VIERNULVIER – WTF…!

Curator / dramaturg Kopano Maroga (hen/hun) nodigde tal van (inter)nationale artiesten uit om samen met ons op zoek naar antwoorden op vragen als: ‘Wie ben ik nu eigenlijk? / Ben ik wel wie ik denk dat ik ben? / Wat is mijn thuis? / Waar hoor ik thuis? / Wat is er aan de hand in de wereld? / …’

Het thema gender en identiteit is nogal prominent aanwezig tijdens heel wat voorstellingen tijdens het festival:

Het festival vindt plaats van 22 t/m 27.11.

Meer informatie: https://www.viernulvier.gent/nl/pQJbNIB/wtf—-