Vacature bij KADOC rond religieuze superdiversiteit en erfgoededucatie

Als projectmedewerker religieuze diversiteit en erfgoededucatie versterk je de werking van KADOC op twee vlakken. (1) Je ondersteunt de verruiming van ons collectiebeleidsplan en onze expertise op het vlak van religieuze superdiversiteit in Vlaanderen en Brussel, in het bijzonder wat betreft niet-geïnstitutionaliseerde vormen van religie, zingeving en spiritualiteit en niet-erkende erediensten. (2) Je ondersteunt onze doelgroepenwerking, in het bijzonder naar jongeren en het onderwijs, en onze werking op vlak van erfgoededucatie. Een belangrijk deel van je takenpakket zal bestaan uit de voorbereiding en uitwerking van een tentoonstellingsproject rond religies en vrijmetselaarsloges, en de valorisatie ervan voor een jongerenpubliek.

Meer informatie: https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/60028156