Slotconferentie van Potential – 28/11

n het SBO-project Potential – Power To Teach All – maken ze leerkrachten sterker in het omgaan met diversiteit en verbindend samenwerken. Het is de leerkracht die er toe doet en het verschil kan maken. Ze geven inzage in de onderzoeksresultaten en de handelingsgerichte tools (zoals het professionaliseringstraject, het video instrument e-PIC, de documentaire Inclusief met didactisch pakket en een online kenniscentrum).

Meer informatie: http://www.potentialproject.be/node/18