagen in Frankrijk (2015) en België (2016) kreeg radicalisering in Belgische gevangenissen uitzonderlijk veel aandacht in het publieke en politieke debat.

Academisch onderzoek daarentegen blijft beperkt.

In dit onderzoek willen we nagaan hoe het radicaliseringsdiscours invloed heeft op Islam/moslims in Brusselse gevangenissen.

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden.

Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar: https://jobs.vub.be/job/Elsene-Doctoraatsbeurs-voor-interdisciplinair-onderzoek-naar-islammoslims-in-Brusselse-gevangenissen/596245201/ 

Deelnemers gezocht voor onderzoek over de werkervaringen van vrouwen met een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond

Voor een nieuw onderzoek aan de KU Leuven over de werkervaringen van vrouwen met Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond is het onderzoeksteam op zoek naar vrouwen met een Marokkaanse of Turkse migratieachtergrond, die hun werkervaringen via anonieme, wekelijkse vragenlijsten willen delen. In dit onderzoek zullen we (anoniem) vragen stellen over hoe ze hun job en het contact met hun collega’s ervaren.

Alle informatie vindt u in deze flyer en hier: https://leidenuniv.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_50bSwQNAIC1mr42

Invitation to “Beyond the tip of the iceberg: sexual violence in Belgium”, UN-MENAMAIS final conference June 17th 2021

We are delighted to invite you to the online seminar ‘Beyond the tip of the iceberg: Sexual violence in Belgium’ on the 17th of June 2021. At this seminar we present the results of the UN-MENAMAIS study, the first gender- and age-sensitive sexual violence prevalence study in Belgium. The results will be made available to you in 5 pre-recorded capsules to be watched online during the week prior to the seminar:

 • Capsule 1: Methodology of the UN-MENAMAIS quantitative & qualitative studies
 • Capsule 2: Sexual violence in the Belgian population aged 16-69
 • Capsule 3: Sexual violence in older adults in Belgium aged 70+
 • Capsule 4: Sexual violence in minority groups in Belgium (LGBT+ & AIPs)
 • Capsule 5: Forensic responses to victims of sexual violence

On the 17th of June we have our online scientific seminar in English. We start at 9:00 with a welcome, some pre-recorded political opening statements and a general introduction to the UN-MENAMAIS project. We continue with in-depth Q&A sessions of each of the 5 capsules (until 12:00).

In the afternoon we host an interdisciplinary debate (13-15:00) with eminent international speakers on the implications of our results on research, practices and policies. The debate will be moderated by the Belgian TV-news anchor and radio journalist Xavier Taveirne.

At 15:30 we continue with a World Café workshop in Dutch and/or French, entirely devoted to implementing the UN-MENAMAIS results in Belgium. There are limited places available. Subscription is open until the 15th of May on a first come first serve basis.

The full programme can be found here

To subscribe click here

Deadline for subscriptions is the 15th of May (World Café) and the 14th of June (scientific seminar).