VACATURE: doctoraatsbeurs ‘Moraliteit en online seksuele reputatie’

CIMS UGENTBinnen de onderzoeksgroep CIMS (Centre for Cinema and Media Studies) aan de vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent is volgende voltijdse functie (m/v/x) vacant:

Een doctoraatsbeurs (4 jaar)
in het kader van het FWO-project

“Moraliteit en online seksuele reputatie”


Project

Het doel van dit project is om onderzoek te doen naar online seksuele ‘reputatie’ bij Vlaamse jongeren. Dit project focust op de strijd om een ‘goede’ online reputatie gerelateerd aan diversiteit en identiteit. Om dit te onderzoeken wordt er gekeken naar de onderliggende morele waarden en ethiek rond seksuele reputaties in de context van digitale media. Hierbij zal aandacht worden gegeven aan intersectionaliteit, meer specifiek gender, etniciteit en religie. Er zal een kwalitatief onderzoek worden uitgevoerd naar de betekenissen die jongeren geven aan en hun ervaringen met online seksuele reputaties. Verder zal onderzocht worden hoe de online seksuele reputaties van jongeren aanwezig zijn in het maatschappelijke debat.

Inhoud van de functie
Je zal ingeschakeld worden in dit project als onderzoeker. Daarnaast wordt verwacht dat je een doctoraal proefschrift afwerkt op basis van het gevoerde onderzoek. Tot slot neem je deel aan de dagelijkse werking van de onderzoeksgroep (CIMS) en de vakgroep Communicatiewetenschappen.

Profiel van de kandidaat
– Je hebt een universitair masterdiploma in Sociale of Humane Wetenschappen, bij voorkeur Communicatiewetenschappen. Andere opleidingen komen in aanmerking indien je voldoende relevante kennis hebt van het onderzoeksdomein media en communicatie.
– Je hebt een grote interesse in wetenschappelijke theorievorming, meer bepaald in sociale theorie, mediatheorie en kritische theorie.
– Je kan zelfstandig en in teamverband empirisch onderzoek opzetten en uitvoeren.
– Je hebt kennis van en ervaring met kwalitatieve onderzoeksmethoden.
– Je hebt de capaciteit om onderzoek te doen met jongeren rond ethisch gevoelige thematieken.
– Je hebt een grondige kennis van het Nederlands en Engels (gesproken en geschreven taalvaardigheden).

Procedure
Sollicitaties dienen uiterlijk op 20 januari 2017 verstuurd te worden sofie.vanbauwel@ugent.be en sander.deridder@ugent.be
Concreet verwachten we:
– Een motivatiebrief
– Een uitgebreide CV
– Diploma-afschrift(en)
– Een schrijfopdracht in het Engels (maximum 1 A4) waarin je een mogelijk onderzoeksvoorstel voor een doctoraat formuleert dat nauw aansluit bij de centrale thematiek van dit onderzoeksproject.

Voor bijkomende informatie over het project kunt u contact opnemen met Sofie Van Bauwel (promotor van het project, sofie.vanbauwel@ugent.be) of Sander De Ridder (copromotor van het project, sander.deridder@ugent.be).

De preselectie gebeurt op basis van de ingediende kandidaturen; de sollicitatiegesprekken zullen in de loop van februari plaatsvinden. Indiensttreding wordt voorzien ten vroegste 1 maart 2017.