Lezingen Christendom en Seksualiteit

Lezingenreeks over christendom en seksualiteit, met enkele lezingen gericht op gender, georganiseerd door het Centrum voor de Studie van Christelijke Tradities en
de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap, Universiteit Gent.

De lezingen zijn bestemd voor een breed publiek. Ze zijn gratis voor studenten en personeel van de Associatie AUGent.

Meer informatie: http://www.csct.ugent.be/lezingen of deze flyer.