The long and winding road: 20 jaar op weg met plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag

I.T.E.R., ambulant centrum voor preventie, behandeling en begeleiding van seksueel grensoverschrijdend gedrag, bestaat intussen 20 jaar. De weg blijft lang en kronkelend, en we verkennen steeds nieuwe inzichten en praktijken.
Prominent gastspreker is Peter Adriaenssens (prof. KU Leuven). Hij zal het hebben over de moeilijke oefening: hoe de eigen traumatische ervaringen van plegers in therapie een plek geven en hen tegelijk op hun verantwoordelijkheid voor hun daden blijven aanspreken. Nog twaalf andere sprekers zullen vanuit hun expertise getuigen over de praktijk: wat  gebeurt op de werkvloer – wat kun je doen – wat maken ze mee.