Permanente vorming “Armoede en Participatie”

In deze permanente vorming beogen we relevante theoretische concepten en perspectieven te doorgronden die worden ontwikkeld in het kader van armoedebestrijding. Sleutelwoorden hierbij zijn onder meer structurele herverdeling
van maatschappelijke hulpbronnen, sociale grondrechten, empowerment, participatie, ervaringsdeskundigheid, stem van mensen in armoede, en culturele actie.

  • Waar? Faculteit Psychologie en Pedagogische
    Wetenschappen, Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent.
  • Wanner? Vanaf 12 februari 2017 tot en
    met 21 mei 2017, telkens op maandagnamiddag.
  • Meer informatie: Heidi.Degerickx@UGent.be of in deze brochure.