Onderzoek wanpraktijken interlandelijke adoptie

Vanuit de VUB, UGent en UA wordt in opdracht van een expertenpanel vanuit de Vlaamse overheid momenteel een onderzoek gevoerd rond fouten, onrecht en wanpraktijken bij interlandelijke adoptie. Hierbij zullen zowel ethische, psychologische, sociaal-wetenschappelijke, historische als juridische aspecten aan bod komen.
Deze vragenlijst is een deelonderzoek waarmee we hopen een beeld te kunnen schetsen van de verschillende soorten wanpraktijken, met betrekking tot welke herkomstlanden, welke praktische en emotionele gevolgen dit kan meebrengen en welke maatregelen geadopteerden hierbij helpend achten. Met deze informatie trachten we het beleid te informeren en adviseren.
Deze zelfbeoordelingsvragenlijst gaat over de eigen ervaringen en beleving van geadopteerden rond fouten, onrechten en wanpraktijken bij interlandelijke adoptie.
Ben je interlandelijk geadopteerd, ouder dan 18 en heb je te maken gehad met onrecht, fouten of wanpraktijken bij je adoptie? Je kan je ervaringen (anoniem) delen in de vragenlijst!