Save the date – De rechten van vrouwen en meisjes in ontwikkelingssamenwerking. Nieuwe uitdagingen 25 jaar na Beijing

25 jaar na één van de meest vooruitstrevende politieke verklaringen voor het verzekeren van fundamentele rechten van vrouwen en meisjes en het wegwerken van ongelijkheid, is het tijd om een balans op te maken. Heeft de Verklaring en Actieplatform van Beijing een verschil gemaakt? Heeft het aangezet tot concrete actie? Is het nog relevant?

Ter gelegenheid van de 5de verjaardag van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling organiseert de Raad een publieke conferentie over vrouwenrechten in het licht van huidige context en kwesties. De Raad bevraagt de actoren van ontwikkelingssamenwerking over het belang van empowerment van vrouwen en meisjes waar ook ter wereld. Welke toekomstige uitdagingen en nieuwe aandachtspunten zijn er voor vrouwenrechten en voor de gendergelijkheid? Hoe staat intersectionaliteit in relatie tot de feministische strijd? Hoe kunnen we toekomstige uitdagingen in verschillende culturele contexten het hoofd bieden en tegelijkertijd vooruitgang boeken bij het bereiken van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen? En hoe houden we rekening met migratie, de diversiteit van feministische bewegingen en de digitalisering van samenlevingen? Hoe moet een ecologische en economische transitie van samenlevingen er uitzien in het licht van genderverhoudingen?

Tijdens een dag vol boeiende internationale sprekers, analyses en getuigenissen,  worden jullie geïnspireerd mee te denken over een betere integratie van gender in internationale samenwerking.

Blokkeer alvast de datum (vrijdag 29 november, 8:30 – 16:30, Egmontpaleis Brussel) in jullie agenda. Begin oktober volgt meer info. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Adviesraad voor gender en ontwikkeling: info@argo-ccgd.be