Marguerite Lefèvreprijs voor Genderstudies

De Academische Stichting Leuven (ASL) steunt voornamelijk jonge onderzoekers o.a. door het uitreiken van prijzen  voor doctraatsproefschriften of masterproeven in verschillende domeinen. De Marguerite Lefèvreprijs voor Genderstudies wordt tweejaarlijks door de ASL toegekend en de uiterlijke indiendatum voor de mastereindwerken is 15 december 2015. De studie moet een belangrijke bijdrage leveren aan het wetenschappelijk inzicht in de problematiek van gender en genderverhoudingen en/of inzicht in de v/m gelijkekansenthematiek. Studies uit alle wetenschapsdomeinen komen in aanmerking.

Jaar van volgende uitreiking: 2016 (proefschriften verdedigd tijdens academiejaar 2013-2014 en 2014-2015)

Indiendatum: Uiterlijk op 15 december 2015

Wat indienen? Kandidaatstelling omvattende:

  • Eindverhandeling (licentiaat/master) (3 ex.)
  • Samenvatting (Nederlands of Engels) van max. 500 woorden, waarin vraagstelling, methodologie en resultaten worden toegelicht (4 ex.)
  • Een kort curriculum vitae (4 ex.)

Zie de website voor het secretariaat en de nodige details rond indiening.