Lokaal is niet banaal. De verkiezingen: feministische perspectieven

In oktober stemmen we opnieuw voor de gemeente- en provincieraad. Op de volgende Avond van Sophia wordt gereflecteerd over de inzet van deze lokale verkiezingen, in het algemeen, maar vooral vanuit feministisch en intersectioneel perspectief.

De laatste decennia hebben feministische pioniers kwesties zoals quota, politieke vertegenwoordiging en pariteit met wisselend succes op de politieke agenda gezet. Deze debatten focussen in hoofdzaak op vrouwen. Wat met andere sociale groepen en minderheden? Een intersectionele aanpak laat beter toe de gelaagdheid van de Belgische samenleving en de interactie tussen onder andere klasse, gender, etniciteit, leeftijd, dis/ability… in kaart te brengen.

Worden feministische eisen gehoord en zichtbaar gemaakt op een lokaal niveau? Welke kandidaten hebben macht en hoe gebruiken ze die macht? Op welke kiezers is lokale politiek afgestemd en wie wordt buitengesloten? Zijn er andere vormen van politieke organisatie die inclusiviteit en participatie sterker in de hand werken?

Deze vragen en meer worden besproken in een interactief panelgesprek met Petra Meier (UA, moderator), Karen Celis (VUB), Gratia Pungu (ambtenaar, feministisch activist en vakbondsafgevaardigde ABVV), Emilie Van Hautte (ULB), Hilde Van Wichelen (Gemeenteraadslid Leuven) en Fatima Zibouh (ULg).

Volg het evenement op Facebookhttps://www.facebook.com/events/265138497454429/
Flyer: hier
Registratie:
 https://goo.gl/forms/fprGAQdPVwNgtaOa2