Doctoraatsbursaal kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar seksueel geweld in België

logo_UGent_NL_RGB_2400_kleur-op-witUiterste inschrijvingsdatum
Mar 20, 2017 12:27
Vakgroep/directie/dienst
RE23 – Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Licentiaat of master in criminologie, psychologie, sociologie, seksuologie, management en beleid van de gezondheidszorg, gezondheidspromotie- en voorlichting, geneeskunde, sociaal werk of aanverwante opleidingen.
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Het International Centre for Reproductive Health van de vakgroep uro-gynaecologie aan de Universiteit Gent en het Institute for International Research on Criminal Policy van de vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht aan de Universiteit Gent werven twee (2) voltijdse doctoraatsbursalen in het onderzoeksdomein seksueel geweld aan voor een periode van vier (4) jaar in het kader van een vierjarig onderzoeksproject naar de mechanismen, aard, omvang en impact van seksueel geweld op vrouwen, mannen en transgender slachtoffers.

Het UN-MENAMAIS project wordt gefinancierd door het BRAIN-be onderzoeksprogramma van het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo). Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een interdisciplinair team van onderzoekers van het International Centre for Reproductive Health aan de Universiteit Gent (coördinatie), het Institute for International Research on Criminal Policy aan de Universiteit Gent, de Université de Liège, en het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek.

Het onderzoeksproject omvat een kwantitatief luik, een kwalitatief luik en een mixed-method luik. Het kwantitatieve luik bestaat uit een grootschalige self-report study onder een representatieve steekproef van de Belgische bevolking (16-100 jaar) en zal schattingen opleveren van de prevalentie van verschillende vormen van seksueel geweld. In het kwalitatieve luik ligt de nadruk op het via verschillende onderzoeksmethodes bestuderen van de impact die seksueel geweld heeft op het leven van het slachtoffers alsook op dat van hun omgeving. Uiteindelijk is er ook een triangulatie van zowel kwantitatieve als kwalitatieve data in een mixed-method luik.

De beide functies bestaan er hoofdzakelijk uit om in samenwerking met de promotoren aan de Universiteit Gent de wetenschappelijke voorbereiding, uitvoering en opvolging van de kwantitatieve en mixed-method studie te verzekeren (onderzoeksprotocol uitschrijven, vragenlijsten opstellen, ethische goedkeuring aanvragen, opvolging studie, analyse resultaten, publicatie, eindrapport, …) alsook de inhoudelijke en vormelijke coördinatie te garanderen (stuurgroepen voorbereiden, verslaggeving van overlegtafels, …).

Bij de eerste functie (vacature 1) ligt de nadruk bij het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van het kwantitatieve luik van het onderzoek. Succesvolle kandidaten kunnen zelfstandig een kwantitatief onderzoek uitvoeren, de verzamelde data analyseren met geschikte kwantitatieve methoden en de resultaten communiceren (schriftelijk en mondeling).

Bij de tweede functie (vacature 2) ligt de nadruk op de triangulatie van kwalitatieve en kwantitatieve data in het mixed-method luik. Voor het kwalitatieve luik betekent dit onder meer voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van interviews met slachtoffers van seksueel geweld van verschillende genders en verschillende leeftijden.

Van kandidaten wordt ook verwacht dat zij ervaring hebben met kwantitatief onderzoek aangezien zij nauw betrokken zullen worden bij de kwantitatieve dataverzameling en –analyse. Van succesvolle kandidaten wordt verwacht dat zij zelfstandig een kwalitatief onderzoek kunnen uitvoeren en bijstand kunnen leveren bij de kwantitatieve dataverzameling en -analyse, de data kunnen analyseren met geschikte kwalitatieve en kwantitatieve methoden en de resultaten kunnen communiceren (schriftelijk en mondeling). Uiterste inschrijvingsdatum: 20 maart 2017 Vakgroep/dienst: Uro-gynaecologie, ICRH & Criminologie, strafrecht en sociaal recht, IRCP Type contract: van bepaalde duur Bezetting: 100% Indiensttreding: 1 mei 2017 Contractduur: tot 30 april 2021

Functieprofiel

Essentieel:

 • Licentiaats- of masterdiploma in de criminologie, psychologie, sociologie, seksuologie, management en beleid van de gezondheidszorg, gezondheidspromotie- en voorlichting, geneeskunde, sociaal werk of aanverwante opleidingen
 • Uitmuntende studieresultaten
 • Aantoonbare kennis en ervaring met kwantitatieve methoden (vacature 1) én kwalitatieve methoden (slachtofferinterviews) (vacature 2)
 • Uitstekende mondelinge communicatievaardigheden in het Nederlands, Frans en Engels
 • Uitstekende schriftelijke communicatievaardigheden in het Nederlands en Engels
 • Empathisch, gedreven, én pro-actief
 • Zelfstandig én teamspeler
 • Gendersensitief
 • Kunnen starten op 1 mei 2017
 • Bereid tot het schrijven van een doctoraat over seksueel geweld

Wenselijk:

 • Licentiaats- of masterdiploma in Quantitative Analysis of the Social Sciences, Statistical Data Analysis of aanverwante toegepaste kwantitatieve methoden opleidingen (vacature 1)
 • Affiniteit met de problematiek van seksueel geweld
 • Affiniteit met de problematiek van discriminatie van niet-hetero’s en transgenders
 • Affiniteit met het werken met ouderen (vacature 2)
 • Aantoonbare kennis van R, SPSS en Nvivo Plaats van tewerkstelling: UGent- ICRH, Campus UZGent & UGent-IRCP, Campus Aula Verloning volgens de barema’s van de Universiteit Gent- Wetenschappelijk personeel

Solliciteren

 • Kandideren kan tegelijk voor beide vacatures of voor een van beide afzonderlijk.
 • De aanvangsdatum is 1 mei 2017.
 • De promotoren van dit onderzoek zijn: dr. Ines Keygnaert, dr. Christophe Vandeviver, en prof. dr. Tom Vander Beken.
 • Meer informatie over vacature 1 bij dr. Christophe Vandeviver: .
 • Meer informatie over vacature 2 bij dr. Ines Keygnaert: .
 • Sollicitatiebrieven en uitgebreid cv sturen naar, , en , zo spoedig mogelijk en uiterlijk tegen 20 maart 2017.
 • Geschikte kandidaten worden ten laatste op 27 maart via mail uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
 • Sollicitatiegesprekken zullen doorgaan aan de Universiteit Gent, Campus UZGent tussen 28 en 31 maart 2017.