Kick-off van het Men Engage Netwerk Vlaanderen

We merken dat de maatschappij, nog meer dan we graag zouden geloven, beheerst wordt door dominante stereotype beelden m.b.t. mannelijkheid en vrouwelijkheid en bijhorende genderrollen. Deze stereotypen zijn soms beklemmend en remmen mensen in hun ontwikkeling of vrijheid. Ze kunnen leiden tot heel wat negatieve gevolgen voor zowel vrouwen als mannen.  Daarom beogen we met het Men Engage Netwerk in Vlaanderen dan ook het kritisch in vraag stellen en het openbreken van genderstereotypen en het vergroten van de mogelijkheden en vrijheden van zowel mannen als vrouwen. 

Met deze uitnodiging willen we u graag de kans geven om dit verhaal vorm te geven en mee uit te dragen! De kick-off gaat door op donderdag 29 maart in het BIP in Brussel (Koningsstraat 2-4, 1000 Brussel) en start om 13.00u. We sluiten rond 16.00u feestelijk af met een receptie waarop u de kans heeft om andere organisaties te leren kennen en te netwerken. 

De uitnodiging met het programma vind je in bijlage. 

Uitnodiging Kick Off Men Engage Netwerk (nieuwe datum – 29 maart 2018)