ZONTA Brussel Zavel Aanmoedigingsprijs

Deze prijs is een heel eigen initiafief van onze club die in 2001 in het leven werd geroepen en in 2002 voor het eerst uitgereikt werd.
Die prijs heeft tot doel :
– een eindwerk te belonen dat op een relevante manier het statuut van de vrouw, op welk gebied dan ook, belicht en/of poogt te verbeteren,
– Zonta International meer naambekendheid geven bij een groter, jonger, academisch publiek,
– jonge vrouwen te boeien voor de Zonta-ideeëen  en de Zonta International Service Organísatie.
Deze aanmoedigingsprijs is een nieuwe aanpak van “service” naast de reeds bestaande serviceprojecten die wij in het Brussels Gewest blijven ondersteunen. Met deze prijs willen wij een toegevoegde waarde leveren bovenop het principe van Iiefdadigheid en trachten wij een gerichte, opbouwende en duurzame service te ontwikkelen.

REGLEMENT
1. Voorwerp van de prijs.
Zonta Club Brussel Zavel reikt, zo mogelijk jaarlijks, een aanmoedigingsprijs uit aan een verdienstelijke student/e die met een masterproef op de meest relevante manier het statuut van de vrouw, op welk gebied dan ook, belicht en/of poogt te verbeteren. Met deze prijs beoogt de club een toegevoegde waarde te leveren bovenop het principe van liefdadigheid en tracht de club een gerichte, opbouwende en duurzame service te ontwikkelen.
2. Kandidatuurstelling.
De kandidaten dienen een exemplaar van hun werk voor 31 december te laten toekomen aan de voorzitter van de club of aan de door haar aangeduide persoon. Voor de periode september 2014 tot augustus 2016 is de voorzitter : Carla van de Schoot, A.Huysmanslaan 87, 1050 Brussel, e-mailadres : clasina@skynet.be. De ingediende werken moeten vergezeld zijn van het c.v.van de auteur en een korte samenvatting van het werk. De werken dienen geschreven te zijn in een van de drie landstalen of in het Engels. De werken blijven te allen tijde ter beschikking van de Club.
3. Toekenningsprocedure.
In overleg met de promotor van de student/e wordt door de Club na 31 december een masterproef geselecteerd. De winnaar of winnares verbindt er zich toe zijn/haar project te komen voorstellen op één van de maandelijkse vergaderingen van de club.
4. Toekenning van de prijs.
Het bedrag van de prijs wordt jaarlijks door de Club bepaald en bedraagt tussen 500 en 1.000 €. De laurea(a)t(e) wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de bekroning.

——————————————————————————————————————–