Vacature PhD: onderzoeksgroep SEIN (UHasselt)

De faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen van de Universiteit Hasselt zoekt een (m/v)

doctoraatsbursaal Management van etnische diversiteit in organisaties

Achtergrond
De onderzoeksgroep SEIN voert onderzoek naar diversiteit in organisaties en op de arbeidsmarkt. Diversiteit verwijst naar socio-demografische identiteiten, bv. gender, etniciteit/afkomst, cultuur, taal, religie, klasse, leeftijd en handicap, die de sociale positie van individuen en groepen en hun interacties in werkomgevingen beïnvloeden. Het onderzoek van SEIN dekt de economische, sociale en ethische dimensies van diversiteit, met specifieke aandacht voor machtsrelaties en (on)gelijkheid. Daarnaast ondersteunt SEIN projecten die gelijke kansen en inclusie willen bevorderen. Meer informatie op www.uhasselt.be/SEIN.
SEIN biedt een intellectueel stimulerende werkomgeving in een team bestaande uit junior en meer ervaren onderzoekers, toegang tot Vlaamse, nationale en internationale onderzoeksnetwerken, een aantrekkelijk inkomen en de mogelijkheid tot (korte) onderzoeksverblijven in het buitenland.
Functie-inhoud
Om de etnische diversiteit in hun personeelsbestand te managen, implementeren organisaties in Europa steeds vaker diversiteitsmanagement (DM) praktijken. Ondertussen blijft het echter onduidelijk hoe etnische diversiteit het best kan gemanaged worden. Dit probleem kan gelinkt worden aan het feit dat de wetenschappelijke literatuur rond DM vooral organisaties in de V.S. heeft bestudeerd. Gezien de belangrijke verschillen in de sociale, economische, demografische en wettelijke context kunnen praktijken uit onderzoek in de V.S. echter niet zomaar in Europa toegepast worden.
Dit doctoraal onderzoek focust op de bundels DM praktijken die organisaties implementeren om etnische diversiteit te managen en om te gaan met specifieke DM uitdagingen in België. Hierbij wordt aandacht besteed aan de rol van verschillende actoren (bvb. managers, personeelsleden, vakbonden, diversiteitsconsulenten,…) in de totstandkoming van DM praktijken. Dit project zal gebruik maken van kwalitatieve onderzoeksmethoden (diepte gevalsstudies).
Profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma Toegepaste economische wetenschappen, Handelsingenieur, Sociologie, Psychologie, Antropologie, Gender en diversiteit (of gelijkwaardig)
  Laatstejaarsstudenten worden eveneens aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.
 • Je bent intellectueel nieuwsgierig en analytisch ingesteld.
 • Je hebt een passie voor onderzoek.
 • Je haalde minstens één keer onderscheiding tijdens je hogere studies.
 • Je hebt interesse in diversiteit en gelijke kansen; vertrouwdheid met deze onderwerpen strekt tot aanbeveling.
 • Je bent communicatief sterk (mondeling en schriftelijk).
 • Je hebt een sterke beheersing van de Engelse taal (mondeling en schriftelijk).
 • Je bent vertrouwd met kwalitatieve onderzoeksmethoden; ervaring met het uitvoeren van kwalitatief onderzoek strekt tot aanbeveling.
 • Je hebt een proactieve, autonome werkattitude.
 • Je functioneert goed in team.
Aanbod
Je wordt aangesteld en verloond als doctoraatsbursaal.
Twee jaar, verlengbaar met twee jaar mits gunstige evaluatie
Personeelsvoordelen
Selectieprocedure
Voorselectie op CV. Interview voor de geselecteerde kandidaten.
De interviews zullen plaats vinden op 3 en/of 4 oktober 2017.
Kandidaatstelling
Je kan enkel online solliciteren en dit tot en met 24 september 2017.
Bijkomende inlichtingen
Inhoud takenpakket:
Prof. dr. Koen VAN LAER, +32-11-268677, koen.vanlaer@uhasselt.be
Meer weten over werken aan de UHasselt? Kijk op www.uhasselt.be/jobs!