Doctoraatsbursaal Lokale alternatieve economie

De onderzoeksgroepen Diversiteit (www.uhasselt.be/sein) en Milieueconomie (www.cleantecheconomics.be) bundelen hun krachten in het Interreg-project N-Power rond inclusief en duurzaam wijkontwikkelinginitiatieven in kansarme wijken in de Euregio Maas-Rijn. We zijn daarom op zoek naar een doctoraatsstudent om participatief onderzoek uit te voeren rond het thema ‘lokale alternatieve economie’. Je zal in de onderzoeksgroep SEIN worden aangesteld, die onderzoek voert rond diversiteit en (on)gelijkheid en acties rond gelijke kansen en inclusie academisch ondersteunt. Het onderzoek zal in nauwe samenwerking gebeuren met de onderzoeksgroep Milieueconomie waar milieuvraagstukken vanuit een multidisciplinair perspectief worden bestudeerd. Samen gaan we op zoek naar innovatieve wijkinitiatieven en financieringsmogelijkheden om de transitie naar een duurzame lokale samenleving te bevorderen.

Meer informatie: https://www.uhasselt.be/vacatures_detail?taal=01&vacid=1536