Doctoraatsbeurs: Gender/Sexuality & Populist Discourse

Het Departement Politieke Wetenschappen van de Faculteit Sociale Wetenschappen zoekt een voltijds (100%)

Doctoraatsbeurs van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) in het domein Gender/Sexuality & Populist Discourse

Dit project bestudeert hoe gender en seksualiteit als strategische instrumenten in populistische discours ingezet worden, meer bepaald hoe groepen uit de samenleving als (im)moreel omschreven worden door strategisch gebruik van referenties aan gender en seksualiteit, en wat de effecten daarvan zijn. Belangrijke onderzoeksmethoden zijn Critical Frame Analysis en vignettenonderzoek.

Meer informatie: https://www.uantwerpen.be/nl/jobs/vacatures/ap/2018bapdocproex234/#

Solliciteren kan tot 12 augustus.