Debat: dames voor Darwin of zichzelf?

In “Dames voor Darwin” maakt filosofe Griet Vandermassen brandhout van het klassiek feminisme. Sekseverschillen zijn vanuit de evolutiepsychologie te verklaren, vindt ze, daar is afdoend wetenschappelijk bewijs voor. Directeur Gily Coene van het VUB-expertisecentrum Rhea is het hoegenaamd niet eens met die kijk op genderverschillen en heeft daar ook argumenten voor.

Naar goede UPV-traditie mag het publiek vragen stellen en zo actief deelnemen. Een pracht van een opener voor onze filosofiereeks, zorg dat je dit boeiende debat niet mist!

Inkomprijs: € 5 (€ 2 voor UPV- en VPK-leden, studenten)
Inschrijven op: http://upv.vub.ac.be/aanbod/debat-dames-voor-darwin-voor-zichzelf