Vacature: Nederlandstalige Coördinator/trice bij Sophia vzw

Sophia vzw, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

Zoekt iemand met:

• Een universitair diploma (je mag ook solliciteren als je laatstejaarsstudent bent en in januari 2016 zal afstuderen)
• Kennis van en belangstelling voor genderstudies en de vrouwenbeweging in Vlaanderen/België
• Een uitstekende kennis van het Nederlands, een goede kennis van het Engels en een goede passieve kennis van het Frans
• Een vlotte pen en goede mondelinge communicatievaardigheden
• Kennis van ICT en websitebeheer is een pluspunt
• Een ingesteldheid om zeer zelfstandig evenals in groep te werken

Functie:
• Opstellen en versturen van de elektronische nieuwsbrief en updaten van de website
• Medewerking aan de avonden, studiedagen en colloquia georganiseerd door Sophia
• Vertalen en editen van teksten
• Opvolging en ontwikkeling van Vlaamse en buitenlandse contacten in genderstudies
• Opvolging van de administratie van Sophia en deelname aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur
• Opvolging ledenadministratie

Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Franstalige coördinatrice en in samenspraak met de voorzitsters van Sophia.

Aanbod:
• Een halftijdse aanstelling in een kleine, dynamische, tweetalige vzw vanaf 01/02/2016
• Een functie op het raakvlak tussen de academische wereld, het middenveld en de overheid
• Een aangename werkomgeving in de buurt van de Botanique in Brussel
• Redelijk flexibele werkuren
• Een verloning volgens PC 329.02 (Soc-­‐Cul.Frans Gem.)

Geïnteresseerd?
• Stuur voor 5 januari 2016 uw CV en motivatiebrief naar Petra Meier: petra.meier@uantwerpen.be
• Meer informatie voor 17 december: info@sophia.be of 02/ 229 38 69
• De gesprekken en een schriftelijke oefening vinden plaats op donderdag 21 januari 2016 in de lokalen van Sophia, Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel.