Femma Wereldvrouwen zoekt een Expert Gender en Diversiteit (m/v/x)

Dankzij jou:

  • Vergroot Femma Wereldvrouwen haar inhoudelijke expertise over een evenwichtige combinatie van werk, zorg en vrijetijd voor m/v/x (= Femma´s maatschappelijke agenda).
  • Zijn er een duidelijke visie en heldere standpunten met betrekking tot Femma´s maatschappelijke agenda.
  • Staan onze standpunten op de publieke en politieke agenda door jouw inhoudelijke dossiers, opiniestukken en deelname aan debatten en lobbywerk.
  • Geef je inhoudelijke impulsen aan de organisatie om motor te zijn van maatschappelijke verandering .

Meer informatie in deze pdf.