UGent zoekt een Coördinator diversiteit en gender

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het uitwerken van specifieke beleidsinitiatieven met betrekking tot diversiteit en gender en voer je het goedgekeurde diversiteitsactieplan van de UGent inhoudelijk en financieel op. Je rapporteert hierover naar de (voorzitter van de) werkgroep Diversiteit en gender, de facultaire diversiteitsteams en de centrale directies. Verder staat je in voor de interne en externe zichtbaarheid van diversiteit en gender vanuit een kruispuntperspectief, over de grenzen van faculteiten en directies heen. Je overlegt met de betrokken directeurs, afdelingshoofden en centrale en facultaire diversiteitsmedewerkers om de beleidsvoorbereiding en -uitvoering op het vlak van diversiteit en gender inhoudelijk af te stemmen en de concrete implementatie vast te leggen. Tevens fungeer je als aanspreekpunt voor diversiteit en gender binnen de UGent, voor internen en externen. In deze functie rapporteer je aan de vice-rector.

Meer informatie: https://career012.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000956575P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=nl_NL&site=VjItSmJSOVQrSWdMM0ZGS0o1NlhCVFAzUT09&career_job_req_id=12801&selected_lang=nl_NL&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=v/GX8blu1qnPIEMnMlEGglNKq%2B8%3D

Solliciteren kan tot en met 17 februari.