Stafmedewerker HR, gender en diversiteit (KU Leuven)

Als stafmedewerker coördineer je acties in het kader van een diversiteitsgevoelig personeelsbeleid. Voor deze acties werk je in opdracht van de Groep Wetenschap en Technologie en de dienst diversiteitsbeleid en werk je nauw samen met de personeelsdienst. Je initieert en ondersteunt acties die bijdragen tot inclusie en tot een betere in- en doorstroom van minderheidsgroepen. Acties worden afgebakend op basis van eerdere analyses van personeelsgegevens en het bijeenbrengen van expertise met betrekking tot gender- en ruimere diversiteitsthema’s zoals implicit bias en ongelijkheid. Je draagt deze expertise verder uit op basis van internationaal wetenschappelijke literatuur. Je maakt de vertaalslag naar bestaande projecten aan de KU Leuven.

Meer informatie: https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/55447812?hl=nl&lang=nl